คู่มือการยืนยัน Back Office

ลุกค้าที่ยืนยันแล้วสามารถฝากหรือถอนเงินทุนในบัญชีการเทรดโดยการชำระเงินใดๆได้อย่างอิสระ ติดตามคู่มือเพื่อจะสำเร็จขั้นตอนอย่างเรียบง่าย
 • เข้าสู่ระบบ Back Office
 • ในเมนู "ข้อมูลส่วนตัว" คลิกแถบ "ตรวจสอบ"
  Menu Profile in the Back Office
 • คุณถูกเปลี่ยนเส้นทางไปที่การยืนยันเพจหลัก ที่นี่คุณยืนยันตัวตน, ที่อยู่อาศัยและบัตรเครดิตธนาคาร

  ในหมวด "ยืนยันตัวตน" กดปุ่ม"ยืนยันตอนนี้"เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

  Main Verification Page
 • บนเพจ "ยืนยันตัวตน":
  1. อ่านข้อความเพื่อจะได้รู่ว่าควรอัปโหลดเอกสารใด
  2. กดปุ่ม "เรียกด"ู และหาไฟล์ที่เกี่ยวข้องบน PC
  3. คลิกบน "อัปโหลดสำเนาเอกสารอีกอัน" ถ้าคุณแนบไว้ลายไฟล์
  4. กดปุ่ม "อัปโหลด"
  Window for Identity Verification
 • หลังจากนั้น เอกสารที่ถูกอับโหลดจะถูกแสดงบนตารางด้านล่างโดยมีข้อความว่า "อยู่ระหว่างดำเนินการ"
  Table Uploaded documents
 • กลับเพจยืนยันหลัก ในช่อง "ยืนยันที่อยู่อาศัย" กดปุ่ม "ยืนยันตอนนี้" เพื่อจะยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
  Main Verification Page
 • ใส่ข้อมูลที่อยู่อาศัยเหมือนกับที่บันทึกไว้ในเอกสารที่คุณจะอัปโหลด

  ถ้าที่อยู่ต่างกันเราไม่สามารถยืนยันคุณได้ กดปุ่ม"เพิ่มที่อยู่"

  Window Address of your current residence
 • บนเพจ "ที่อยู่อาศัย"
  1. อ่านข้อความเพื่อจะได้รู้ว่าอัปโหลดเอกสารใด
  2. กดปุ่ม "เรียกดู" และหาไฟล์ที่เกี่ยวข้องบน PC
  3. คลิก "อัปโหลดสำเนาเพิ่ม" ถ้าคุณแนบหลายไฟล์
  4. กดปุ่ม"อัปหลด"
  Window for Address Verification
  ถ้าคุณกำลังเช่าอพาร์ทเม้นอยู่และไม่สามารถเตรียมเอกสารซึ่งชื่อและที่อยู่อาศัยไม่ได้บันทึกรวมกัน ส่งรูปบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตติดกับใบเสร็จในการเช่าอพาร์ทเม้น
 • หลังจากนั้นไฟล์ที่อัปโหลดจะแสดงในตารางด้านล่างโดยมีข้อความว่า"อยู่ระหว่างดำเนินการ"
  Table Uploaded documents
 • นั่นคือทั้งหมด แผนกความปลอดภัยจะตรวจสอบเอกสารเป็นเวลา1-2 ชั่วโมงภายในเวลาทำการ(09.30 – 18.00 GMT+3 จันทร์ – ศุกร์)

  คุณสามารถตรวจสอบยืนยันสถานะของคุณบนเพจหลัก

  Main Verification Page
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีบางอย่างขัดข้อง – โปรดติดต่อฝ่ายให้ความช่วยเหลือลูกค้า: เขียนในแชทหรือส่งอีเมลมาที่ [email protected]