AML poli̇ti̇kasi

Kara Para Aklama, yasa dışı aktivitelerden (dolandırıcılık, yolsuzluk, terörizm ve benzeri) elde edilen fonların fark edilmesi güç farklı fonlara veya yatırımlara aktarılarak gerçek kaynağının saklanması sürecidir.

Kara para aklama süreci 3 aşamada ele alınmalıdır:
 • Yerleştirme. Bu aşamada, fonlar çek, banka hesabı, para transferi gibi finansal araçlara dönüştürülür veya tekrar satılabilir yüksek değerde ürünler satın almak için kullanılır. Ayrıca fiziksel para halinde bankaya veya banka olmayan kurumlara (örneğin exchange ofisleri) yatırılabilir. Şüphe uyandırmamak için kara para aklayıcılar tek bir para yatırma işlemi yerine birden fazla işlem yapabilirler. Bu yerleştirme şekli smurfing olarak adlandırılır.
 • Daldırma. Fonlar diğer hesaplara ve finansal araçlara transfer edilir veya kaydırılır. Bu işlem kaynağı gizlemek ve çoklu finansal işlem yapan kuruluşun gözden uzak olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Fonları transfer etmek ve formunu değiştirmek kara para aklama işleminin takibini zorlaştırır.
 • Entegrasyon. Fonlar ürün ve hizmetlerin satın almak için kullanılmak üzere sirkülasyona girer.

AML Politikası

Justforex, finansal piyasalarda hizmet veren birçok şirket gibi Kara Para Aklama prensiplerine bağlıdır ve yasa dışı yollarla kazanılan fonların yasallaştırılması sürecini destekleyen veya başlatan tüm eylemleri aktif olarak önlemeyi hedefler. AML politikası şirket hizmetlerinin kara para aklama, terörizm finansmanı veya diğer kriminal aktivitelerle suçlular tarafından kullanılmasını engeller.

Bu amaç doğrultusunda, Şirket ilgili tarafların şüpheli aktiviteler konusunda uyarılması, bunların saptanma ve önlenmesi için katı bir politika izlemektedir. Dahası, Müşteri aktiviteleri hakkında yasal mercilerin bilgilendirilmesi hakkında Justforex’in herhangi bir bildirim yapma hakkı yoktur. Tüm Şirket Müşterilerini belirleyen kompleks bir elektronik sistem uygulamaya konmuştur.

Kara para aklamanın önüne geçmek için Justforex hiçbir koşulda nakit ödeme kabul etmemektedir ya da yapmamaktadır. Şirket, Şirket çalışanlarının tespiti doğrultusunda herhangi bir Müşteri işleminin yasa dışı veya kara para aklamaya ilişkin bulunması halinde bu işlemleri durdurma hakkını saklı tutar.

Şirket Prosedürleri

Justforex kişiler gerçek veya yasal olduğunu garanti eder. Justforex ayrıca ilgili otoritelerin ilgili yasa ve düzenlemelerine ilişkin gerekli tüm düzenlemeleri yapar. AML politikası Justforex tarafından belirtilen şu şekillerde uygulamaya konur:
 • Müşterini Tanı ve Özen Politikalarına Bağlılık;
 • Müşteri aktivitesi takibi;
 • Kayıt tutma.

Müşterini Tanı ve Özen

Şirket’in AML ve KYC politikalarına bağlılığı nedeniyle, her bir Şirket Müşterisi’nin doğrulama sürecinden geçmesi gerekir. Şirket herhangi bir Müşteri iş birliği gerçekleştirmeden önce herhangi bir müşteri veya ilgili tarafın kimliğine ilişkin yeterli kanıtların sunulduğu veya yeterli kanıt olabilecek diğer işlemlerin gerçekleştiğini garanti eder. Şirket ayrıca, güvenilir kaynaklar tarafından yetersiz AML standartlarına sahip ülkeler olarak tanımlanan veya suç ve yolsuzluk açısından yüksek risk teşkil edebilecek ülkelerde mukim olan Müşterilere ve burada ikamet eden ve fonları bu ülkelerden sağlanan gerçek hak sahiplerine daha fazla inceleme uygular.

Bireysel Müşteriler

Kayıt işlemi esnasında her Müşteri, kişisel bilgiler sağlar, özellikle: tam ad, doğum tarihi, ikamet ettiği ülke, telefon numarası, şehir kodu dahil tam adres. Şirketin KYC ve kimlik doğrulama gereksinimlerinin karşılanması ve belirtilen bilgilerin teyit edilebilmesi için, gerçek kişi olan Müşteriler, Şirketin talebi üzerine aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:
 • Belirtilen bilgileri içermesi gereken, devlet tarafından verilmiş kimlik belgesinin yüksek çözünürlüklü bir kopyası: tam ad, doğum tarihi, fotoğraf ve vatandaşlık ve ayrıca uygun olduğunda: belge geçerliliğinin teyidi (verilme ve/veya son kullanma tarihi), belge sahibinin imzası. Bu kimlik belgesi pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya benzeri bir belge olabilir. Belirtilen belgeler başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olmalıdır. Şirket belirtilen belgelerin tasdikli suretlerini talep etme hakkını saklı tutar ve bu tasdik başvuru tarihinden itibaren 6 aydan eski olmamalıdır. Şirket, kimlik belgesinin ikinci bir formunu talep etme hakkını saklı tutar.
 • Müşterinin tam adını ve gerçek ikamet yerini içeren, fatura ödemesi (gaz, su, elektrik veya diğer) makbuzunun veya banka hesap özetinin yüksek çözünürlüklü bir kopyası. Bu belgeler başvuru tarihinden itibaren 3 aydan eski olmamalıdır.
Uygun olduğu durumlarda, gönderilen belgenin her iki tarafı da gereklidir (örneğin, Kimlik veya Sürücü Belgesi). Belge, bulanıklık, ışık yansıması veya gölge içermeyen yüksek çözünürlüklü renkli bir fotoğraf veya tarama kopyası olmalıdır. Belgenin dört kenarı da görünür olmalıdır. Tüm bilgiler açıkça okunabilir olmalı, filigran vb. içermemelidir.
Şirket, doğrulama süreci ve belge incelemesi sırasında yeni Müşterileri kabul ederken, Müşteri’nin kimliğinin belirlenmesi için diğer gereksinimleri ve prosedürleri uygulama hakkını saklı tutar. Bu prosedürler, tamamen Şirket’in takdirine bağlı olarak belirlenecek ve Müşteri’nin ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere değişikliklere tabi olacaktır:
 • Para yatırmak/çekmek için kullanılan banka kartını doğrulama gerekliliği;
 • Şirket’in uygun bulduğu bir biçimde ve şekilde bir fon kaynağı, varlık kaynağı ve yatırılan fonların kanıtı sağlama gerekliliği.

Kurumsal Müşteriler

Başvuru sahibi şirketin tanınmış veya onaylanmış bir borsada işlem görmesi veya başvuru sahibinin tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş veya böyle bir şirketin kontrolü altındaki bir yan kuruluş olduğunu gösteren bağımsız kanıtların olması durumunda, kimliği doğrulamak için başka bir adım gerekmeyecektir. Şirketin borsada işlem görmemesi ve ana direktörlerin veya hissedarların hiçbirinin Justforex'te bir hesabı olmaması durumunda, KYC gereklilikleri nedeniyle aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:
 • Kuruluş belgesinin/tescil belgesinin yüksek çözünürlüklü bir kopyası.
 • Tüzel kişi işlem ve değişikliklerinin tescilini kanıtlayan Ticaret Sicili’nden alıntı veya eşdeğer belge.
 • Kurumsal kuruluşun tüm görevlilerinin, yöneticilerinin ve intifa hakkı sahiplerinin KYC belgeleri.
 • Yetkili sicile usulüne uygun olarak kaydedilmiş Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşme’nin veya eşdeğer belgelerin yüksek çözünürlüklü bir kopyası.
 • Şirketin kayıtlı adresinin kanıtı; ve hissedarların ve yöneticilerin listesi.
 • İşin tanımı ve niteliği (işe başlama tarihi, sağlanan ürünler veya hizmetler, işin esas yeri dahil).

Bu prosedür, Müşteri’nin kimliğini belirlemek ve Şirket’in Müşterileri ve onların finansal işlemlerini en iyi çevrimiçi yatırım hizmetlerini sunabilmesi için bilmesine/anlamasına yardımcı olmak için gerçekleştirilir.

Müşteri Aktivitelerinin İzlenmesi

Justforex, Müşteriler’den bilgi toplamanın yanı sıra, herhangi bir şüpheli işlemi belirlemek ve önlemek için her Müşteri’nin etkinliğini izlemeye devam eder. Şüpheli işlem, Müşteri’nin meşru işiyle veya Müşteri’nin, Müşteri faaliyet izlemesinden bilinen olağan Müşteri işlem geçmişiyle tutarsız olan bir işlem olarak tanımlanır. Justforex, Şirket hizmetlerinin suçlular tarafından kullanılmasını önlemek için bahse konu işlemleri (hem otomatik hem de manuel) izleme sistemini uygulamaktadır.

Justforex, ticari veya finansal dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılım kullanımı, kara para aklama, veya benzeri faaliyetler gibi herhangi bir uygunsuz veya izin verilmeyen Müşteri aktivitesi şüphesi veya incelemesi halinde Müşteri’den daha fazla bilgi talep etme hakkına sahiptir.

Para Yatırma ve Çekme Koşulları

Tüm Müşteriler’in para yatırma ve para çekme işlemleri aşağıdaki koşullara bağlıdır:
 • Banka havalesi veya banka kartından havale durumunda, kayıt sırasında belirtilen isim, hesap/banka kartı sahibinin adıyla eşleşmelidir. Sadece aynı banka ve para yatırmak için kullanılan aynı hesapta banka havalesi yoluyla hesaptan para çekmek mümkündür;
 • Elektronik ödeme sistemlerinin kullanılması durumunda, yatırım hesabından para çekilmesi sadece sistemde ve para yatırmak için kullanılan hesap ile mümkündür;
 • Hesaba para çekmek için kullanılamayacak şekilde para yatırılmışsa, para müşterinin banka hesabına çekilebilir veya Şirket ile mutabık kalındığı halde başka bir şekilde kullanılabilir, böylece Şirket hesap sahibinin kimliğini kanıtlayabilir;
 • Hesaba çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla para yatırılmışsa, para çekme işlemi, her mevduatın büyüklüğüne orantılı olarak yapılır. Kazanılan herhangi bir kâr, transfer mümkün olduğu sürece, para yatırılan herhangi bir hesaba aktarılabilir;
 • Üçüncü şahısların banka hesaplarına, banka kartlarına, elektronik paralara veya diğer ödeme hesaplarına para yatırma ve çekme işlemlerine izin verilmez.