+371 67 881 045
Thưởng 115% khi gửi tiền Lên tới 40.000 USD
Nhận tiền thưởng!
Tiền thưởng tùy theo số tiền gửi
 • 1
  Dưới 100 USD nhận
  50%
 • 2
  Từ 100 USD nhận
  100%
 • 3
  Từ 500 USD nhận
  115%
Thực hiện theo 4 bước để nhận thưởng
 • Gửi tiền vào tài khoản

 • Đánh dấu dòng "Nhận thưởng trên tiền gửi" trong mẫu đơn Nạp tiền

 • Đã đọc và chấp nhận "Quy định Thưởng tiền ký quỹ"

 • Nhấp vào nút "Nạp tiền"

Nguyên tắc nhận thưởng khi gửi tiền:
  • Khi gửi tiền dưới 100 USD vào tất cả các tài khoản Cent, Mini, Standard, Pro, khách hàng sẽ có cơ hội nhận tiền thưởng trị giá 50%.
  • Khi gửi tiền từ 100 USD trở lên vào tài khoản Mini, Standard, Pro, khách hàng có cơ hội nhận tiền thưởng trị giá 100%.
  • Khi gửi tiền từ 500 USD trở lên vào tài khoản Mini, Standard, Pro, khách hàng có cơ hội nhận tiền thưởng trị giá 115%.
  Các khoản gửi tiền sẽ không được tính cộng dồn, tiền thưởng chỉ được nhận dựa trên lần gửi tiền đơn lẻ. Ví dụ, khách hàng gửi 50 USD và 50 USD, sẽ không được tính là 100 USD. Có thể gửi tiền qua bất kỳ hệ thống thanh toán nào khả dụng trên JustForex trong chương trình nhận thưởng. Để tìm hiểu những hệ thống thanh toán khả dụng, vui lòng xem trang này.
 • Một số Nguyên Tắc Nhận Tiền Thưởng Đặc Biệt có thể áp dụng với một vài hệ thống thanh toán.
 • Giới hạn tiền thưởng tối đa có thể nhận như sau:
  • Một tài khoản giao dịch có thể nhận tối đa 40.000 USD;
  • Tổng các tài khoản giao dịch của khách hàng có thể nhận tối đa 40.000 USD.
 • Để nhận được tiền thưởng khách hàng cần đánh dấu vào mục "Nhận tiền thưởng" trong mẫu gửi tiền của Back Office, đọc và chấp nhận "Nguyên tắc nhận tiền thưởng" và ấn vào nút "Gửi tiền".
 • Việc chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của cùng khách hàng sẽ không được tính nhận thưởng.
 • Khoản thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch vào mục "Tín dụng" và có thể được sử dụng để ký quỹ thêm cho giao dịch. Thông tin chi tiết có trong trang "Nhận Thưởng" ở Back Office của khách hàng.
 • Để chuyển khoản tiền thưởng từ mục "Tín dụng" sang mục "Số dư" và có thể rút tiền ra hoặc để giao dịch sau này, khách hàng cần đạt tổng khối lượng hoạt động giao dịch như sau:
  • Đối với tài khoản Cent, Mini, Standard, Pro < Number of Lots > = < Bonus amount > / 3;
 • Mọi khoản tiền gửi đều có thể nhận thưởng, nhưng khối lượng quy định (theo mục 7 của bản nguyên tắc này) được giao dịch liên tiếp theo thứ tự gửi tiền.
 • Những lệnh sau không được tính là khối lượng giao dịch:
  • lệnh có kết quả giao dịch ít hơn 3 pips;
  • lệnh đóng trước khi tài khoản nhận tiền gửi để tham gia chương trình nhận thưởng.
 • Cho tới khi giao dịch đủ số lượng, khách hàng chỉ có thể rút lợi nhuận. Để gỡ bỏ ràng buộc rút khoản tiền gửi vào, đang đăng ký tham gia chương trình nhận thưởng, khách hàng cần hủy việc nhận thưởng trong cột "Tình trạng" ở trang "Nhận Thưởng" trong Back Office.
 • Sau khi đã hoàn thành các điều kiện để nhận thưởng được liệt kê trong mục 7 của bản nguyên tắc này, khoản tiền thưởng sẽ được tự động chuyển từ mục "Tín dụng" sang mục "Số dư" trong 2 tiếng.
 • Thời hạn tối đa để thực hiện số lượng lệnh cần thiết là 30 ngày từ thời điểm gửi tiền vào tài khoản giao dịch. Sau thời hạn này, trong trường hợp chưa đáp ứng đủ những yêu cầu miêu tả trong mục 7 của bản nguyên tắc này, khoản tiền thưởng sẽ bị hủy. Khoản tiền thưởng cũng có thể bị hủy trước khi tới hạn nếu tài khoản giao dịch của khách hàng rơi vào trường hợp: Vốn ≤ Nợ.
 • Khi tài khoản giao dịch đạt mức Margin Call, khách hàng sẽ không nhận được thông báo về hoạt động giao dịch (trading terminal) nữa.
 • Không có giới hạn trong việc chia sẻ doanh thu hợp tác từ những tài khoản giao dịch tham gia khuyến mãi.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mại này mà không cần báo trước.
Đọc thêm