ผู้ให้บริการสภาพคล่อง

ลูกค้าของ JustForex ได้รับราคาที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด เราร่วมมือกับผู้ให้บริการสภาพคล่องผู้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ในนามของผู้ให้บริการสภาพคล่อง ผู้ให้บริการเหล่านั้นร่วมมือกันกับผู้นำต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมด้านการธนาคาร พวกเขาเหล่านั้นคือ:

Barclays

Barclays logo

บาร์เคลย์ (Barclays) ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2233 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในองค์กรทางการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีลูกค้าจำนวน 48 ล้านคนจากทั่วโลก เป็นธนาคารที่มีตัวแทนสาขาอยู่ในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย Barclays ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการธนาคารรายย่อย บัตรเครดิต การธนาคารให้กับองค์กร และผู้ลงทุน รวมถึงบริการจัดการความมั่งคั่ง

บาร์เคลย์ (Barclays) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE 100 ซึ่งเป็นหุ้นดัชนีของบริษัท 100 แห่งที่มีชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

Citibank

Citibank logo

ซิตี้แบงก์ (Citibank) เป็นที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า City Bank ของนิวยอร์ก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. เป็นแผนกให้บริการด้านการธนาคารรายย่อยของซิตี้กรุ๊ป (Citigroup) ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลกให้กับบัญชีของลูกค้ามากกว่า 200 บัญชี และดำเนินการในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 160 ประเทศ

ซิตี้แบงก์ (Citibank) ให้บริการผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการเงินมากมาย รวมถึงบริการด้านการธนาคารสำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าองค์กร บัตรเครดิต บริการทางการเงินด้านการลงทุน รวมถึงบริการจัดการความมั่งคั่ง

Deutsche Bank

Deutsche Bank logo

ดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกโดยตั้งอยู่ที่แฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2413 ดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) เป็นเจ้าของธนาคารเพื่อการพาณิชย์ การจำนอง ธนาคารเพื่อการลงทุน บริษัทลีสซิ่ง สาขาต่าง ๆ และมีตัวแทนสาขาอยู่ทั่วโลก เครือข่ายของธนาคารครอบคลุมไปมากกว่า 50 ประเทศ โดยปัจจุบันอยู่ในยุโรป อเมริกาเหนือ และใต้ รวมถึงเอเชีย

ธนาคารมีข้อเสนอด้านการลงทุน การเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องมากมาย ธนาคารดำเนินงานบริการต่าง ๆ ดังกล่าวในฐานะธนาคารขององค์กร ธนาคารเพื่อการลงทุน ธนาคารเอกชน และการจัดการสินทรัพย์

ดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี DAX ดัชนีหุ้นประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 30 แห่งในประเทศเยอรมัน และมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต

J.P. Morgan

J.P. Morgan logo

เจพีมอร์แกน (J.P. Morgan) เป็นธนาคารข้ามชาติ และบริษัทผู้ถือหุ้นด้านบริการทางการเงิน ก่อตั้งขึ้นจากการควบกิจการของธนาคารสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ มีประวัติมายาวนานกว่า 200 ปี ธนาคารให้บริการในด้านธนาคารเพื่อการลงทุน บริการกองทุน และตราสารหนี้ การจัดการทรัพย์สิน ธนาคารเอกชน และพาณิชย์ โดยมีสำนักงานใหญ่ของธนาคารอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก

บริษัทถือเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และใหญ่เป็นอันดับหกของโลกตามจำนวนของทรัพย์สินรวม J.P. Morgan Chase & Co. ได้มีการซื้อขายกันบน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ JPM

Bank of America

Bank of America logo

แบงค์ออฟอเมริกา (Bank of America) เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาติของของสหรัฐฯ และบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินซึ่งตั้งอยู่ในชาร์ล็อตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ศูนย์กลางของธนาคารตั้งอยู่ในกรุงนิวยอร์ก ลอนดอน ฮ่องกง ดัลลัส และโตรอนโต แบงค์ออฟอเมริกา (Bank of America) ดำเนินธุรกิจในด้านการธนาคารเพื่อผู้บริโภค การธนาคารระดับโลก บริการจัดการความมั่งคั่ง และการลงทุน

แบงค์ออฟอเมริกา (Bank of America) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี S&P 100 และดัชนี S&P 500

HSBC

HSBC logo

เอชเอสบีซี (HSBC) เป็นหนึ่งในองค์กรผู้ให้บริการด้านการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เอชเอสบีซี (HSBC) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 40 ล้านรายทั่วโลกใน 64 ประเทศ และเขตดินแดนต่าง ๆ เอชเอสบีซี (HSBC) จัดกิจกรรมของธนาคารผ่านกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้: ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารระดับโลก และตลาด ธนาคารรายย่อย และการจัดการความมั่งคั่ง รวมทั้งธนาคารเอกชนระดับโลก

Raiffeisen Bank International A.G.

Raiffeisen Bank International A.G. logo

Raiffeisen Bank International A.G. เป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารสัญชาติออสเตรียที่ใหญ่ที่สุดโดยมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเวียนนา ดำเนินกิจการในฐานะธนาคารเพื่อองค์กร และการลงทุน และให้บริการด้านการเงินมากมาย รวมไปถึงลีสซิ่ง การป้องกันความเสี่ยง การจัดการเงินสด การชำระเงิน และเงินทุน รวมถึงบัตรเครดิต เครือข่ายของธนาคาร Raiffeisen ครอบคลุมไปทั่วยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก