Tin tức của chúng tôi

Xử lý kỹ thuật vào ngày 30 tháng 1

 – 2021.01.30
Gửi Quý khách hàng,
Đội ngũ Justforex thông báo tới quý khách rằng một vài xử lý kỹ thuật trên hệ thống giao dịch sẽ được thực hiện từ 10:00 tới 18:00 (GMT+2), ngày 30 tháng 1 năm 2021. Do vậy, một vài tính năng có thể bị hạn chế.
Trân trọng,
Đội ngũ Justforex