ชั่วโมง และเวลาการซื้อขายของตลาดฟอเร็กซ์

ฟอเร็กซ์ เป็นตลาดแบบกระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลางซึ่งดำเนินการผ่านทางสถาบันการเงินมากมายทั่วโลก เนื่องจากสถาบันการเงินเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน นและทุกประเภทของบัญชีในตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงทุกวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 00:00:30 น. (GMT+3) ไปจนถึงวันศุกร์ เวลา 23:57:59 น. (GMT+3) โดยมีเวลาหยุดพักชั่วคราวในตลาดทุกวันตั้งแต่เวลา 23:59:00 น. (GMT+3) ไปจนถึง 00:01:00 น. (GMT+3) วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายในการเปิดทำการซื้อขายในตลาดสกุลเงินเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด รวมถึงสถาบันการเงินมากมาย เงินทุนจำนวนมาก บริษัท และธนาคารต่าง ๆ จะหยุดทำงานกันในวันสุดสัปดาห์

ชั่วโมงการซื้อขาย

โบรกเกอร์ Justforex นำเสนอการซื้อขายไม่ใช่แค่คู่สกุลเงินเท่านั้น แต่ยังนำเสนอดัชนี หุ้น โลหะ พลังงาน และตลาดซื้อขายล่วงหน้าอีกด้วย แต่ชั่วโมงการซื้อขายของตราสารเพื่อการซื้อขายเดียวอาจแตกต่างกันไป นี่เป็นตารางการเปิด-ปิดบริการของเครื่องมือเพื่อการซื้อขายของ Justforex:

คู่สกุลเงิน FX
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
คู่ FX ทั้งหมด 00:01-23:59
โลหะ
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
XAGEUR 01:00-23:59
XAUAUD 01:00-23:59
XAUEUR 01:00-23:59
XPDUSD 01:00-23:59
XPTUSD 01:00-23:59
XAUCHF 01:00-23:59
XAGUSD 01:00-23:59
XAUUSD 01:00-23:59
ดัชนี
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
AU200 02:50-09:30, 10:10-23:59
DE40 01:05-23:59 01:02-23:59 01:02-22:59
ES35 10:00-20:59
EU50 09:00-22:59
FR40 09:00-22:59
HK50 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-19:59
JP225 01:00-23:59
UK100 01:05-23:59 01:02-23:59 01:02-22:59
US100 01:00-23:59
US30 01:00-23:59
US500 01:00-23:59
พลังงาน
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
BRENT 01:00-23:59 03:00-23:59
WTI 01:00-23:59
หุ้น
ชื่อ วันจันทร์ (GMT+3) วันอังคาร (GMT+3) วันพุธ (GMT+3) วันพฤหัสบดี (GMT+3) วันศุกร์ (GMT+3)
AAPL 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
AIG 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
AMZN 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
ATVI 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
AXP 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
BA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
BABA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
BAC 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
C 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
CSCO 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
CVX 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
EA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
EBAY 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
F 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
FB 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
FDX 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
GE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
GM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
GOOG 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
GS 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
HLT 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
HOOD 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
HPQ 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
IBM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
ILMN 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
INTC 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
JNJ 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
JPM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
KO 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
MA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
MCD 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
MRVL 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
MSFT 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
NFLX 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
NKE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
NVDA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
ORCL 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
PFE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
PG 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
QCOM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
RACE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
SBUX 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
SNAP 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
SPCE 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
T 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
TEVA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
TSLA 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
TWTR 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
V 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
XOM 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
ADSGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
AIRF 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
ALVG 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
BAYGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
BMWG 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
BNPP 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
CBKG 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
DANO 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
DBKGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
DPWGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
EONGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
IBE 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
LHAG 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
LVMH 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
MAP 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
SAN 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
SIEGn 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
SOGN 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
TEF 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
TOTF 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29
UBER 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59 16:30-22:59
VOWG_p 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29 10:00-18:29

Justforex กำลังทำการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องและกำลังขยายตราสารเพื่อการซื้อขายให้มีหลากหลายมากขึ้น เครื่องมือหลัก ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น และรายการข้างต้นอาจมีไม่ครบทุกรายการ หากคุณหาเครื่องมือที่จำเป็นไม่พบในตารางที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถตรวจสอบชั่วโมงการซื้อขายของเทอร์มินัลเพื่อการซื้อขายของ MT4/MT5 → รายละเอียดของตราสารเพื่อการซื้อขายที่คุณต้องการได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของตราสารเพื่อการซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุด หรือเหตุผลอื่น ๆ เราทำการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายเอาไว้ในส่วน ข่าวสารของเรา

ชั่วโมงการซื้อขาย

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาของการซื้อขายโดยขึ้นอยู่กับเวลาในการทำการซื้อขาย ช่วงเวลาในการทำการซื้อขายฟอเร็กซ์มีความแตกต่างกันไม่เพียงแค่ชื่อ และตารางการทำงานพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีความแตกต่างกันที่ลักษณะของคุณสมบัติในการซื้อขายบางอย่างอีกด้วย ในแต่ละช่วงเวลา มีสกุลเงินที่มีลักษณะ "พิเศษ" ที่มีความผันผวนสูงซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจพื้นฐาน

รอบ เมือง เปิด (EET*) ปิด (EET*)
แปซิฟิก ซิดนีย์ 0:00 9:00
เอเชีย โตเกียว 2:00-3:00 11:00-12:00
ยุโรป ลอนดอน 10:00 19:00
อเมริกา นิวยอร์ก 15:00-16:00 0:00-1:00

* เวลายุโรปตะวันออก: GMT+2 ฤดูหนาว; GMT+3 ฤดูร้อน

 • รอบของแปซิฟิก

  ฟอเรกซ์เริ่มทำงานเมื่อรอบของแปซิฟิกเปิดวันจันทร์เวลาท้องถิ่น รอบนี้มีเอกลักษณคือมีvolatilityค่อนข้างน้อยและอันที่จริงแล้วนี่เป็นเวลาที่สงบที่สุดของตลาด

 • รอบของเอเชีย

  รอบของแปซิฟิกและตามด้วยรอบของเอเชีย คู่สกุลเงินที่ประกอบด้วย USD, EUR, JPY, และ AUD นั้นสามารถเทรดได้อย่างคล่องตัวกิจกรรมการเทรดของ AUD เกิดขึ้นจากตัดกันของเวลาทำงานของรอบนี้กับรอบของแปซิฟิก

 • รอบของยูโรป

  การเปิดรอบของยุโรปนั้นเริ่มที่ศูนย์การเงินอย่างเช่นในแฟรงก์เฟิร์ต,ซูริกและปารีส อย่างไรก็ตามการเทรดนั้นคล่องแคล่วมากขึ้นหลังจากเริ่มในลอนดอน บางครั้งก็มีการตกต่ำทางเศรษฐกิจระหว่างตอนอาหารเที่ยง และกิจกกรรมนั้นเริ่มต้นใหม่ตอนเย็น ระหว่างรอบของยูโรปจะได้พบvolatilityที่เฟื่องฟู เพราะในโซนยุโรปมีปริมาณการซื้อขายมากอย่างเต็มที่

 • รอบของอเมริกา

  ช่วงเวลาที่คล่องแคล่วที่สุดของฟอเรกซ์คือตอนเริ่มรอบของอเมริกาเพราะมันมาถึงการเปิดการเทรดในนิวยอร์กและการเริ่มใหม่ของรอบของยุโรป ข่าวพื้นฐานของความสำคัญพิเศษนั้นถูกปล่อยออกมาตอนเริ่มรอบของอเมริกามีเอกลักษณ์คือพอเพียงอย่างก้าวร้าวโดยเฉพาะวันศุกร์ก่อนการเทรดจะปิดลง

วิธีนำข้อมูลนี้ไปใช้งาน

เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องตามชั่วโมงการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้น โปรดมุ่งให้ความสนใจในเคล็ดลับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
 • นักเทรดทำการซื้อขายกันมากที่สุดในชั่วโมงการซื้อขายของยุโรป และอเมริกา นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการซื้อขาย ในช่วงระหว่างเวลานี้ มีการทำธุรกรรมกันมากที่สุด และมีค่าสเปรดของการซื้อขายขายต่ำที่สุดด้วย
 • คุณยังสามารถสังเกตเห็นว่ามีชั่วโมงการซื้อขายที่ซ้อนทับกัน ดังนั้นในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายที่ซ้อนทับกันนี้มักจะมีความผันผวนสูงมากที่สุด
 • ชั่วโมงการซื้อขายของเอเชีย จะมีการซื้อขายด้วยเงินสกุลเยนของญี่ปุ่นจำนวนมาก
 • การซื้อขายในชั่วโมงการซื้อขายของยุโรปมักจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลา คือ: 10:00 น. – 14:00 น. และ 15:00 น. – 19:00 น.
 • โปรดระวังในช่วงเวลาที่ตลาด "บาง (thin)" – คือ ช่วงเวลาในการซื้อขายที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะรักษาราคาบนกราฟให้คงที่ได้ เช่น อาจมีแรงกระตุ้นสูง
 • ในช่วงวันปีใหม่ ธนาคาร และการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ จะปิดทำการเนื่องจากเป็นวันหยุด บริษัทต่าง ๆ ถอนเงินทุนเพื่อทำการรวบรวมผลลัพธ์ และรายงาน นี่คือช่วงของตลาด "บาง" ที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก
 • มักจะเกิดช่วงห่างของการเปิดตลาดตามมาหลังจากวันสุดสัปดาห์ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณทำการป้องกันคำสั่งซื้อขายของคคุณด้วยคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) แล้วทำกำไร หรือใช้คำสั่งแม้ว่าคุณปิดตำแหน่งทุกตำแหน่งในวันศุกร์

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขาย

ตารางเวลาการซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุด เช่น วันคริสมาสต์ วันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และวันแรงงาน เป็นต้น ในช่วงระหว่างวันหยุดตลาดจะปิดทำการโดยจะไม่การการซื้อขายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีอื่น ชั่วโมงทำการซื้อขายของตลาดอาจถูกเลื่อนออกไป

Justforex มักจะทำการเผยแพร่ตารางเวลาการซื้อขายที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดไว้ในส่วน ข่าวสารของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายของตลาด โปรดติดตามข่าวสารของเราเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ เราขอแนะนำให้คุณคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายเนื่องจากคุณอาจจะต้องทบทวนกลยุทธ์ในการซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่น คาดว่าจะเกิดสภาพคล่องน้อยในตลาด

ทำการซื้อขายกับ Justforex ในเวลาที่คุณสะดวก
เริ่มทำการซื้อขาย

คำถามที่พบบ่อย