Gửi và rút tiền

Tùy chọn nạp tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí * Thời gian xử lý Nạp tiền
Tối thiểu Tối đa
Phương thức phổ biến nhất
Vietnamese Local Banks VND 100.000 VND 300.000.000 VND 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Credit cards 1 USD
EUR
1 USD 10.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
FasaPay USD
IDR
1 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Skrill Tất cả được chấp nhận bởi Skrill 3 5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Neteller Tất cả được chấp nhận bởi Neteller 3 5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
China Union Pay CNY(RMB) 10 CNY 50.000 CNY 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Bitcoin BTC 5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Bitcoin Cash BCH 5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Perfect Money USD
EUR
1 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Phương thức khác
Qiwi Wallet Tất cả được chấp nhận bởi Qiwi Wallet 3 1 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Wire transfer EUR 100 EUR Theo ngân hàng quý vị 3 - 5 ngày ngân hàng Nạp tiền

* Phí hoa hồng thực tế cho việc nạp và rút tiền từ tài khoản Crypto có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi khách hàng cư trú.

1 Khả dụng cho tất cả các nước, ngoại trừ: Algeria, Afghanistan, Bosnia và Herzegovina, Ecuador, Guyana, Bắc Triều Tiên, Iraq, Iran, Myanmar, Lào, Syria, Sudan, Uganda, Vanuatu, Yemen.

2 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng.

3 Quý vị cần chọn USD hoặc EUR là đồng tiền ký gửi trong quá trình tạo yêu cầu ký gửi trong Back Office của quý vị.

Tùy chọn nạp tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí * Thời gian xử lý Nạp tiền
Tối thiểu Tối đa
Phương thức phổ biến nhất
Vietnamese Local Banks VND 30.000,00 VND 149.999.999,99 VND 2% 1–2 giờ 2 Rút tiền
Credit cards 1 USD
EUR
5 USD 2.000 USD 2,4%+2,5 USD
2,4%+2 EUR
1–2 giờ 2 Rút tiền
FasaPay USD
IDR
1 USD
10.000 IDR
0,5% 1–2 giờ 2 Rút tiền
Skrill Tất cả được chấp nhận bởi Skrill 3 1 USD 1% 1–2 giờ 2 Rút tiền
Neteller Tất cả được chấp nhận bởi Neteller 3 1 USD
1 EUR
10.000 USD
8.500 EUR
0% 1–2 giờ 2 Rút tiền
China Union Pay CNY(RMB) 60 CNY 49.000 CNY 1,25% 1–2 giờ 2 Rút tiền
Perfect Money USD
EUR
1 USD 0,5% 1–2 giờ 2 Rút tiền
Phương thức khác
Qiwi Wallet Tất cả được chấp nhận bởi Qiwi Wallet 3 1 USD 200 USD 0,5% 1–2 giờ 2 Rút tiền
Wire transfer EUR 100 EUR 50 EUR 1–2 giờ Rút tiền

* Phí hoa hồng thực tế cho việc nạp và rút tiền từ tài khoản Crypto có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi khách hàng cư trú.

1 Khả dụng cho tất cả các nước, ngoại trừ: Algeria, Afghanistan, Bosnia và Herzegovina, Ecuador, Guyana, Bắc Triều Tiên, Iraq, Iran, Myanmar, Lào, Syria, Sudan, Uganda, Vanuatu, Yemen.

2 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng. Trong trường hợp rút tiền qua Wire Transfer, thời gian tiền về đến tài khoản ngân hàng lên đến 7 ngày ngân hàng.

3 Quý vị cần chọn USD hoặc EUR là đồng tiền ký gửi trong quá trình tạo yêu cầu ký gửi trong Back Office của quý vị.

Bạn có muốn nhận những phân tích mới nhất không?
Hãy theo dõi chúng tôi ngay nhé!
* trường bắt buộc