Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Lịch Giao Dịch vào Dịp Chúc Mừng Năm Mới

 – 11/12/2019
Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi trân trọng thông báo tới quý vị một số thay đổi lịch giao dịch sẽ diễn ra trong dịp lễ mừng Năm Mới sắp tới:

FX:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Spot metals:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:45 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

AU200:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 05:30 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 05:30 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

DE30:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 03:16 (GMT+2) và đóng cửa lúc 23:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:16 (GMT+2)

ES35:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 15:00 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 15:00 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

EU50:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

FR40:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 15:05 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 15:05 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

HK50:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 06:00 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 06:00 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – lịch giao dịch bình thường

JP225, US100, US30, US500:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:15 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 08:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 08:00 (GMT+2)

UK100:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 14:50 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 14:50 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+2)

BRENT:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 21:00 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 22:00 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+2)

WTI:
Thứ ba, ngày 24 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch đóng cửa lúc 20:45 (GMT+2)
Thứ tư, ngày 25 tháng Mười hai, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 26 tháng Mười hai, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 07:00 (GMT+2)
Thứ sáu, ngày 27 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 31 tháng Mười hai, 2019 – lịch giao dịch bình thường
Thứ tư, ngày 1 tháng Một, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ năm, ngày 2 tháng Một, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 07:00 (GMT+2)

Vui lòng lưu ý thông tin trên khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thắng lợi!

Trân trọng,
Đội ngũ JustForex