นโยบายความเป็นส่วนตัว

หนึ่งในความสำคัญหลักของบริษัท JF Global Limited (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") คือ ความปลอดภัยของลูกค้าแบบเต็มรูปแบบ บริษัทไม่ปล่อยให้ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยไปยังประชาชนทั่วไป และจะไม่ถูกนำไปใช้งานในวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สาม บริษัทไม่จัดหา ไม่ขาย ไม่เปิดเผย ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวส่วนตัว และข้อมูลบัญชีของลูกค้ากับบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานชั่วคราว บริษัทให้ความสำคัญต่อชื่อเสียง และการเคารพต่อลูกค้าของบริษัท

การรวบรวมข้อมูล

บริษัทรวบรวมข้อมูลทุกอย่างจากลูกค้าทุกคนซึ่งประกอบไปด้วย: ชื่อ และนามสกุล ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ระหว่างที่ทำการลงทะเบียนที่หน้าจัดการระบบ การรวบรวมข้อมูลเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้

ข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าได้ระบุไว้ ประกอบไปด้วย:
  • ข้อมูลที่ลูกค้าระบุไว้ในระหว่างที่ทำการลงทะเบียนที่หน้าจัดการระบบ (ชื่อ และนามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่พักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล)
  • เอกสารที่อนุญาตให้บริษัททำการตรวจสอบที่หน้าจัดการระบบของลูกค้า เช่น เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน (หนังสือเดินทาง และใบขับขี่) และเอกสารที่ยืนยันสถานที่อาศัย (ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค และใบแสดงรายการความเคลื่อนไหวของธนาคาร)
  • เอกสารที่ยืนยันการโอนเงิน (ในกรณีที่โอนเงินผ่านทางธนาคารซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัท)

คุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อทำให้การทำงานของเว็บไซต์มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างรายงานทางสถิติ การใช้งานของแฟ้มเอกสารเหล่านี้จะช่วยทำให้บริษัทสามารถจัดระเบียบเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย และทำให้หน้าของเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อลูกค้า คุกกี้เป็นแฟ้มเอกสารขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัท แฟ้มเอกสารจะทำการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท และเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป และจะทำการคัดลอกข้อมูลนี้ คุ๊กกี้ประกอบไปด้วยสตริงของตัวอักษร และเป็นตัวระบุชนิดเบราว์เซอร์ของลูกค้า แฟ้มเอกสารเหล่านี้จะถูกใช้สำหรับการติดตามผู้เข้าชมของเว็บไซต์ และช่วยทำให้การเข้าถึงมีความรวดเร็วมากขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของลุกค้า มันแค่ช่วยทำให้บริษัทสามารถประเมินความสนใจของลูกค้าในบริษัทได้ และกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ ข้อมูลทั้งหมดจะไม่ระบุชื่อของเจ้าของข้อมูล ลูกค้าสามารถหยุดรับคุกกี้ได้ด้วยการเลือกคำสั่งที่เหมาะสมในเมนูของเบาร์เซอร์

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้จะถูกนำไปใช้งานเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในการติดต่อของลูกค้าอาจถูกนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการติดต่ออย่างเร่งด่วนกับลูกค้า หรือเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง และข่าวสารของบริษัท ลูกค้าตรวจสอบหน้าจัดการระบบส่วนตัวที่กำลังเข้าร่วมในการนำนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) มาใช้งานโดยการมอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูลของลูกค้าจะถูกใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีสำหรับการซื้อขาย และ/หรือบัญชีของคู่ค้า เพื่อแจ้งบริการใหม่ ๆ ของบริษัทให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาฐานข้อมูลบัญชีของลูกค้า และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อให้บริการ และสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น

การปกป้องข้อมูล

บริษัทใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อมอบความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัว พนักงานของบริษัทรักษามาตรฐานอย่างเคร่งครัดในกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภายในบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้กับบุคคลที่สามเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น กรณีดังกล่าวอาจเป็น:
  • การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และทรัพย์สินส่วนบุคคลในศาล
  • การดำเนินการตามคำสั่งของศาล
  • การให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายเมื่อได้รับการร้องขออย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • การโอนถ่ายข้อมูลไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ (ทรัสตี้) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการ

การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนตัว

เนื่องจากบริษัทถือว่าข้อมูลทั้งหมดมีความสมบูรณ์ และมีความสอดคล้อง บริษัทขอให้ลูกค้าทำการแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของข้อมูลส่วนตัวผ่านแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เหมาะสมในหน้าจัดการระบบ

การปฏิเสธที่จะระบุข้อมูลส่วนตัว

ลูกค้ามีสิทธิปฏิเสธที่จะระบุข้อมูลส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ หากมันขัดต่อความเชื่อของลูกค้า อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้หากมีการปฏิเสธเกิดขึ้น