Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với Justforex.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Cuộc thi Giao dịch
XAU/USD
Giao dịch Vàng và
Chớp lấy cơ hội Vàng!
Tham Gia Ngay!
Hãy đăng ký Cuộc thi Giao dịch XAU/USD để nhận được mộttrong ba giải thưởng bằng tiền mà bạn có thể rút. Hạn đăng ký đến ngày 31/3/2021.
 • Giải nhì
  $250
 • Giải nhất
  $500
 • Giải nhì
  $250
 • Giải ba
  $100
Tham Gia Ngay!
3 bước để
Chiến Thắng
 • 1. Đăng ký tham gia cuộc thi.

 • 2. Thực hiện ký quỹ 1 lần $100 vào tài khoản Standard, Raw Spread hoặc Pro.

 • 3. Bắt đầu giao dịch để thắng một trong 3 giải thưởng.

  Chúc vui vẻ!

Tham Gia Ngay!

Cuộc thi Giao dịch XAU/USD

Quy tắc Cuộc thi Giao dịch XAU/USD:
 • Tất cả mọi khách hàng chỉ có thể sử dụng một loại tài khoản Standard, Pro hoặc Raw Spread của mình để tham gia cuộc thi.
 • Xin lưu ý rằng mọi công cụ đều khả dụng trong thời gian giao dịch nhưng chỉ kết quả của cặp giao dịch XAU/USD mới được tính cho cuộc thi này.
 • Để tham gia cuộc thi, mỗi người cần ký quỹ vào tài khoản giao dịch bằng thanh toán một lần với ít nhất $100 trong giai đoạn đăng ký cuộc thi. Sau đó, cần đăng ký tham gia cuộc thi, sử dụng nickname trong mục "Thưởng và Khuyến mại" ở thanh "Tham gia cuộc thi". Vui lòng lưu ý chỉ tài khoản nhận ký quỹ với mức tiền hơn mức tối thiểu mới có thể đăng ký tham gia. Việc chuyển tiền nội bộ giữ các tài khoản sẽ không được tính là ký quỹ.
 • Đăng ký dự thi từ ngày 18/03/2021 đến hết ngày 31/03/2021.
 • Thời gian giao dịch trong khuôn khổ cuộc thi từ ngày 1/4/2021 đến ngày 15/4/2021.
  Ba giải thưởng tiền lớn sẽ được trao cho tốp 3 nhà giao dịch có điểm Profit cao nhất:
  • – $500 cho giải nhất;
  • – $250 cho giải nhì;
  • – $100 cho giải ba.
 • Trong cuộc thi này, điểm Profit được tính bằng cách lấy lợi nhuận của các giao dịch bằng USD nhân với số ngày có lợi nhuận.
  Số Profit được cập nhật mỗi ngày một lần vào nửa đêm, tính theo giờ GMT+2. Chỉ số này bao gồm lãi/lỗ của các giao dịch đã được đóng và lãi/lỗ thả nổi của các giao dịch mở.
  Số ngày có lợi nhuận là số ngày khách hàng kiếm được ít nhất một xu Mỹ (với các giao dịch mở và đã được đóng).
  Ví dụ:
  Khách hàng đã giao dịch được 5 ngày trong khuôn khổ cuộc thi và nhận được "số Profit" như một chỉ báo vào mỗi ngày (Mỗi ngày tiếp theo bao gồm số Profit của những ngày trước đó):
  Ngày 1: + $200
  Ngày 2: + $180
  Ngày 3: + $180
  Ngày 4: + $400
  Ngày 5: + $350
  Như đã thấy, khách hàng của chúng ta kiếm được $200 vào ngày đầu tiên, mất $20 vào ngày thứ hai, không giao dịch vào ngày thứ ba, kiếm được $220 vào ngày thứ tư và mất $50 vào ngày thứ năm.
  Tổng điểm Profit khách hàng thấy trong bảng kết quả vào mỗi ngày như sau:
  Ngày 1: chưa có báo cáo, sẽ được tạo vào ngày hôm sau
  Ngày 2: 200 × 1 (một ngày có lãi) = 200 Điểm Profit
  Ngày 3: 180 × 1 (một ngày có lãi) = 180 Điểm Profit
  Ngày 4: 180 × 1 (một ngày có lãi) = 180 Điểm Profit
  Ngày 5: 400 × 2 (hai ngày có lãi) = 800 Điểm Profit
  Ngày 6: 350 × 2 (hai ngày có lãi) = 700 Điểm Profit
 • Giải thưởng tiền sẽ được ghi có vào số dư tài khoản giao dịch của người thắng cuộc, đã tham gia cuộc thi trong vòng 3 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và người thắng cuộc có thể rút hoặc sử dụng để tiếp tục giao dịch.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mại này mà không cần thông báo trước.
 • Trong trường hợp xuất hiện địa chỉ IP hoặc dữ liệu cá nhân trùng lặp hoặc dấu hiệu cho thấy tài khoản thuộc về khách hàng khác, tài khoản đó sẽ bị câm tham gia cuộc thi.
 • Không có hạn chế nào trong việc chia sẻ doanh thu đối tác từ tài khoản giao dịch tham gia cuộc thi.
Đọc thêm