+371 67 881 045

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với Justforex.

Có thể xem tất cả các chương trình ưu đãi tại đây.

Cuộc thi giao dịch với phần thưởng
iPhone 11 Pro Max
Để tham gia hãy ký quỹ một lần vào tài khoản Standard, ECN Zero hoặc Pro của bạn ít nhất $199.
Tham gia ngay!
Từ nay tới 7 tháng Mười, hãy đăng ký Cuộc thi giao dịchnhận phần thưởng iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11 Pro Max Trading Contest

Nguyên tắc cuộc thi giao dịch iPhone 11 Pro Max Trading:
 • Mọi khách hàng có thể sử dụng chỉ một loại tài khoản Standard, ECN Zero, hoặc Pro để tham gia thi.
 • Để tham gia thi, quý vị cần ký quỹ từ một lần thanh toán vào tài khoản giao dịch ít nhất 199 USD trong thời gian đăng ký thi. Sau đó. cần đăng ký tham gia thi, sử dụng một nickname trong mục "Phần thưởng và Khuyến mại" tại mục "Tham gia Thi". Vui lòng lưu ý rằng chỉ tài khoản được ký quỹ đủ số tối thiểu mới có thể đăng ký tham gia thi. Việc chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản không được tính là ký quỹ.
 • Đăng ký thi từ 16 Tháng Chín, 2019 và kết thúc vào 7 tháng Mười, 2019.
  Người chiến thắng sẽ được xác định dựa vào điểm %Lợi nhuận đạt được trong giai đoạn diễn ra cuộc thi, tính bằng phần trăm tăng Vốn nhân với số ngày có lãi.
 • Giai đoạn thi giao dịch từ 8 tháng Mười, 2019 tới 29 tháng Mười, 2019.
  Phần thưởng chính là iPhone 11 Pro Max 512Gb sẽ được trao cho nhà giao dịch xuất sắc nhất với điểm % Lợi nhuận cao nhất.
 • Trong giai đoạn diễn ra cuộc thi thống kê tốp 10 sẽ được hiện thị ở trang của Cuộc thi. Bảng tổng kết sẽ hiện số liệu của ngày giao dịch trước đó, và được cập nhật hàng ngày.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy chương trình này mà không cần thông báo trước.
 • Trong trường hợp có sự trùng lặp địa chỉ IP hoặc dữ liệu cá nhân, hoặc những dấu hiệu khác cho thấy tài khoản thuộc về một người khác, tài khoản đó sẽ bị cấm tham gia cuộc thi.
 • Không giới hạn việc chia sẻ doanh thu từ những tài khoản tham gia cuộc thi.
Đọc thêm