Thẻ trả trước JustForex

JustForex cùng ePayments rất vui mừng được giới thiệu tới quý vị giải pháp thanh toán vạn năng – Thẻ trả trước JustForex (hay còn được biết đến là ePayments Prepaid MasterCard®), giúp đơn giản hóa đáng kể việc giải quyết các khoản thanh toán giữa JustForex và các thương nhân của chúng tôi và giúp làm việc với công ty chúng tôi trở nên thoải mái hơn nữa.

Forex prepaid card
Nhận thẻ

Các ưu điểm:

NHIỀU LỢI ÍCH. Hoạt động POS miễn phí.
TIỆN DỤNG. Quý vị có thể sử dụng thẻ để giải quyết các khoản thanh toán và rút tiền mặt từ máy ATM ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.*
HOÀN TOÀN RIÊNG TƯ. Hiệp hội Thanh toán Điện tử (EPA) được đăng ký tại Anh quốc. Tất cả các dữ liệu cá nhân được lưu giữ theo quy định của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu năm 1998 (Data Protection Act 1998). EPA không có quyền đảm nhận trách nhiệm của đại lý thuế và tương ứng không có quyền cung cấp các thông tin về khách hàng cho các cơ quan thuế của các quốc gia thứ 3. Điều này có nghĩa rằng EPA không có quyền tiết lộ các dữ liệu về khách hàng của mình mà không có lệnh của tòa án (cụ thể – tòa án Anh).

* ePayments chỉ có thể gửi thẻ đến một số quốc gia nhất định. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ ePayments để kiểm tra xem quốc gia nơi bạn cư trú có bị hạn chế chuyển phát hay không.