Hướng dẫn Xác minh Back Office

Các khách hàng đã xác minh có thể nạp tiền vào các tài khoản giao dịch qua bất kỳ phương thức thanh toán sẵn có nào và có thể rút tiền thoải mái. Xin vui lòng làm theo hướng dẫn để hoàn thành quy trình một cách dễ dàng.

 • Đăng nhập vào Back Office.

 • Trong trình đơn "Hồ sơ" click vào thẻ "Xác nhận".

  Menu Profile in the Back Office
 • Quý vị sẽ được chuyển hướng đến trang xác minh chính. Tại đây, quý vị có thể xác minh danh tính, địa chỉ cư trú và thẻ ngân hàng.

  Trong mục "Xác minh danh tính" click vào nút "Xác Minh Ngay" để xác nhận danh tính của quý vị.

  Main Verification Page
 • Trên trang "Xác minh danh tính":
  1. đọc hướng dẫn để biết cần phải tải lên các tài liệu gì;
  2. bấm nút "Drop files to attach, or browse" (Kéo thả tệp để đính kèm hoặc chọn tệp) để tìm tệp bạn muốn đính kèm trên máy tính;
  3. bấm nút "Send documents" (Gửi tài liệu).
  Window for Identity Verification
  Sample:
  Window for Identity Verification
  Window for Identity Verification
  Window for Identity Verification
  Window for Identity Verification
  Window for Identity Verification
 • Sau đó, các tài liệu được tải lên sẽ được hiển thị trong bảng bên dưới với nhận xét "Đang chờ".

  Table Uploaded documents
 • Trở về trang xác minh chính. Trong mục "Bản scan tài liệu", click vào nút "Xác Minh Ngay" để xác nhận địa chỉ hiện tại của quý vị.

  Main Verification Page
 • Điền thông tin vào các trường của biểu mẫu. Nhập địa chỉ khớp với địa chỉ được ghi trong các tài liệu mà quý vị sẽ tải lên.

  Nếu các địa chỉ không khớp, chúng tôi sẽ không thể xác minh được quý vị. Nhấn vào nút "Thêm Địa Chỉ".

  Window Address of your current residence
 • Trên trang "Xác minh địa chỉ cư trú":
  1. đọc hướng dẫn để biết cần phải tải lên các tài liệu gì;
  2. bấm nút "Drop files to attach, or browse" (Kéo thả tệp để đính kèm hoặc chọn tệp) để tìm tệp bạn muốn đính kèm trên máy tính;
  3. bấm nút "Send documents" (Gửi tài liệu).
  Window for Address Verification
  Sample:
  Window for Address Verification
  Window for Address Verification
  Window for Address Verification
 • Sau đó, các tài liệu được tải lên sẽ được hiển thị trong bảng bên dưới với nhận xét "Đang chờ".

  Table Uploaded documents
 • Đó là tất cả những gì bạn cần làm! Bộ phận Back Office của chúng tôi sẽ kiểm tra các tài liệu trong giây lát! Bạn có thể kiểm tra trạng thái xác minh của mình trên trang xác minh chính.

  Main Verification Page
Nếu quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc có vấn đề gì khác – xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng: qua khung trò chuyện hoặc qua emai support@justforex.com