Ký quỹ và rút tiền

Tùy chọn ký quỹ Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Ký quỹ
Tối thiểu Tối đa
Phương thức phổ biến nhất
nl wallet VND 1 USD 4.200 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
nl atm online VND 1 USD 5.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
nl atm offline VND 1 USD 5.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
nl nh offline VND 1 USD 5.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
nl ib online VND 1 USD 5.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
nl qrcode VND 1 USD 4.200 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Vietnamese Local Banks VND 5 USD 12.500 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Credit cards USD
EUR
5 USD 10.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Bitcoin BTC 5 USD 2.900 USD +1%1 Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Bitcoin Cash BCH 5 USD 2.900 USD +1%1 Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Ethereum ETH 5 USD 2.900 USD +1%1 Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Ripple XRP 5 USD 2.900 USD +1%1 Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Gemini GUSD 5 USD 2.900 USD +1%1 Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Paxos PAX 5 USD 2.900 USD +1%1 Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
USD Coin USDC 5 USD 2.900 USD +1%1 Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Skrill USD
EUR
5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Neteller USD
EUR
5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Perfect Money USD
EUR
5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Phương thức khác
FasaPay USD
IDR
5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Qiwi Wallet USD 5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ
Sticpay USD, EUR, JPY, CNY, KRW, PHP 5 USD 10.000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Ký quỹ

1 Is added to the current market exchange rate of the currency with which the deposit is being made. So, you get +1% to the market rate.

Tùy chọn rút tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Rút tiền
Tối thiểu Tối đa
Phương thức phổ biến nhất
nl wallet VND 20.000 VND 1.000.000.000 VND 1%+1.000 VND 1–2 giờ 1 Rút tiền
nl ib online VND 100.000 VND 9.999.999 VND 1%+1.000 VND 1–2 giờ 1 Rút tiền
Vietnamese Local Banks VND 300.000 VND 300.000.000 VND 1,4% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Credit cards USD
EUR
5 USD
5 EUR
2.000 USD
2.000 EUR
2,4%+2,5 USD
2,4%+2 EUR
1–2 giờ 1 Rút tiền
Skrill USD
EUR
1 USD
1 EUR
1% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Neteller USD
EUR
1 USD
1 EUR
10.000 USD
8.500 EUR
0% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Bitcoin BTC 0,002 BTC 0,25 BTC 0,1%+0,0004 BTC 1–2 giờ 1 Rút tiền
Bitcoin Cash BCH 0,03 BCH 8,5 BCH 0,1%+0,001 BCH 1–2 giờ 1 Rút tiền
Ethereum ETH 0,02 ETH 30 ETH 0,1%+0,003 ETH 1–2 giờ 1 Rút tiền
Ripple XRP 0,50 XRP 20.000,00 XRP 0,1%+0,25 XRP 1–2 giờ 1 Rút tiền
Tether USDT 1,12 USDT 3.000 USDT 0,1%+0,56 USDT 1–2 giờ 1 Rút tiền
Paxos PAX 1,12 PAX 3.000 PAX 0,1%+0,56 PAX 1–2 giờ 1 Rút tiền
USD Coin USDC 1,12 USDC 3.000 USDC 0,1%+0,56 USDC 1–2 giờ 1 Rút tiền
Perfect Money USD
EUR
1 USD 0,5% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Phương thức khác
Qiwi Wallet USD 1 USD 200 USD 0,5% 1–2 giờ 1 Rút tiền
FasaPay USD
IDR
1 USD
10.000 IDR
0,5% 1–2 giờ 1 Rút tiền
Sticpay USD, EUR, JPY, CNY, KRW, PHP 5 USD
5 EUR
550 JPY
35 CNY
6.200 KRW
300 PHP
10.000 USD
10.000 EUR
1.000.000 JPY
70.500 CNY
12.200.000 KRW
520.000 PHP
2,5%+0,3 USD
2,5%+0,3 EUR
2,5%+32 JPY
2,5%+2,11 CNY
2,5%+365 KRW
2,5%+16 PHP
1–2 giờ 1 Rút tiền

1 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng.

Trong trường hợp không phát sinh giao dịch, hoặc có bất kỳ hình thức lợi dụng nào liên quan tới chính sách hoàn tiền, JustForex bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ khoản phí hoàn tiền nào. Nếu bạn yêu cầu rút tiền từ ngân quỹ của mình mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào, JustForex bảo lưu quyền thu của bạn khoản tiền tương, hoặc 3% của tổng số tiền rút.