+371 67 881 045

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với Justforex.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Siêu Thưởng Cuối Tuần
Siêu cơ hội của bạn để nhận Thưởng Ký Quỹ 200%
Nhận tiền thưởng!
Mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trong vòng 5 tiếng bùng nổ từ nay tới ngày 30 tháng Mười Một, 2020, gửi ít nhất 500$ vào tài khoản và nhận thưởng 200%!
Cách
nhận thưởng?
 • Tới Mục Ký Quỹ ở Backoffice

 • Đánh dấu "Nhận Thưởng Ký Quỹ" ở mẫu Ký Quỹ

 • Đọc và chấp nhận "Quy định thưởng ký quỹ"

 • Ấn vào nút "Ký quỹ"

Nhận tiền thưởng!
Quy Định Siêu Thưởng Cuối Tuần:
 • Đối với tất cả các tài khoản ProStandard, khách hàng có cơ hội nhận thưởng 200% cho mỗi ký quỹ từ 500 USD trở lện. Việc ký quỹ có thể được thực hiện theo bất kỳ hệ thống thanh toán nào có sẵn trên Justforex đều được tham gia chương trình thưởng. Để tìm hiểu thêm về các hệ thống thanh toán hiện có, vui lòng truy cập trang này.
 • Vui lòng lưu ý khuyến mãi chỉ diễn ra từ 09:00 am – 02:00 pm GMT+6 (5:00 am – 10:00 am GMT+2) thứ Bảy và Chủ nhật từ nay tới 20 tháng Mười Một.
 • Một số Nguyên Tắc Nhận Tiền Thưởng Ký Quỹ Đặc Biệt có thể áp dụng với một vài hệ thống thanh toán.
 • Giới hạn giá trị thưởng tối đa có thể được nhận như sau:
  • 15,000 USD là giá trị thưởng tối đa có thể nhận đối với một tài khoản giao dịch;
  • 15,000 USD là giá trị thưởng tối đa mà tất cả các tài khoản giao dịch của một khách hàng có thể nhận về.
 • Để nhận được tiền thưởng khách hàng cần đánh dấu vào mục "Nhận tiền thưởng" trong mẫu ký quỹ của Back Office, đọc và chấp nhận "Nguyên tắc nhận tiền thưởng ký quỹ" và ấn vào nút "Ký quỹ".
 • Việc chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của cùng khách hàng sẽ không được tính nhận thưởng.
 • Khoản thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch vào mục "Tín dụng" và có thể được sử dụng để ký quỹ thêm cho giao dịch. Thông tin chi tiết có trong trang "Nhận Thưởng" ở Back Office của khách hàng.
 • Để chuyển khoản tiền thưởng từ mục "Tín dụng" sang mục "Số dư" và có thể rút tiền ra hoặc để giao dịch sau này, khách hàng cần đạt tổng khối lượng hoạt động giao dịch như sau:
  • < Số lot > = < Giá trị thưởng > / 2 đối với tài khoản Pro và Standard;
  Dưới đây là ví dụ:
  Bạn ký quỹ 500 USD và nhận thưởng 1.000 USD. Để chuyển khoản thưởng này từ Ví "Ghi Có" sang Ví "Số Dư", thì bạn cần giao dịch 500 lot trước – đồng nghĩa 50.000.000 USD khối lượng giao dịch.
  Bạn đang giao dịch 2 lot USD/CHF và 2 lot USD/JPY. Vì USD là đồng tiền cơ sở trong cặp này, giá trị của một lot là 100.000 USD. Bạn đã giao dịch được 400.000 USD khối lượng giao dịch hoặc 4 lot.
  Bạn cũng giao dịch 8 lot EUR/USD với giá 1,11000. Vì USD là đồng tiền giao dịch trong cặp này, giá trị của một lot bằng 100.000 nhân với yết giá hiện tại của cặp khi giao dịch. Trong trường hợp này, là 110.000 USD trên lot. Bạn đã giao dịch 888.000 USD khối lượng giao dịch hoặc 8,88 lot.
  However, you have also traded 100 lots of Ford stock. The value of a lot on the stock market is calculated using the asset’s current price in USD. At the moment, it was 8,70 USD, which makes 100 lots worth 870 USD or 0,0087 lots.
  Tổng lại, bạn đã giao dịch 1.288.870 USD khối lượng hoặc 12,88 lot. Để rút về khoản thưởng 1.000 USD, bạn cần giao dịch thêm 28.711.130 USD hoặc xấp xỉ 487,1 lot.
 • Mọi khoản tiền ký quỹ đều có thể nhận thưởng, nhưng khối lượng quy định (theo mục 7 của bản nguyên tắc này) được giao dịch liên tiếp theo thứ tự gửi tiền.
 • Những lệnh sau không được tính là khối lượng giao dịch:
  • các lệnh có kết quả giao dịch ít hơn 6 pip;
  • lệnh đóng trước khi tài khoản nhận tiền ký quỹ để tham gia chương trình nhận thưởng.
 • Cho tới khi giao dịch đủ số lượng, khách hàng chỉ có thể rút lợi nhuận. Để gỡ bỏ ràng buộc rút khoản tiền gửi vào, đang đăng ký tham gia chương trình nhận thưởng, khách hàng cần hủy việc nhận thưởng trong cột "Tình trạng" ở trang "Nhận Thưởng" trong Back Office.
 • Sau khi đã hoàn thành các điều kiện để nhận thưởng được liệt kê trong mục 7 của bản nguyên tắc này, khoản tiền thưởng sẽ được tự động chuyển từ mục "Tín dụng" sang mục "Số dư" trong 2 tiếng.
 • Thời hạn tối đa để thực hiện số lượng lệnh cần thiết là 30 ngày từ thời điểm ký quỹ vào tài khoản giao dịch. Sau thời hạn này, trong trường hợp chưa đáp ứng đủ những yêu cầu miêu tả trong mục 7 của bản nguyên tắc này, khoản tiền thưởng sẽ bị hủy. Khoản tiền thưởng cũng có thể bị hủy trước khi tới hạn nếu tài khoản giao dịch của khách hàng rơi vào trường hợp: Vốn ≤ Nợ. Khoản thưởng không hỗ trợ phần lỗ vốn.
 • Khi tài khoản giao dịch đạt mức Margin Call, khách hàng sẽ không nhận được thông báo về hoạt động giao dịch (trading terminal) nữa.
 • Không có giới hạn trong việc chia sẻ doanh thu hợp tác từ những tài khoản giao dịch tham gia khuyến mãi.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mại này mà không cần báo trước.
Đọc thêm