Tài khoản MAM

Quản lý

Các chuyên gia, những người giúp đối tác của JustForex ra quyết định, với vai trò là nhà quản lý tiền có thể dễ dàng xử lý giao dịch của số khách hàng không giới hạn bằng một tài khoản chính. Tất cả các phần hoa hồng sẽ được tự động tính giúp quá trình minh bạch và thuận tiện.

Quản lý tiền (Money Manager – MM) sẽ được cung cấp tài khoản giao dịch đặc biệt trên MetaTrader, tài khoản này không thể thực hiện tất cả các hoạt động tài chính (ký quỹ và rút tiền). Số dư của MM là ảo và bằng với tổng số dư của tài khoản các nhà đầu tư. Bằng cách này MM có thể giao dịch bằng tài khoản của nhà đầu tư trên MetaTrader và quản lý các tài khoản này.

Đầu tư

Những khách hàng quyết định không tự giao dịch, mà muốn đưa vốn của mình cho MM quản lý có thể kiểm tra quá trình gia tăng đầu tư qua các giao dịch của nhà quản lý tiền. Đổi lại việc quản lý, nhà đầu tư sẽ trả một phần trăm nhất định từ lợi nhuận theo thỏa thuận của hai bên, gọi là phí hoạt động. Nhà đầu tư ký quỹ vào tài khoản, tuy nhiên, không thể thực hiện giao dịch trên tài khoản. Một lợi ích khác từ giải pháp MAM của JustForex là cho phép nhà đầu tư có thể có nhiều tài khoản kết nối tới nhiều nhà quản lý tiền khác nhau.

Cách thức hoạt động của JustForex MAM

Để dễ hiểu, hãy tham khảo ví dụ sau.

Nhà quản lý tiền (MM) có 4 nhà đầu tư – A, B, C, D.

Tài khoản chính không nhận ký quỹ được. Nhà quản lý tiền có thể mở một tài khoản khác và đặt tài khoản đó dưới sự quản lý của tài khoản chính.

Mỗi nhà đầu tư sẽ ký quỹ và tổng số dư ảo trong tài khoản của MM là 100,000 USD.

MM mở một vị thế được chia đều theo tỷ lệ vốn ở tài khoản của mỗi nhà đầu tư.

Tài khoản chính bán 4 lot EURUSD tại 1.11000 sau đó tài khoản của tất cả các nhà Đầu tư sẽ tự động hiện
  • Nhà đầu tư A = Bán 1.2 lot EURUSD 1.11000;
  • Nhà đầu tư B = Bán 0.2 lot EURUSD 1.11000;
  • Nhà đầu tư C = Bán 0.6 lot EURUSD 1.11000;
  • Nhà đầu tư D = Bán 2 lot EURUSD 1.11000.

Lợi nhuận khi đóng lệnh sẽ được tự động phân đều theo tỷ lệ cho các chủ tài khoản nguồn (nhà đầu tư). Khi thua lỗ, phần lỗ sẽ được chia sẻ cho các tài khoản cùng tham gia giao dịch. Đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ không bao giờ mất nhiều hơn số tiền tin tưởng giao phó cho nhà quản lý tiền.

Phí hoạt động được hai bên đồng ý là 20%, nên dựa trên ví dụ trên khi MM kiếm được 12,500 USD tổng lợi nhuận trong thời gian thỏa thuận, thì lợi nhuận mỗi nhà đầu tư nhận được sẽ được thể hiện trong bảng sau.

MAM Scheme
Làm cách nào để áp dụng MT4 MAM
  • 1. Nhà quản lý và nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch thật. Kiểm tra điều kiện giao dịch của chúng tôi tại đây.
  • 2. Nhà đầu tư cần in và điền đầy đủ giấy Ủy quyền có giới hạn (Limited Power of Attorney – LPOA). Tài liệu này sẽ cho phép MM quyền giao dịch thay mặt nhà đầu tư.
  • 3. Nhà đầu tư gửi LPOA đã ký về affiliates@justforex.com. Nhà đầu tư ký quỹ vào tài khoản giao dịch.
  • 4. Nhà đầu tư ký quỹ vào tài khoản giao dịch.
  • 5. MM liên lạc với chúng tôi qua affiliates@justforex.com. để yêu cầu tài khoản giao dịch thật chuyển thành Tài Khoản Chính và có thể sử dụng phần mềm MAM.

Quan trọng: Vui lòng lưu ý rằng nhà đầu tư có thể hủy ủy quyền có giới hạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên lạc tới affiliates@justforex.com. Ngoài ra giấy này sẽ có hiệu lực đến khi nhà đầu tư gửi yêu cầu hủy.

Khiếu nại

Vui lòng lưu ý! JustForex không tham gia vào bất kỳ quyết định giao dịch nào được thực hiện bởi nhà quản lý tiền và không đảm bảo, đại diện hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới chiến lược giao dịch hoặc hoạt động do nhà quản lý tiền lựa chọn.