นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคืนเงิน

หนึ่งในลำดับความสำคัญหลักของบริษัทคือ ความปลอดภัยขั้นสูงสุดของลูกค้า JustForex เราจะไม่ให้ข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลออกสู่สาธารณะและถูกใช้โดยบุคคลที่สามตามความต้องการ เราจะไม่ให้, ขาย, เปิดเผย หรือให้ใช้ข้อมูลของลูกค้าโดยชั่วคราวกับบุคคลที่สาม เราให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของเราและเคารพลูกค้าของเราทุกคน

การรวบรวมข้อมูลต่างๆ

เราจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างจากลูกค้าทุกคน ซึ่งประกอบไปด้วย: ชื่อเต็ม, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล และอื่นๆ โดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับโดยลูกค้าระหว่างการสมัคร Back Office โดยการให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อบังคับเพื่อที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจของเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บโดยบริษัท

ข้อมูลส่วนตัวที่จะได้รับจากลูกค้าของเราประกอบไปด้วย:
  • ข้อมูลที่ระบุโดยคุณตอนที่สมัคร Back Office (ชื่อเต็ม, วันเกิด, สัญชาติ, ที่อยู่, โทรศัพท์ และอีเมล)
  • เอกสารสำเนาต่างๆที่จะช่วยให้เราตรวจสอบ Back Office ของคุณได้ กล่าวคือ เอกสารที่ยืนยันตัวตนของคุณ (หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับขี่) และเอกสารที่ยืนยันที่อยู่ของคุณ (ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค, เอกสารแสดงฐานะสภาพการเงิน)
  • เอกสารที่ยืนยันการโอนเงิน (ในกรณีที่มีการโอนเงินธนาคาร โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัท)

Cookies

เราใช้ cookies เพื่อที่จะให้ทำงานในเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธภาพและเพื่อสร้างสถิติขึ้น การใช้ไฟล์ต่างๆนี้จะให้เราจัดการเว็บไซต์ได้สะดวกและทำให้เพจในเว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า Cookies เป็นไฟล์เล็กๆที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา มันจะติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณในตอนที่คุณเข้าเว็บไซต์ JustForex และเมื่อคุณเข้าใหม่ในครั้งหน้า มันจะปล่อยข้อมูลนี้ออกมา โดย Cookies จะมีสตริงของตัวอักษรและเป็นตัวระบุตัวตนของเบราว์เซอร์ของคุณ ไฟล์พวกนี้จะใช้ในการติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเร็วขึ้น ข้อมูลนี้จะไม่ระบุลูกค้าแต่ละคน มันแค่ช่วยให้เราคาดเดาถึงความสนใจของคุณต่อบริการและกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเราได้ ข้อมูลทั้งหมดนั้นจะไม่ระบุบุคคล คุณสามารถหยุดรับ Cookies ได้โดยใส่คำสั่งที่ถูกต้องลงไปในเมนูเบราว์เซอร์ของคุณ

การใช้ข้อมูลต่างๆ

ข้อมูลที่ได้รับโดยคุณ จะถูกใช้เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลติดต่อของคุณอาจจะถูกใช้ ในกรณีที่ต้องการติดต่อกับคุณอย่างเร่งด่วน หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข่าวและอัพเดตต่างๆ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ และคุณยืนยัน Back Office ของคุณ โดยที่เข้าร่วมในการช่วยทำให้นโยบาย AML เป็นจริง ข้อมูลของคุณจะใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ,เพื่อเปิดบัญชีเทรด และ/หรือ บัญชีหุ้นส่วน, เพื่อแจ้งบริการใหม่ของบริษัทให้คุณได้ทราบอย่างรวดเร็ว, เพื่อรักษาฐานข้อมูลของบัญชีลูกค้าทุกคน และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและนำไปใช้ให้การบริการและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่สูงขึ้น

การป้องกันข้อมูลต่างๆ

เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ให้ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัว พนักงานของเรามีมาตราฐานที่เข้มงวดในการดำเนินการส่งข้อมูลให้แก่บริษัท

การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม

JustForex จะมีสิทธิให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ากับบุคคลที่สามในกรณีพิเศษ ดังเช่น:
  • ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินในศาล
  • ดำเนินการตามคำสั่งของศาล
  • ให้ข้อมูลกับผู้มีอำนาจทางกฎหมายในคำร้องขออย่างเป็นทางการ
  • การให้ข้อมูลกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ(ที่เชื่อถือได้) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนตัว

เนื่องจากเราสันนิษฐานว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้อง เราจึงขอให้คุณแจ้งเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆกับข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านแบบฟอร์มที่เหมาะสมของ Back Office

นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทอาจคืนเงินให้ลูกค้าในกรณีที่จำเป็นที่จะคืนเงินที่ชำระโดยบัตรเครดิต แต่เพียงแค่ลูกค้าได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ขอคืนเงิน การคืนเงินนั้นสามารถทำได้กับการชำระเงินโดยบัตรเครดิตที่ใช้ฝากเงินเท่านั้น

การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว

คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นตามกฎข้อบังคับ ถ้าหากมันไม่เป็นไปตามความเชื่อของคุณ แต่ในกรณีนี้ เราจะไม่สามารถให้บริการคุณได้