Gửi và rút tiền

Tùy chọn nạp tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Nạp tiền
Tối thiểu Tối đa
Phương thức phổ biến nhất
Credit cards 1 USD
EUR
1 USD 10 000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
FasaPay USD
IDR
1 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Skrill Tất cả được chấp nhận bởi Skrill  5 5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Neteller Tất cả được chấp nhận bởi Neteller  5 5 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
China Union Pay CNY(RMB) 10 USD 35 000 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Indonesian Local Bank Transfer IDR 5 USD 10 000 USD 0% 1 giờ Nạp tiền
Perfect Money USD
EUR
1 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Phương thức khác
Webmoney USD
EUR
RUB
1 USD 0% 1-2 giờ 2 Nạp tiền
Qiwi Wallet Tất cả được chấp nhận bởi Qiwi Wallet  5 1 USD 0% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
JustForex Prepaid card 3 USD
EUR
0% 1-2 giờ 2 Nạp tiền
Tìm hiểu thêm
Epayments eWallet 3 USD
EUR
0% 1-2 giờ 2 Nạp tiền
Tìm hiểu thêm
DixiPay USD 1 USD 0,5% Tự động,
ngay lập tức
Nạp tiền
Wire transfer USD
EUR
100 USD
100 EUR
Theo ngân hàng quý vị 3 - 5 ngày ngân hàng Nạp tiền
Malaysian Banks MYR 100 USD 50 000 USD 1% 4 1 giờ Nạp tiền
Singapore Banks SGD 100 USD 5 000 USD 1% 4 1 giờ Nạp tiền
Đại lý thanh toán
forexonlinechanger IDR 5 USD 10 000 USD 0% 1 giờ Nạp tiền
Ecurrencyzone USD
INR
MYR
SGD
10 USD 10 000 USD 4% 4 15 phút - 2 giờ Nạp tiền
zenithincome USD
GHS
NGH
10 USD 10 000 USD 3-5% 4 1-2 giờ Nạp tiền

1 Khả dụng cho tất cả các nước, ngoại trừ: Algeria, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), Ecuador, Iran, Miến Điện (Myanmar), Uganda.

2 1-2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng.

3 Khả dụng cho tất cả các nước, ngoại trừ: Iran, Liberia, Pakistan, Rwanda, Sudan, Syria, Yemen, Zimbabwe, Afghanistan. Việc xin cấp Thẻ trả trước từ công dân Ấn Độ không thể được chấp nhận do quy định cụ thể của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.

4 Vui lòng kiểm tra phí hoa hồng thực tế trên trang web của đại lý thanh toán.

5 Quý vị cần chọn USD là đồng tiền ký gửi trong quá trình tạo yêu cầu ký gửi trong Back Office của quý vị.

Tùy chọn nạp tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Nạp tiền
Tối thiểu Tối đa
Phương thức phổ biến nhất
Credit cards 2 USD
EUR
5 USD 2 000 USD 2,4%+2,5 USD
2,4%+2 EUR
1-2 giờ 3 Rút tiền
FasaPay USD
IDR
1 USD
10 000 IDR
0,5% 1-2 giờ 3 Rút tiền
Skrill Tất cả được chấp nhận bởi Skrill  6 1 USD 1% 1-2 giờ 3 Rút tiền
Neteller Tất cả được chấp nhận bởi Neteller  6 1 USD 0% 1-2 giờ 3 Rút tiền
China Union Pay CNY(RMB) 10 USD 35 000 USD 1% (tối thiểu 6 CNY) 1-2 giờ 3 Rút tiền
Indonesian Local Bank Transfer IDR 5 USD 10 000 USD 0% 1-2 giờ 3 Rút tiền
Perfect Money USD
EUR
1 USD 0,5% 1-2 giờ 3 Rút tiền
Phương thức khác
Webmoney USD
EUR
RUB
1 USD 0,8% 1 1-2 giờ 3 Rút tiền
Qiwi Wallet Tất cả được chấp nhận bởi Qiwi Wallet  6 1 USD 0,5% 1-2 giờ 3 Rút tiền
JustForex Prepaid card 7 USD
EUR
1 USD
1 EUR
0% 1-2 giờ 3 Rút tiền
Tìm hiểu thêm
Epayments eWallet 7 USD
EUR
1 USD
1 EUR
0% 1-2 giờ 3 Rút tiền
Tìm hiểu thêm
DixiPay USD 1 USD 0,5% 1-2 giờ 3 Rút tiền
Wire transfer USD
EUR
100 USD
100 EUR
50 USD
50 EUR
1-2 giờ Rút tiền
Malaysian Banks MYR 100 USD 50 000 USD 1% 5 1 giờ Rút tiền
Singapore Banks SGD 100 USD 5 000 USD 1% 5 1 giờ Rút tiền
Đại lý thanh toán
forexonlinechanger IDR 5 USD 10 000 USD 0% 1-2 giờ 3 Rút tiền
Ecurrencyzone USD
INR
MYR
SGD
10 USD 10 000 USD 4% 5 15 phút - 2 giờ Rút tiền
zenithincome USD
GHS
NGH
10 USD 10 000 USD 3-5% 5 1-2 giờ Rút tiền

1 Tối thiểu 0,01 USD, tối đa 50 USD; tối thiểu 0,01 EUR, tối đa 50 EUR; tối thiểu 0,01 RUB, tối đa 1 500 RUB.

2 Khả dụng cho tất cả các nước, ngoại trừ: Algeria, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), Ecuador, Iran, Miến Điện (Myanmar), Uganda.

3 1-2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng. Trong trường hợp rút tiền qua Wire Transfer, thời gian tiền về đến tài khoản ngân hàng lên đến 7 ngày ngân hàng.

4 Có thể lên đến 1 giờ.

5 Vui lòng kiểm tra phí hoa hồng thực tế trên trang web của đại lý thanh toán.

6 Quý vị cần chọn USD là đồng tiền ký gửi trong quá trình tạo yêu cầu ký gửi trong Back Office của quý vị.

7 Khả dụng cho tất cả các nước, ngoại trừ: Iran, Liberia, Pakistan, Rwanda, Sudan, Syria, Yemen, Zimbabwe, Afghanistan. Việc xin cấp Thẻ trả trước từ công dân Ấn Độ không thể được chấp nhận do quy định cụ thể của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.