Tin tức của chúng tôi

Do tình hình biến động của thị trường tài chính, mức ký quỹ của các cặp tiền với Turkish Lira (TRY) sẽ tăng 20 lần. Vui lòng lưu ý thông tin này khi mở và đóng vị thế.
Đọc thêm
Chúng tôi xin mời các bạn tham gia vào Cuộc Thi Siêu Giao Dịch! Hãy bắt đầu sử dụng Siêu Sức Mạnh và chiến thắng 3 giải thưởng tiền lớn!
Đọc thêm