Tin tức của chúng tôi

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO: JustForexWallet.com là trang giả mạo và không liên kết với JustForex

 – 21/02/2020
Is Justforex Scam? Gửi quý khách hàng,

Chúng tôi lưu ý một bên thứ ba không có liên kết đã sử dụng thương hiệu của chúng tôi để lừa đảo người dùng. Cụ thể là:

  1. 1. JustForexWallet.com không hề được liên kết với JustForex;
  2. 2. Mọi khoản ký quỹ thực hiện qua dịch vụ của họ sẽ không được gửi tới tài khoản JustForex của bạn;
  3. 3. Không có cách nào để thu hồi khoản ký quỹ bạn thực hiện tới ví của họ.

KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ KÝ QUỸ NÀO QUA DỊCH VỤ CỦA HỌ.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn JustForexWallet.com.