Tin tức của chúng tôi

Xử lý kỹ thuật vào ngày 18 tháng 7

 – 2020.07.16
Gửi Quý khách hàng,

Đội ngũ Justforex thông báo tới quý khách rằng một vài xử lý kỹ thuật trên hệ thống giao dịch sẽ được thực hiện từ 09:00 tới 15:00 (GMT+3), ngày 18 tháng 7 năm 2020. Do vậy, một vài tính năng có thể bị hạn chế.

Trân trọng,
Đội ngũ Justforex