Giải thích các trạng thái lệnh rút tiền

Khi bạn thực hiện một lệnh rút tiền từ Back Office, trong mục Transaction History, lệnh của bạn sẽ hiện thị kèm với một trạng thái nhất định. Vui lòng lưu ý tới nội dung giải thích các trạng thái lệnh rút tiền.

Sẽ có thể có 4 trạng thái lệnh rút tiền:

Đang chờ: Phòng tài chính của Justforex đang đánh giá thanh toán của bạn. Thường sẽ mất từ 1-2 tiếng.

Pending

Đã xử lý: Thanh toán đã được chuyển sang nhà cung cấp thanh toán, và đang được xử lý. Vui lòng lưu ý rằng thời gian xử lý sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán, thường sẽ mất từ 2-3 tiếng nhưng một số trường hợp có thể lên tới 5 ngày. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây.

Processing

Đã hoàn thành: Nhà cung cấp thanh toán đã xử lý xong thanh toán của bạn và bạn đã có thể rút ra.

Completed

Đã hủy: Lệnh rút tiền của bạn bị từ chối. Nếu bạn không biết lý do, vui lòng gửi thắc mắc về support@justforex.com.