Thông tin liên hệ

Bộ phận Hỗ trợ
Các câu hỏi chung về giao dịch, chương trình đối tác và các dịch vụ khác của công ty
Hỗ trợ tiếng Anh:
24/7
Hỗ trợ tiếng Inđônêxia:
07:00 – 23:00 (GMT+7) Thứ Hai – Thứ Sáu
Hỗ trợ tiếng Malaysia:
08:00 – 24:00 (GMT+8) Thứ Hai – Thứ Sáu