Chính sách quyền riêng tư

Một trong nhưng ưu tiên chính của JF Global Limited (từ đây về sau sẽ được gọi là "Công ty") là đảm bảo tối đa an toàn thông tin của Khách hàng. Công ty không để những thông tin này bị tiếp cận bởi công chúng hay bị sử dụng cho mục đích của bên thứ ba. Công ty không cung cấp, không bán, không tiết lộ, không cấp quyền sử dụng tạm thời những thông tin cá nhân và tài khoản của Khách hàng cho bên thứ ba. Công ty đề cao uy tín và tôn trọng các Khách hàng của công ty.

Thu thập thông tin

Công ty thu thập mọi thông tin từ mỗi Khách hàng. Bao gồm: tên đầy đủ, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ email v.v. Tất cả những thông tin được cung cấp bởi Khách hàng trong quá trình đăng ký tại Back Office. Thu thập thông tin là một điều kiện cần để bắt đầu quan hệ kinh doanh với Công ty.

Công ty thu thập Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân, cung cấp bởi Khách hàng bao gồm:
  • thông tin cung cấp bởi Khách hàng khi đăng ký Back Office (tên đầy đủ, ngày sinh, quốc gia cư trú, địa chỉ đầy đủ, bao gồm số điện thoại và mã tỉnh thành phố);
  • giấy tờ để Công ty xác minh Back Office của Khách hàng, là giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hoặc giấy tờ tương đương) và các giấy tờ xác minh địa chỉ cư trú (hóa đơn cơ bản (ga, nước, điện hoặc dịch vụ khác), sao kê ngân hàng);
  • giấy tờ, xác nhận chuyển khoản tiền (trong trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng, dựa trên quyết định của công ty).

Cookies

Công ty sử dụng Cookies để tăng hiệu quả hoạt động trang web và làm báo cáo thống kê. Việc sự dụng những file này sẽ giúp Công ty vận hành trang web trơn tru hơn và giúp trang web trở nên hữu ích với khách hàng. Cookies là những tập tin nhỏ, chứa dữ liệu về hoạt động của Khách hàng trên trang web của Công ty. Chúng được cài vào máy tính của Khách hàng khi Khách hàng truy cập trang web của Công ty và trong những lần truy cập tiếp theo, các tập tin này sẽ xuất những thông tin này. Cookies chứa các chuỗi ký tự và giúp xác định trình duyệt của Khách hàng. Các tập tin này được sử dụng để theo dõi người truy cập trang web và giúp truy cập nhanh hơn tiện lợi hơn. Những thông tin này không xác định Khách hàng, và chỉ giúp Công ty dự đoán mức độ quan tâm của Khách hàng tới các dịch vụ của Công ty và các hoạt động trên trang web. Tất cả các thông tin này là ẩn danh. Khách hàng có thể chọn dừng Cookies bằng cách thay đổi các cài đặt trong danh sách của trình duyệt.

Sử Dụng Thông Tin

Các thông tin cung cấp bởi Khách hàng sẽ chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích cung cấp các dịch vụ chất lượng. Ví dụ, thông tin liên lạc của Khách hàng có thể được sử dụng trong trường hợp cần liên lạc khẩn cấp hoặc để thông báo cho Khách hàng về những cập nhật hoặc tin tức từ Công ty. Khi cung cấp thông tin bản thân, Khách hàng xác nhận Back Office cá nhân do đó tham gia vào việc áp dụng chính sách AML trong cuộc sống. Các dữ liệu của Khách hàng sẽ được sử dụng để xác minh danh tính, mở tài khoản giao dịch và/hoặc tài khoản đối tác, được thông báo sớm về các dịch vụ mới của Công ty, duy trì dữ liệu nền của tài khoản, và để phân tích các dữ liệu thống kê góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Bảo vệ Thông tin

Công ty sử dụng công nghệ cao để bảo mật các dữ liệu cá nhân. Các nhân viên của Công ty tuân thủ tiêu chuẩn chặt chẽ trong quá trình truyền tải dữ liệu nội bộ.

Tiết lộ thông tin cho Bên thứ ba

Công ty giữ quyền cung cấp thông tin về Khách hàng cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt. Những trường hợp đó có thể là:
  • bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản cá nhân tại tòa án;
  • tuân thủ phán quyết của tòa;
  • cung cấp thông tin cho các cơ quan hành pháp theo yêu cầu chính thức;
  • chuyển thông tin cho đối tác kinh doanh (đáng tin cậy) để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Thay đổi Dữ liệu Cá nhân

Vì Công ty mặc định các thông tin là đầy đủ và chính xác, Công ty yêu cầu Khách hàng thông báo lại cho Công ty khi có bất kỳ thay đổi nào về dữ liệu cá nhân bằng các mẫu phù hợp tại Back Office.

Từ chối Cung cấp Thông tin Cá nhân

Khách hàng có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân theo quy định, nếu việc này trái với ý muốn của Khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Công ty sẽ không thể cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.