Hướng dẫn gửi tiền vào tài khoản giao dịch qua ePayments

 • Đăng nhập vào Back Office của quý vị.

 • Trong hộp trình đơn bên trái "Hoạt động của tài khoản", chọn "Tiền gửi".

  epayments deposit
 • Điền thông tin vào các trường yêu cầu của biểu mẫu xuất hiện "Tiền gửi". Trong trường "Tài khoản", chọn số tài khoản mà quý vị muốn nạp tiền để thực hiện thêm giao dịch ngoại hối từ danh sách thả xuống.

  epayments-deposit-form
 • Trong trường "Phương thức gửi tiền", chọn "ePayments" * từ danh sách thả xuống (chỉ khả dụng cho các khách hàng đã xác minh), trong trường tiếp theo, chọn đơn vị tiền tệ của khoản tiền ký gửi (USD/EUR). Tiền của quý vị sẽ được tự động quy đổi thành USD khi ghi có vào tài khoản của quý vị.

  epayments deposit method
 • Trong trường "Số tiền gửi vào tài khoản ($)" cần cho biết số tiền ký gửi theo đơn vị USD.

  Trong trường "Số tiền được trả", số tiền quý vị phải trả bằng tiền tệ của ePayments eWallet của quý vị sẽ được hiển thị có tính đến phí hoa hồng và hoặc quy đổi (nếu có).

  epayments-amount-to-be-paid
 • Nếu số tiền ký quỹ của quý vị vượt quá 100 USD và quý vị muốn nhận Nhân đôi thưởng quyền lợi để thực hiện giao dịch ngoại hối với các khối lượng lớn hơn:
  1. Đánh dấu mục "Nhận thưởng trên tiền gửi".
  2. Trong trường "Loại tiền thưởng", chọn số tiền thưởng quý vị cần trong danh sách thả xuống.
  3. Trong trường "Số tiền thưởng", số tiền tệ của tiền thưởng được lựa chọn sẽ được hiển thị.
  4. Trong trường "Tôi đã đọc và chấp nhận", đánh dấu vào dòng chữ "Quy định Thưởng Tiền Ký quỹ", sau khi đã làm quen với các Quy định này.
  5. Nếu số tiền ký quỹ của quý vị không đủ cho việc nhận tiền thưởng hoặc quý vị không muốn nhận tiền thưởng - chỉ cần không đánh dấu vào dòng chữ "Nhận thưởng trên tiền gửi".

  Bấm vào nút "Tiền Gửi".

  ePayments Bonus Option
 • Trong biểu mẫu "Tiền gửi" xuất hiện, Hóa đơn với các chi tiết của giao dịch nạp tiền qua ePayments eWallet sẽ được hiển thị.

  Nhấp vào nút "Lưu Thành Tập Tin PDF" để lưu hóa đơn trên máy tính của quý vị.

  ePayments Deposit Invoice
 • Theo liên kết "Internal payment" trong Hóa đơn để truy cập back office ePayments của quý vị. Đăng nhập vào tài khoản của quý vị.

  ePayments Backoffice Login
 • Tạo một yêu cầu thanh toán: trong hộp trình đơn bên trái, chọn "Payments and Transfers".

  ePayments Payments and Transfers
 • Trong danh sách "Payments and Transfers" xuất hiện, chọn chuyển tiền "To another account".

  ePayments Payment to another Account
 • Điền thông tin vào các trường yêu cầu của biểu mẫu chuyển tiền vừa xuất hiện.

  1. Trong trường "From account" chọn ePayments eWallet mà quý vị định dùng để chuyển tiền đi.
  2. Trong trường "Recipient" nhập số JustForex eWallet từ Hoa đơn – 000-479629 (đánh dấu 1 trên hình ảnh từ mục 7), chọn "e-Wallet" ở phía bên phải của trường.
  3. Trong trường "Amount", nhập khoản tiền ký gửi bằng đồng tiền của e-Wallet của quý vị (đánh dấu vào 2 trên hình ảnh từ mục 7). Trong trường "Amount including fees", số tiền sẽ được ghi nợ từ tài khoản của quý vị có tính đến phí hoa hồng sẽ được hiển thị.
  4. Trong trường "Details (optional)" nhập ghi chú bắt buộc từ Hóa đơn (đánh dấu 3 trên hình ảnh từ mục 7).

  Bấm vào nút "Next".

  ePayments Form
 • Xác nhận chuyển tiền.

 • Đăng nhập vào Back Office của quý vị để để lại một thông báo ký quỹ.

 • Trong hộp trình đơn bên trái "Hoạt động của tài khoản" chọn "Thông báo tiền gửi".

  ePayments Deposit Notification
 • Điền thông tin vào tất cả các trường yêu cầu của biểu mẫu "Thông báo ký quỹ" vừa xuất hiện.
  1. Trong trường "Tài khoản", chọn tài khoản được ký quỹ.
  2. Trong trường "Phương thức gửi tiền" chọn "ePayments" và tiền tệ ký quỹ (USD/EUR).
  3. Trong trường "Số hóa đơn", cần cho biết Số hóa đơn theo định dạng 147350/20180302 (đánh dấu 4 trên hình ảnh từ mục 7).
  4. Trong trường "Ngày thanh toán" ghi rõ ngày của giao dịch.
  5. Trong trường "Số tiền" ghi rõ số tiền ký quỹ bằng đồng tiền của tài khoản giao dịch (USD).

  Bấm vào nút "Gửi Thông Báo".

  ePayments Deposit Notification Form

* Ký gửi qua hệ thống thanh toán ePayments mất 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Sở Tài chính: 9.30 – 18.00 GMT+2 Thứ Hai – Thứ Sáu. Thời gian xử lý tối đa lên tới một ngày ngân hàng.

Tận hưởng giao dịch thoải mái và kiếm tiền trên FOREX không có giới hạn!