Ký quỹ và rút tiền

Tùy chọn ký quỹ Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Ký quỹ
Tối thiểu Tối đa Justforex Nhà cung cấp thanh toán Ngay
Ngân Hàng địa phương
Vietnamese Ngân Hàng địa phươngs VND 1 USD 12.500 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Ví địa phương
Ngan Luong Wallet VND 1 USD 4.200 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu
Visa/Mastercard EUR, USD 5 USD 10.000 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Ví toàn cầu
Skrill EUR, USD 5 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 5 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Perfect Money EUR, USD 5 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Cryptocurrencies
Bitcoin BTC 5 USD 2.900 USD 1%1 Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Bitcoin Cash BCH 5 USD 2.900 USD 1%1 Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Ethereum ETH 5 USD 2.900 USD 1%1 Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Gemini GUSD 5 USD 2.900 USD 1%1 Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
USD Coin USDC 5 USD 2.900 USD 1%1 Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ

1 Cộng với tỷ giá hiện tại trên thị trường của đơn vị tiền tệ thực hiện lệnh ký quỹ. Nên, bạn nhận +1% vào tỷ giá thị trường.

Tùy chọn rút tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Rút tiền
Tối thiểu Tối đa Justforex Nhà cung cấp thanh toán Ngay
Ngân Hàng địa phương
Vietnamese Ngân Hàng địa phươngs VND 300.000 VND 300.000.000 VND 0% 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Ví địa phương
Ngan Luong Wallet VND 20.000 VND 1.000.000.000 VND 0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu
Visa/Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5.000 EUR
5.000 USD
0% 1–2 giờ1 4–10 ngày làm việc của ngân hàng Rút tiền
Transfer Bank EUR
USD
GBP
SGD
JPY
500 EUR
500 USD
500 GBP
650 SGD
50.000 JPY
20.000 EUR
20.000 USD
17.500 GBP
30.000 SGD
2.000.000 JPY
0% + Phí ngân hàng 1–2 giờ1 3–6 ngày làm việc của ngân hàng Rút tiền
Ví toàn cầu
Skrill EUR
USD
1 EUR
1 USD
0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 1 EUR
1 USD
8.500 EUR
10.000 USD
0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Perfect Money EUR
USD
1 EUR
1 USD
0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD 0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Cryptocurrencies
Bitcoin BTC 0,0015 BTC 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Bitcoin Cash BCH 0,05 BCH 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Ethereum ETH 0,06 ETH 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Tether USD USDT 10 USDT 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
USD Coin USDC 10 USDC 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền

1 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng.

Trong trường hợp không phát sinh giao dịch, hoặc có bất kỳ hình thức lợi dụng nào liên quan tới chính sách hoàn tiền, Justforex bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ khoản phí hoàn tiền nào. Nếu bạn yêu cầu rút tiền từ ngân quỹ của mình mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào, Justforex bảo lưu quyền thu của bạn khoản tiền tương, hoặc 3% của tổng số tiền rút.