Chính sách AML

JustForex cam kết tuân thủ nghiêm túc chính sách Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (ATF) và tiến hành yêu cầu bộ phận quản lý, và nhân viên của mình thực hiện theo các chính sách nêu trên.

Rửa tiền – quá trình chuyển đổi các khoản tiền, nhận được từ các hoạt động bất hợp pháp (như gian lận, tham nhũng, khủng bố, vv), thành các khoản tiền hoặc khoản đầu tư khác, có vẻ hợp pháp để che giấu hoặc làm sai lệch nguồn gốc thực sự của khoản tiền.

Quá trình rửa tiền có thể được chia thành ba giai đoạn tuần tự:
 • Giai đoạn sắp đặt. Ở giai đoạn này, các khoản tiền được chuyển đổi thành các công cụ tài chính, như séc, tài khoản ngân hàng, và chuyển tiền, hoặc có thể được sử dụng để mua hàng hóa giá trị cao, có thể bán lại. Các khoản tiền này cũng có thể được ký gửi vào các ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng (ví dụ như, tổ chức trao đổi tiền tệ). Để tránh sự nghi ngờ của công ty, kẻ rửa tiền cũng có thể thực hiện gửi tiền chia thành nhiều lần thay vì gửi toàn bộ số tiền cùng một lúc, hình thức sắp đặt này được gọi là smurfing.
 • Giai đoạn phân tán. Các khoản tiền được chuyển đến các tài khoản khác và các công cụ tài chính khác. Việc này được thực hiện để nhằm che giấu nguồn gốc và phá vỡ dấu hiệu của thực thể mà thực hiện nhiều giao dịch tài chính. Việc chuyển tiền đi và thay đổi hình thức của khoản tiền sẽ làm việc lần theo dấu vết số tiền được rửa trở nên phức tạp hơn.
 • Giai đoạn quy tụ. Các khoản tiền quay trở lại lưu thông như các khoản tiền hợp pháp dùng để mua hàng hóa và dịch vụ.

Chính sách AML

JustForex, giống như hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ trên thị trường tài chính, tuân thủ các nguyên tắc chống rửa tiền và tích cực ngăn chặn bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích tạo thuận lợi cho quá trình hợp pháp hóa các khoản tiền thu được một cách bất hợp pháp. Chính sách AML có nghĩa là ngăn chặn tội phạm sử dụng các dịch vụ của công ty với mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc thực hiện hoạt động tội phạm khác.

Để phục vụ mục đích này, công ty đã ban hành một chính sách nghiêm ngặt về việc phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo cho các cơ quan tương ứng về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Hơn nữa, JustForex không có quyền báo cáo các khách hàng mà có các hoạt động đã được thông báo đến các cơ quan thực thi pháp luật. Một hệ thống điện tử phức tạp nhằm xác định tất cả các khách hàng của công ty và tiến hành kê khai chi tiết lịch sử tất cả các hoạt động đã được áp dụng.

Để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, JustForex không chấp nhận cũng như không thanh toán bằng tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào. Công ty bảo lưu quyền đình chỉ hoạt động của bất kỳ khách hàng nào khi hoạt động đó có thể được xem là bất hợp pháp hay có thể liên quan đến việc rửa tiền dựa trên ý kiến của các nhân viên.

Quy trình của Công ty

JustForex sẽ đảm bảo rằng công ty đang làm việc với một cá nhân hoặc thực thể pháp lý thực sự. JustForex cũng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo luật pháp và các quy định hiện hành, ban hành bởi các cơ quan tiền tệ. Chính sách AML đang được thực hiện trong JustForex thông qua các cách thức sau đây:
 • Chính sách xác minh khách hàng (KYC) và nghiên cứu kỹ lưỡng
 • Giám sát hoạt động của khách hàng
 • Lưu trữ hồ sơ

Xác minh khách hàng (KYC) và Nghiên cứu kỹ lưỡng

Bởi công ty cam kết tuân thủ các chính sách AML và KYC, mỗi khách hàng của công ty sẽ cần phải hoàn thành một quy trình xác minh. Trước khi JustForex bắt đầu bất kỳ hoạt động hợp tác nào với khách hàng, công ty sẽ đảm bảo rằng phải có những bằng chứng thỏa đáng được cung cấp hoặc sẽ áp dụng các biện pháp khác giúp đưa ra bằng chứng thỏa đáng về danh tính của bất kỳ khách hàng hoặc đối tác nào. Công ty cũng áp dụng việc xem xét ký lưỡng đối với các khách hàng, là người cư trú ở các quốc gia khác, được xác định (bởi các nguồn đáng tin cậy) là quốc gia có tiêu chuẩn AML không đầy đủ hoặc có thể thể hiện một nguy cơ cao về tội phạm và tham nhũng và đối với các chủ sở hữu hưởng lợi cư trú tại đó và có khoản tiền có nguồn gốc từ các quốc gia đó.

Khách hàng cá nhân
Trong quá trình đăng ký, mỗi khách hàng sẽ phải cung cấp thông tin cá nhân, cụ thể là: tên đầy đủ; ngày sinh; nguồn gốc; địa chỉ đầy đủ, bao gồm cả số điện thoại và mã số thành phố. Một khách hàng cần gửi các tài liệu sau (trong trường hợp các tài liệu được viết bằng ký tự không phải ký tự La Tinh: để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình xác minh, khách hàng cần phải cung cấp một bản dịch công chứng các tài liệu sang ngôn ngữ tiếng Anh) để tuân thủ những yêu cầu của chính sách KYC và xác nhận các thông tin được chỉ định:
 • Một bản sao có độ phân giải cao trang đầu tiên của hộ chiếu địa phương hoặc quốc tế, trong đó ảnh và chữ ký có thể nhìn thấy rõ ràng, hoặc một bản sao giấy phép lái xe với các yêu cầu tương tự. Các tài liệu chỉ định phải có giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày đệ trình.
 • Một bản sao có độ phân giải cao của một biên nhận thanh toán dịch vụ tiện ích hoặc một tờ kê khai ngân hàng, có chứa tên đầy đủ của khách hàng và địa chỉ cư trú thực tế. Các tài liệu này được lập trong khoảng thời gian không quá 3 tháng kể từ ngày đệ trình.
Khách hàng doanh nghiệp
Trong trường hợp công ty đăng ký đã được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán được công nhận hoặc phê duyệt hoặc khi có bằng chứng độc lập cho thấy rằng công ty đăng ký là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn hoặc một công ty con thuộc sự kiểm soát của một công ty như trên, các bước xác minh danh tính tiếp theo sẽ thường không yêu cầu tiến hành. Trong trường hợp công ty không yết giá và không ai trong số các giám đốc hoặc các cổ đông chính có một tài khoản nào với JustForex, nhân viên cần cung cấp các tài liệu sau đây để tuân thủ những yêu cầu của chính sách KYC:
 • một bản sao có độ phân giải cao của chứng chỉ thành lập công ty/chứng chỉ;
 • bản trích từ Sổ đăng ký thương mại, hoặc tài liệu tương đương, chứng minh việc đăng ký doanh nghiệp tuân theo luật doanh nghiệp và các sửa đổi;
 • tên và địa chỉ của tất cả các cán bộ, giám đốc và chủ sở hữu hưởng lợi của thực thể doanh nghiệp;
 • một bản sao có độ phân giải cao của Biên bản ghi nhớ và Điều lệ Công ty hoặc tài liệu tương đương được ghi chép hợp lệ bởi cơ quan đăng ký có thẩm quyền;
 • bằng chứng về địa chỉ đăng ký của công ty và danh sách các cổ đông và giám đốc;
 • mô tả và bản chất của công việc kinh doanh (bao gồm ngày bắt đầu công việc kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, và địa điểm kinh doanh chính).

Quy trình này được thực hiện nhằm thiết lập danh tính của khách hàng và giúp JustForex biết/hiểu được các khách hàng và các giao dịch tài chính của khách hàng để có thể cung cấp các dịch vụ giao dịch trực tuyến tốt nhất.

Giám sát các hoạt động của khách hàng

Bên cạnh việc thu thập thông tin từ các khách hàng, JustForex tiếp tục giám sát hoạt động của tất cả các khách hàng để xác định và ngăn chặn bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào. Một giao dịch đáng ngờ được hiểu là một giao dịch không phù hợp với công việc kinh doanh hợp pháp của khách hàng hoặc lịch sử giao dịch thông thường của khách hàng được phát hiện từ công tác giám sát hoạt động của khách hàng. JustForex đã triển khai hệ thống giám sát các giao dịch nói trên (giám sát tự động và thủ công nếu cần thiết) để ngăn chặn việc tội phạm sử dụng các dịch vụ của công ty.

Các yêu cầu về gửi và rút tiền

Tất cả các hoạt động gửi tiền và rút tiền của khách hàng cần tuân thủ các yêu cầu sau:
 • Trong trường hợp chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền từ một thẻ ngân hàng, tên chỉ định trong quá trình đăng ký phải khớp với tên của chủ tài khoản/thẻ ngân hàng.
 • Rút tiền từ tài khoản giao dịch thông qua phương thức khác với phương thức gửi tiền chỉ có thể thực hiện được sau khi rút khoản tiền tương đương với tổng tiền gửi của khách hàng thông qua phương thức cũ và rút về cùng một tài khoản đã được sử dụng để gửi tiền.
 • Nếu tài khoản đã được ghi có bằng phương thức mà không thể sử dụng để rút tiền, khoản tiền có thể được rút về tài khoản ngân hàng của khách hàng hoặc theo bất kỳ phương thức nào khác có thể được sử dụng, như đã thoả thuận với Công ty mà nhờ đó, Công ty có thể chứng minh danh tính của chủ tài khoản.
 • Nếu tài khoản đã được ghi có các khoản tiền bằng nhiều hệ thống thanh toán khác nhau, việc rút tiền sẽ được thực hiện trên cơ sở tỷ lệ tương xứng với kích thước của mỗi khoản tiền gửi.
 • Trong trường hợp gửi tiền thông qua Visa/MasterCard, Wire Transfer, việc rút khoản tiền vượt qua tổng số tiền gửi của khách hàng có thể thực hiện thông qua bất kỳ phương thức sau đây: Visa/Mastercard, Wire Transfer. Trong trường hợp gửi tiền thông qua một phương thức khác, việc rút khoản tiền vượt qua tổng số tiền gửi của khách hàng có thể thực hiện thông qua bất kỳ phương thức khả dụng nào tùy theo lựa chọn của khách hàng.