Facebook sẽ triển khai tiền điện tử của mình vào 2020, với hỗ trợ từ Uber, Visa và Paypal

Facebook Inc đã ra thông cáo báo chí về tiền điện tử. Dưới đây là những điểm chính:

  • Tên của đồng tiền mới là Libra. Đây sẽ là một đồng tiền điện tử có giá cố định, được định giá theo một đồng tiền quốc gia và giá sẽ không thả nổi. Đồng tiền điện tử cố định giá phổ biến nhất hiện nay là – Tether (USDT) – trị giá đúng 1 USD tại mọi thời điểm.
  • Nhiệm vụ của đồng tiền này là cho phép khách hàng của Facebook chuyển tiền qua mạng xã hội. Những dịch vụ khác cũng có thể sử dụng Libra. Ví du, Uber đã thông báo hỗ trợ triển khai.
  • Các nhà lập pháp chưa phê duyệt Libra, nhưng Facebook hy vọng sẽ đạt được một vài thỏa thuận. Trước đây SEC đã từng đóng cửa hàng loạt công ty do triển khai đồng tiền riêng, nên việc thương thảo sẽ không hề dễ dàng.
  • Để tăng cơ hội thành công, Facebook đã thành lập Hiệp hội Libra. Mỗi thành viên sẽ đóng góp 10 triệu đô-la Mỹ để đảm bảo sự ổn định của Libra. Số lượng thành viên hiện tại đã lên tới 27 bao gồm cả Visa và Paypal.

Vẫn còn quá sớm để nói về tác động của Libra đối với thị trường tiền ảo, nhưng nhiều nhân vật lớn trong ngành tiền ảo đang né tránh nói về Facebook và kế hoạch của họ. Việc ra mắt một đồng tiền điện tử tập trung của một tập đoàn sẽ đi ngược lại những nguyên lý của Nakamato về cách đào tiền ảo.

JustForex, 20.06.2019

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc