Tin tức của chúng tôi

Chúng tôi xin thông báo rằng vào ngày 27 tháng 4, từ 06 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút sáng (GMT+8), đội ngũ kỹ thuật Help2pay sẽ thực hiện bảo trì theo lịch trình đối với tính năng gửi tiền và thanh toán (rút tiền) của khách hàng.
Đọc thêm
We have launched a new server for the MT4 platform as part of the Company's strategy to expand its technical capabilities and improve our clients' trading experience.
Đọc thêm