Tin tức của chúng tôi

Ủy quyền cho JF Global Limited

 – 2018.11.26
Kính gửi quý khách hàng!

Chúng tôi xin được thông báo rằng căn cứ theo chiến lược phát triển mà JustForex đã chọn lựa, toàn bộ khối lượng cổ phiếu nắm giữ, đang giao dịch và trách nhiệm của JPCTRADE INC. sẽ được chuyển giao sang cho JF Global Limited mà không có bất kỳ sự thay đổi nào kể từ ngày 1 tháng Một, 2019.

Thay đổi này sẽ được áp dụng vào mọi thỏa thuận giữa khách hàng với IPCTRADE INC.. Thông tin cá nhân của khách hàng cũng sẽ được chuyển giao sang công ty JF Global Limited.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tới những nghĩa vụ hiện tại được quy định trong hợp đồng, cũng như những quyền lợi hợp pháp hoặc nghĩa vụ có thể phát sinh từ thỏa thuận của khách hàng hoặc giao dịch theo thỏa thuận.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Trân trọng,
Đội ngũ JustForex