Tin tức của chúng tôi

Đội ngũ Justforex thông báo tới quý khách rằng một vài xử lý kỹ thuật trên hệ thống giao dịch sẽ được thực hiện từ 10:00 tới 18:00 (GMT+2), ngày 30 tháng 1 năm 2021. Do vậy, một vài tính năng có thể bị hạn chế.
Đọc thêm
Dear clients, This Sunday (January 17, 2021) from 15:00 till 17:00 (GMT +2) all crypto CFDs won't be available for trading because of the planned technical maintenance on the side of liquidity provider. Please consider this information while trading. Thank you for understanding. Best regards, Justforex team
Đọc thêm
Please be aware that due to the technical issues on the side of the Liquidity Providers we face interruptions in receiving quotes. This issue may occur while trading the following instruments: BTCUSD, ETHUSD. These pairs have been switched to the close-only mode to ensure our clients' funds safety.
Đọc thêm
Đã đạt đến giới hạn Tài khoản Chào mừng dành cho Việt Nam và hiện tại không còn Phần thưởng Chào mừng Xmas cho khu vực này. Tuy nhiên, chúng tôi không ngừng nỗ lực để tung ra các chương trình khuyến mãi thú vị khác trong tương lai. Hãy theo dõi các bản cập nhật.
Đọc thêm