Liên hệ với chúng tôi

Bộ phận Hỗ trợ
Các câu hỏi chung về giao dịch, chương trình đối tác và các dịch vụ khác của công ty
Hỗ trợ tiếng Anh:
24/7
Hỗ trợ tiếng Indonesia:
07:00 – 23:00 (GMT+7) Thứ Hai – Thứ Sáu
Hỗ trợ tiếng Malaysia:
08:00 – 24:00 (GMT+8) Thứ Hai – Thứ Sáu
Số điện thoại:
Hỗ trợ tiếng Anh:
+371 67 881 045, +44 1418 461237
Bộ phận Tài chính
Các tham vấn liên quan đến các khoản thanh toán và việc xử lý yêu cầu
9:00 – 18:00 (GMT+3) Thứ Hai – Thứ Sáu
Bộ phận Tuân thủ
Giải quyết các khiếu nại và vấn đề tranh cãi liên quan đến hoạt động giao dịch
9:00 – 18:00 (GMT+3) Thứ Hai – Thứ Sáu
Phòng phát triển kinh doanh
Thắc mắc liên quan đến Đại diện Khu vực, White Label, Nhà liên kết và Nhà môi giới Giới thiệu
9:00 – 18:00 (GMT+3) Thứ Hai – Thứ Sáu