Gửi và rút tiền

Tùy chọn nạp tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí 2 Thời gian xử lý Nạp tiền
Tối thiểu Tối đa
Phương thức phổ biến nhất
Vietnamese Local Banks VND 60.000 VND 300.000.000 VND 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Credit cards USD
EUR
5 USD 10.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Skrill USD
EUR
5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Neteller USD
EUR
5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Bitcoin BTC 5 USD 2.900 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Bitcoin Cash BCH 5 USD 2.900 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Perfect Money USD
EUR
5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Phương thức khác
FasaPay USD
IDR
5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Qiwi Wallet USD 5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Sticpay USD, EUR, JPY, CNY, KRW, PHP 5 USD 10.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền

1 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng.

2 Phí hoa hồng thực tế cho việc nạp và rút tiền từ tài khoản Crypto có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi khách hàng cư trú.

Tùy chọn nạp tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí 2 Thời gian xử lý Nạp tiền
Tối thiểu Tối đa
Phương thức phổ biến nhất
Vietnamese Local Banks VND 300.000 VND 300.000.000 VND 1,75% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Credit cards USD
EUR
5 USD
5 EUR
2.000 USD
2.000 EUR
2,4%+2,5 USD
2,4%+2 EUR
1–2 giờ 1 Rút tiền
Skrill USD
EUR
1 USD
1 EUR
1% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Neteller USD
EUR
1 USD
1 EUR
10.000 USD
8.500 EUR
0% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Bitcoin BTC 0,002 BTC 0,25 BTC 0% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Bitcoin Cash BCH 0,03 BCH 8,5 BCH 0% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Perfect Money USD
EUR
1 USD 0,5% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Phương thức khác
Qiwi Wallet USD 1 USD 200 USD 0,5% 1–2 giờ 1 Rút tiền
FasaPay USD
IDR
1 USD
10.000 IDR
0,5% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Sticpay USD, EUR, JPY, CNY, KRW, PHP 5 USD
5 EUR
550 JPY
35 CNY
6.200 KRW
300 PHP
10.000 USD
10.000 EUR
1.000.000 JPY
70.500 CNY
12.200.000 KRW
520.000 PHP
2,5%+0,3 USD
2,5%+0,3 EUR
2,5%+32 JPY
2,5%+2,11 CNY
2,5%+365 KRW
2,5%+16 PHP
1–2 giờ 1 Rút tiền

1 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng.

2 Phí hoa hồng thực tế cho việc nạp và rút tiền từ tài khoản Crypto có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi khách hàng cư trú.

Trong trường hợp không phát sinh giao dịch, hoặc có bất kỳ hình thức lợi dụng nào liên quan tới chính sách hoàn tiền, JustForex bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ khoản phí hoàn tiền nào. Nếu bạn yêu cầu rút tiền từ ngân quỹ của mình mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào, JustForex bảo lưu quyền thu của bạn khoản tiền tương, hoặc 3% của tổng số tiền rút.

Bạn có muốn nhận những phân tích mới nhất không?
Hãy theo dõi chúng tôi ngay nhé!
* trường bắt buộc