Chính sách quyền riêng tư và chính sách hoàn tiền

Một trong những ưu tiên chính của công ty là sự an toàn của khách hàng JustForex. Chúng tôi không để thông tin này bị công khai ra công chúng và được sử dụng vào mục đích riêng của một bên thứ ba. Chúng tôi không cung cấp, bán, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin về quý vị và tài khoản của quý vị cho các bên thứ ba để phục vụ mục đích sử dụng tạm thời. Chúng tôi coi trọng uy tín của mình và tôn trọng khách hàng của mình.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập tất cả thông tin từ mỗi khách hàng. Bao gồm: họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ email, vv. Tất cả các thông tin này được đưa ra bởi các khách hàng trong quá trình đăng ký Back Office. Thu thập thông tin là một điều kiện bắt buộc cho việc bắt đầu mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi Công ty

Dữ liệu cá nhân, được cung cấp bởi khách hàng của chúng tôi bao gồm:
  • thông tin chỉ định bởi quý vị trong quá trình đăng ký Back Office (họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, điện thoại và email);
  • các tài liệu giúp chúng tôi xác minh Back Office của quý vị, cụ thể là tài liệu xác minh danh tính của quý vị (hộ chiếu, giấy phép lái xe) và các tài liệu xác nhận địa chỉ cư trú (hóa đơn tiện ích, báo cáo ngân hàng);
  • các tài liệu xác nhận chuyển khoản (trong trường hợp chuyển khoản ngân hàng, dựa trên quyết định của công ty).

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp trang web hoạt động hiệu quả và giúp tạo báo cáo thống kê. Việc sử dụng các tập tin cookie sẽ cho phép chúng tôi tổ chức trang web một cách tiện lợi và giúp các trang trên trang web trở nên hữu dụng cho khách hàng. Cookie là các tập tin nhỏ, có chứa dữ liệu về hoạt động của quý vị trên trang web của chúng tôi. Chúng được cài đặt trên máy tính của quý vị khi quý vị truy cập trang web JustForex và khi quý vị truy cập lần tiếp, chúng cho phép lấy các thông tin này. Cookie bao gồm một chuỗi các ký tự và là định danh cho trình duyệt của quý vị. Những tập tin này được sử dụng để theo dõi khách truy cập vào trang web và cung cấp khả năng truy cập nhanh, thuận tiện hơn. Thông tin này không định danh các khách hàng: nó chỉ cho phép chúng tôi ước tính mức quan tâm của quý vị đến các dịch vụ của chúng tôi và hoạt động của quý vị trên trang web. Tất cả các thông tin đều mang tính ẩn danh. Quý vị có thể ngừng nhận Cookie bằng cách chọn lệnh thích hợp trong trình đơn của trình duyệt của quý vị.

Việc sử dụng các thông tin

Thông tin, được quý vị cung cấp chỉ được sử dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Chẳng hạn, thông tin liên lạc của quý vị có thể được sử dụng trong trường hợp cần liên lạc khẩn cấp với quý vị hoặc thông báo cho quý vị các nội dung cập nhật và tin tức của công ty. Bằng việc đưa ra các thông tin về bản thân, quý vị xác minh Back Office của quý vị, do vậy tham gia vào việc thực hiện chính sách AML. Dữ liệu của quý vị được sử dụng để xác nhận danh tính của quý vị, để mở tài khoản giao dịch và/hoặc tài khoản đối tác, để thông báo nhanh chóng cho quý vị về các dịch vụ mới của công ty, để duy trì cơ sở dữ liệu của các tài khoản khách hàng, và để phân tích dữ liệu thống kê đối với việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng cao hơn.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến để thực hiện hoạt động bảo mật dữ liệu cá nhân. Các nhân viên của chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong quá trình chuyển giao thông tin trong công ty.

Công bố thông tin cho các bên thứ ba

JustForex bảo lưu quyền cung cấp các thông tin về khách hàng cho bên thứ ba chỉ trong những trường hợp đặc biệt. Những trường hợp này có thể là:
  • bảo vệ quyền lợi và tài sản cá nhân tại tòa án;
  • thi hành lệnh của tòa án;
  • cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật khi có yêu cầu chính thức;
  • chuyển thông tin cho các đối tác kinh doanh (người được ủy thác) để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những thay đổi trong dữ liệu cá nhân

Do chúng tôi giả định rằng tất cả các thông tin là đầy đủ và có liên quan, chúng tôi yêu cầu quý vị cần thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cá nhân của quý vị thông qua các biểu mẫu thích hợp của Back Office.

Chính sách hoàn tiền

Công ty có thể đưa ra một ngoại lệ trong một số trường hợp khi cần thiết phải hoàn lại khoản thanh toán được thực hiện bằng thẻ tín dụng, nhưng chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng biện minh cho lý do làm việc này. Việc hoàn tiền chỉ được thực hiện trên thẻ tín dụng được sử dụng để gửi tiền.

Từ chối cung cấp thông tin cá nhân

Quý vị có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân được yêu cầu theo các quy định, nếu điều này đi ngược lại niềm tin của quý vị. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho quý vị các dịch vụ của chúng tôi.