Hướng dẫn gửi tiền vào tài khoản giao dịch qua Webmoney

 • Đăng nhập vào Back Office của quý vị.
 • Trong hộp trình đơn bên trái "Hoạt động của tài khoản", chọn "Nạp tiền".
  webmoney account operations
 • Điền thông tin vào tất cả các trường yêu cầu của biểu mẫu "Nạp tiền" vừa xuất hiện. Trong trường "Tài khoản" chọn tài khoản mà quý vị muốn nạp tiền để thực hiện thêm giao dịch ngoại hối từ danh sách thả xuống.
  webmoney deposit
 • Trong trường "Phương thức ký quỹ "chọn "Webmoney" * từ danh sách thả xuống, trong trường tiếp theo, chọn đồng tiền được áp dụng cho ví Webmoney của quý vị (USD/RUB/EUR/UAH). Tiền của quý vị sẽ được tự động quy đổi thành USD khi ghi có vào tài khoản của quý vị.
  webmoney deposit method
 • Trong trường "Ghi có vào tài khoản (USD)" cần cho biết số tiền ký gửi theo đơn vị USD.

  Trong trường "Khoản tiền phải trả", số tiền quý vị phải trả bằng tiền tệ của Webmoney của quý vị sẽ được hiển thị có tính đến phí hoa hồng và hoặc quy đổi (nếu có).

  webmoney credit to account
 • Nếu số tiền ký quỹ của quý vị vượt quá 100 USD và quý vị muốn nhận Nhân đôi thưởng quyền lợi để thực hiện giao dịch ngoại hối với các khối lượng lớn hơn:
  1. Đánh dấu mục "Nhận Tiền thưởng Ký quỹ".
  2. Trong trường "Loại Tiền thưởng", chọn số tiền thưởng quý vị cần trong danh sách thả xuống.
  3. Trong trường "Kích thước Tiền thưởng", số tiền tệ của tiền thưởng được lựa chọn sẽ được hiển thị.
  4. Trong trường "Tôi đã đọc và chấp nhận", đánh dấu vào dòng chữ "Quy định Thưởng Tiền ký quỹ", sau khi đã làm quen với các Quy định này.
  5. Nếu số tiền ký quỹ của quý vị không đủ cho việc nhận tiền thưởng hoặc quý vị không muốn nhận tiền thưởng- chỉ cần không đánh dấu vào dòng chữ "Nhận Tiền thưởng Ký quỹ".
  Bấm vào nút "Nạp tiền".
  webmoney deposit button
 • Trong biểu mẫu "Gửi" xuất hiện, Hóa đơn với các chi tiết của giao dịch nạp tiền qua Webmoney sẽ được hiển thị.

  Nhấp vào nút "Lưu dưới dạng PDF" để lưu hóa đơn trên máy tính của quý vị.

  webmoney save details
 • Đăng nhập vào tài khoản Webmoney của quý vị.
 • Chọn "Purses" and chọn ví cần dùng – WMZ, WMR, WME or WMU.

  Chọn "Send funds" trong ví.

  webmoney purses
 • Điền thông tin vào tất cả các trường yêu cầu của biểu mẫu "Перевод средств с кошелька EХХХХХХХХХХХХ" vừa xuất hiện".
  1. Trong trường "To" ghi rõ số ví trên JustForex E230364394109 từ Hóa đơn (dấu số 1 trên hình ảnh từ mục 7).
  2. Trong trường "Amount in WME", nhập khoản tiền ký gửi từ Hóa đơn bằng đồng tiền áp dụng cho ví của quý vị (dấu số 2 trên hình ảnh từ mục 7).
  3. Trong trường "Description" nhập ghi chú cho thanh toán từ Hóa đơn (dấu số 3 trên hình ảnh từ mục 7).
  4. Trong trường "Transaction type" chọn "Standard".
  5. Trong trường "Transaction confirmation method" chọn "SMS confirmation".
  Bấm vào nút "OK".
  webmoney filling form
 • Xác nhận việc chuyển tiền với mã số từ sms.
 • Đăng nhập vào Back Officecủa quý vị để để lại một thông báo ký quỹ.
 • Trong hộp trình đơn bên trái "Hoạt động của tài khoản" chọn "Thông báo ký quỹ".
  webmoney account operations – deposit notification
 • Điền thông tin vào tất cả các trường yêu cầu của biểu mẫu "Thông báo ký quỹ" vừa xuất hiện.
  1. Trong trường "Tài khoản", chọn tài khoản được ký quỹ.
  2. Trong trường "Phương thức ký quỹ" chọn "Webmoney" và loại tiền tệ ký quỹ (USD/RUB/EUR/UAH).
  3. Trong trường "Số hóa đơn", cần cho biết Số hóa đơn theo định dạng 15620/20150519 (đánh dấu 4 trên hình ảnh từ mục 7).
  4. Trong trường "Ngày thanh toán" ghi rõ ngày của giao dịch.
  5. Trong trường "Số tiền" ghi rõ số tiền ký quỹ bằng đồng tiền của tài khoản giao dịch (USD).
  Bấm vào nút "Thông báo".
  webmoney deposit notification
* Ký gửi qua hệ thống thanh toán Webmoney mất 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Sở Tài chính: 9.30 – 18.00 GMT+2 Thứ Hai – Thứ Sáu. Thời gian xử lý tối đa lên tới một ngày ngân hàng.

Tận hưởng giao dịch thoải mái và kiếm tiền trên thị trường ngoại hối không có giới hạn!