การฝากเงินและการถอนเงิน

การตั้งค่าการฝากเงิน สกุลเงินที่ใช้ได้ จำนวนต่อการดำเนินการ n ค่าธรรมเนียม เวลาดำเนินการ ฝากเงิน
ขั้นต่ำ สูงสุด
วิธีที่เป็นที่แพร่หลายที่สุด
Thai Local Banks THB 100 THB 500,000 THB 0% อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Credit cards USD
EUR
5 USD 10,000 USD 0% อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Bitcoin BTC 5 USD 2,900 USD +1%1 อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Bitcoin Cash BCH 5 USD 2,900 USD +1%1 อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Ethereum ETH 5 USD 2,900 USD +1%1 อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Ripple XRP 5 USD 2,900 USD +1%1 อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Gemini GUSD 5 USD 2,900 USD +1%1 อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Paxos PAX 5 USD 2,900 USD +1%1 อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
USD Coin USDC 5 USD 2,900 USD +1%1 อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Skrill USD
EUR
5 USD 0% อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Neteller USD
EUR
5 USD 0% อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Perfect Money USD
EUR
5 USD 0% อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
วิธีอื่นๆ
Qiwi Wallet USD 5 USD 0% อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
FasaPay USD
IDR
5 USD 0% อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน
Sticpay USD, EUR, JPY, CNY, KRW, PHP 5 USD 10,000 USD 0% อัตโนมัติ
ในทันที
ฝากเงิน

1 Is added to the current market exchange rate of the currency with which the deposit is being made. So, you get +1% to the market rate.

ตัวเลือกการถอนเงิน สกุลเงินที่สามารถใช้ได้ จำนวนต่อการดำเนินการ ค่าธรรมเนียม เวลาในการดำเนินการ ถอนเงิน
ขั้นต่ำ สูงสุด
วิธีที่แพร่หลายที่สุด
Thai Local Banks THB 500 THB 500,000 THB 1.75% 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Credit cards USD
EUR
5 USD
5 EUR
2,000 USD
2,000 EUR
2.4%+2.5 USD
2.4%+2 EUR
1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Skrill USD
EUR
1 USD
1 EUR
1% 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Neteller USD
EUR
1 USD
1 EUR
10,000 USD
8,500 EUR
0% 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Bitcoin BTC 0.002 BTC 0.25 BTC 0.1%+0.0004 BTC 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Bitcoin Cash BCH 0.03 BCH 8.5 BCH 0.1%+0.001 BCH 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Ethereum ETH 0.02 ETH 30 ETH 0.1%+0.003 ETH 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Ripple XRP 0.50 XRP 20,000.00 XRP 0.1%+0.25 XRP 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Tether USDT 1.12 USDT 3,000 USDT 0.1%+0.56 USDT 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Paxos PAX 1.12 PAX 3,000 PAX 0.1%+0.56 PAX 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
USD Coin USDC 1.12 USDC 3,000 USDC 0.1%+0.56 USDC 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Perfect Money USD
EUR
1 USD 0.5% 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
วิธีอื่นๆ
Qiwi Wallet USD 1 USD 200 USD 0.5% 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
FasaPay USD
IDR
1 USD
10,000 IDR
0.5% 1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน
Sticpay USD, EUR, JPY, CNY, KRW, PHP 5 USD
5 EUR
550 JPY
35 CNY
6,200 KRW
300 PHP
10,000 USD
10,000 EUR
1,000,000 JPY
70,500 CNY
12,200,000 KRW
520,000 PHP
2.5%+0.3 USD
2.5%+0.3 EUR
2.5%+32 JPY
2.5%+2.11 CNY
2.5%+365 KRW
2.5%+16 PHP
1–2 ชั่วโมง 1 ถอนเงิน

1 1–2 ชั่วโมงระหว่างเวลาทำการของสำนักการคลัง โดยเวลาการดำเนินการที่สูงสุดนั้นคือ หนึ่งวันธนาคาร

ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมการซื้อขาย หรือหากหากพบว่ามีการละเมิดนโยบายการขอเบิกเงิน JustForex ของสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเบิกเงิน หากคุณขอถอนเงินทุนของคุณหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมการซื้อขาย JustForex ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมของการทำธุรกรรม หรือจำนวน 3% ของยอดรวมในการถอนเงินจากคุณ