Truyền tín hiệu – dành cho nhà cung cấp

Quý vị có phải là một thương nhân thành đạt? Hãy kiếm thêm với JustForex!

Trở thành một nhà cung cấp tín hiệu. Đặt giá cho đăng ký. Càng nhiều người đăng ký tín hiệu của quý vị, lợi nhuận quý vị nhận được sẽ càng cao.

Các ưu điểm:
  • Góc nhìn – lợi nhuận không hạn chế và phụ thuộc vào số lượng người đăng ký tín hiệu của quý vị.
  • Khả năng sinh lờicác điều kiện giao dịch nhiều lợi ích của JustForex: chênh lệch từ 0 pip, giao dịch không bị báo giá lại, khớp lệnh nhanh chóng trong thời gian vài phần giây.
  • Tính linh hoạt – tất cả các chiến lược kinh doanh đều được cho phép (chuyên gia tư vấn, scalping, giao dịch theo tin).
  • Tiện nghi – Dịch vụ tín hiệu MQL5 được tích hợp với Back Office trên JustForex của quý vị.

Quý vị cũng có cơ hội để trở thành Nhà môi giới Giới thiệu của JustForex. Điều này sẽ cho phép quý vị có được thêm lợi nhuận cho các lệnh giao dịch của người đăng ký được thu hút với liên kết đối tác của quý vị.

Để trở thành nhà cung cấp tín hiệu, quý vị cần phải đăng ký và tạo tài khoản MQL5.