คู่มือสำหรับการฝากบัญชีการเทรดทาง ePayments

 • เข้าสู่ Back Office
 • ในกล่องเมนูด้านซ้าย"กการดำเนินกการบัญชี"เลือก"ฝาก"
  epayments account operations
 • เติมลงไปในเขตข้อมูลที่ต้องการที่ปรากฏจาก"ฝาก"ในฐานข้อมูล"บัญชี"เลือกบัญชีที่คุณต้องกการจะฝากสำหรับการเทรกดในภายภาคหน้าจากลิสต์แบบเลื่อน
  epayments deposit
 • ในเขตข้อมูล"วิธีการฝาก"เลือก" JustForex บัตรจ่ายล่วงหน้า/ ePayments eWallet"* จากลิสต์แบบเลื่อน(ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ยืนยันแล้ว)ในช่องถัดไปเลือกเงินตราของเงินฝาก(USD/EUR) เงินทุนของคุณจะถูกแลกเปลี่ยนไปเป็น USD เมื่อลงในบัญชีของคุณ
  epayments deposit method
 • ใน"เครดิตบัญชี(USD)" ระบุจำนวนเงินฝากในหน่วยUSD
  ในช่อง"จำนวนที่ต้องจ่าย"จำนวนที่คุณจำเป็นต้องจ่ายในเงินตราของ ePayments eWallet จะปรากฏขึ้นคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นและ/หรือคอนเวอร์ชั่น(ถ้ามี)
  epayments credit to account
 • ถ้าคุณฝากเงินเกิน100 USD และคุณต้องการจะได้รับ โบนัส ผลประโยชน์เป็นสองเท่า สำหรับกการเทรดในฟอเรกซ์ด้วยปริมาณที่มากขึ้น
  1. ทำเครื่องหมายตรงคำว่า"รับโบนัสจากเงินฝาก"
  2. ในช่อง"ชนิดของโบนัส"เลือกจำนวนโบนัสที่ต้องการในลิสต์แบบเลื่อน
  3. ในช่อง"ขนาดของโบนัส"จำนวนเงินของโบนัสที่เลือกจะปรากฏขึ้นมา
  4. ในช่อง"ฉันอ่านและยอมรับ"ทำเครื่องหมายตรงคำว่า"กฎเกณฑ์โบนัสเงินฝาก"หลังจากที่คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์นี้แล้ว
  5. ถ้าจำนวนเงินฝากไม่เพียงพอสำหรับการรับโบนัสหรือคุณไม่ต้องการรับโบนัสก็อย่าทำเครื่องหมายบนคำว่า"รับโบนัสจากเงินฝาก"
  กดปุ่ม"ฝาก"
  epayments deposit button
 • ในแบบฟอร์ม"ฝาก"ที่ปรากฏขึ้นใบราคาสินค้าที่มีรายละเอียดของเงินฝากการติดต่อทางการค้าทางePayments eWallet จะปรากฏขึ้น
  กดปุ่ม"บันทึกเป็นPDF"เพื่อจะเก็บใบสั่งซื้อสินค้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  epayments save invoice
 • ตามลิงก์"การจ่ายเงินภายใน"ในใบราคาสินค้าเพื่อจะเข้าไปในePayments back office ของคุณ เข้าสู่บัญชีของคุณ
  epayments account
 • สร้างคำขอการจ่ายเงิน: ในกล่องเมนูด้านซ้ายเลือก"การจ่ายเงินและการโอนเงิน"
  epayments payments and transfers
 • ในรายชื่อที่ปรากฏ"การจ่ายเงินและการโอนเงิน"เลือกโอน"ไปบัญชีอื่น"
  epayments to another account
 • ใส่ข้อมูลที่้ต้องการในฟอร์มที่ปรากฏการโอนเงิน
  1. ในช่อง"จากบัญชี"เลือกePayments eWallet ซึ่งคุณตั้งใจที่จะโอนเงินทุน
  2. ในช่อง"ผู้รับ"ใส่เลข JustForex eWallet จากใบราคา – 000-909417 (ทำเครื่องหมายเลข 1 บนรูปจากไอเทม 7) เลือก"e-Wallet"ในช่องทางขวา
  3. ในช่อง"จำนวน"ใส่จำนวนเงินฝากในสุลเงินของe-Wallet (ทำเครื่องหมายเลข 2 บนรูปจากไอเทม 7)ในช่อง"จำนวนรวมถึงค่าธรรมเนียม" จำนวนที่จะต้องถูกลบออกจากบัญชีของคุณพิจารณาจากค่าคอมมิชชั่นจะปรากฏขึ้น
  4. ในช่อง"รายละเอียด (ให้เลือกได้)"ใส่บันทึกข้อบังคับจากใบสั่งซื้อ (ทำเครื่องหมายเลข 3 บนรูปจากไอเทม 7)
  กดปุ่ม"ต่อไป"
  epayments data entry
 • ยืนยันการโอนเงิน
 • เข้าสู่Back Office ฝากการแจ้งเตือนการฝากเงิน
 • ในกล่องเมนูด้านซ้าย"การดำเนินการบัญชี"เลือก"การแจ้งเตือนการฝาก"
  epayments deposit notification
 • เติมฐานข้อมูลที่ต้องการที่ปรากฏในฟอร์ม"การแจ้งเตือนเงินฝาก"ให้ครบ
  1. ในช่อง"บัญชี"เลือกบัญชีที่ฝากเงินไว้
  2. ในช่อง"วิธีการฝาก"เลือก "JustForex บัตรจ่ายล่วงหน้า / ePayments eWallet" และเงินตราของการฝาก(USD/EUR)
  3. ในช่อง"เลขใบสั่งซื้อ"ระบุเลขใบสั่งซื้อในรูปแบบ(ทำเครื่องหมายเลข 4 บนรูปจากไอเทม 7)
  4. ในช่อง"วันที่การจ่ายเงิน"ระบุวันที่ติดต่อทางธุรกิจ
  5. ในช่อง"จำนวน"ระบุยอดเงินฝากในสกุลเงินของบัญชี(USD)
  กดปุ่ม"แจ้งเตือน"
  epayments notify button
* การฝากโดยทางระบบการจ่ายเงิน ePayments ใช้เวลา1–2ชั่วโมงระหว่างช่วงเปิดทำการของแผนการเงิน 9.30 – 18.00 GMT+2 จันทร์-ศุกร์ เวลาดำเนินการนานสุดคือหนึ่งวันธนาคาร

เพลิดเพลินกับการเทรดและรับเงินจากฟอเรกซ์โดยไม่มีข้อจำกัด