คู่มือสำหรับการฝากบัญชีการเทรดทาง ePayments

 • เข้าสู่ Back Office

 • ในกล่องเมนูด้านซ้าย"จัดการบัญชี"เลือก"ฝาก"

  epayments deposit
 • เติมลงไปในเขตข้อมูลที่ต้องการที่ปรากฏจาก"ฝาก"ในฐานข้อมูล"บัญชี"เลือกบัญชีที่คุณต้องกการจะฝากสำหรับการเทรกดในภายภาคหน้าจากลิสต์แบบเลื่อน

  epayments-deposit-form
 • ในเขตข้อมูล"วิธีการฝาก"เลือก"ePayments" * จากลิสต์แบบเลื่อน(ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ยืนยันแล้ว)ในช่องถัดไปเลือกเงินตราของเงินฝาก(USD/EUR) เงินทุนของคุณจะถูกแลกเปลี่ยนไปเป็น USD เมื่อลงในบัญชีของคุณ

  epayments deposit method
 • ใน"เครดิตบัญชี(USD)" ระบุจำนวนเงินฝากในหน่วยUSD

  ในช่อง"จำนวนที่ต้องจ่าย"จำนวนที่คุณจำเป็นต้องจ่ายในเงินตราของ ePayments eWallet จะปรากฏขึ้นคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่นและ/หรือคอนเวอร์ชั่น(ถ้ามี)

  epayments-amount-to-be-paid
 • ถ้าคุณฝากเงินเกิน100 USD และคุณต้องการจะได้รับ โบนัส ผลประโยชน์เป็นสองเท่า สำหรับกการเทรดในฟอเรกซ์ด้วยปริมาณที่มากขึ้น
  1. ทำเครื่องหมายตรงคำว่า"รับโบนัสในเงินมัดจำ"
  2. ในช่อง"ประเภทโบนัส"เลือกจำนวนโบนัสที่ต้องการในลิสต์แบบเลื่อน
  3. ในช่อง"ขนาดของโบนัส"จำนวนเงินของโบนัสที่เลือกจะปรากฏขึ้นมา
  4. ในช่อง"ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้ว"ทำเครื่องหมายตรงคำว่า"กฎโบนัสการฝาก"หลังจากที่คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์นี้แล้ว
  5. ถ้าจำนวนเงินฝากไม่เพียงพอสำหรับการรับโบนัสหรือคุณไม่ต้องการรับโบนัสก็อย่าทำเครื่องหมายบนคำว่า"รับโบนัสในเงินมัดจำ"

  กดปุ่ม"ฝาก"

  ePayments Bonus Option
 • ในแบบฟอร์ม"ฝาก"ที่ปรากฏขึ้นใบราคาสินค้าที่มีรายละเอียดของเงินฝากการติดต่อทางการค้าทางePayments eWallet จะปรากฏขึ้น

  กดปุ่ม"เซฟในรูปแบบ PDF"เพื่อจะเก็บใบสั่งซื้อสินค้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ePayments Deposit Invoice
 • ตามลิงก์"Internal payment"ในใบราคาสินค้าเพื่อจะเข้าไปในePayments back office ของคุณ เข้าสู่บัญชีของคุณ

  ePayments Backoffice Login
 • สร้างคำขอการจ่ายเงิน: ในกล่องเมนูด้านซ้ายเลือก"Payments and Transfers"

  ePayments Payments and Transfers
 • ในรายชื่อที่ปรากฏ"Payments and Transfers"เลือกโอน"To another account"

  ePayments Payment to another Account
 • ใส่ข้อมูลที่้ต้องการในฟอร์มที่ปรากฏการโอนเงิน

  1. ในช่อง"From account"เลือกePayments eWallet ซึ่งคุณตั้งใจที่จะโอนเงินทุน
  2. ในช่อง"Recipient"ใส่เลข JustForex eWallet จากใบราคา – 000-479629 (ทำเครื่องหมายเลข 1 บนรูปจากไอเทม 7) เลือก"e-Wallet"ในช่องทางขวา
  3. ในช่อง"Amount"ใส่จำนวนเงินฝากในสุลเงินของe-Wallet (ทำเครื่องหมายเลข 2 บนรูปจากไอเทม 7)ในช่อง"Amount including fees" จำนวนที่จะต้องถูกลบออกจากบัญชีของคุณพิจารณาจากค่าคอมมิชชั่นจะปรากฏขึ้น
  4. ในช่อง"Details (optional)"ใส่บันทึกข้อบังคับจากใบสั่งซื้อ (ทำเครื่องหมายเลข 3 บนรูปจากไอเทม 7)

  กดปุ่ม"Next"

  ePayments Form
 • ยืนยันการโอนเงิน

 • เข้าสู่Back Office ฝากการแจ้งเตือนการฝากเงิน

 • ในกล่องเมนูด้านซ้าย"จัดการบัญชี"เลือก"แจ้งการฝากเงิน"

  ePayments Deposit Notification
 • เติมฐานข้อมูลที่ต้องการที่ปรากฏในฟอร์ม"การแจ้งเตือนเงินฝาก"ให้ครบ
  1. ในช่อง"บัญชี"เลือกบัญชีที่ฝากเงินไว้
  2. ในช่อง"วิธีการฝาก"เลือก "ePayments" และเงินตราของการฝาก(USD/EUR)
  3. ในช่อง"เลขใบแจ้งหนี้"ระบุเลขใบสั่งซื้อในรูปแบบ(ทำเครื่องหมายเลข 4 บนรูปจากไอเทม 7)
  4. ในช่อง"วันที่การจ่ายเงิน"ระบุวันที่ติดต่อทางธุรกิจ
  5. ในช่อง"จำนวน"ระบุยอดเงินฝากในสกุลเงินของบัญชี(USD)

  กดปุ่ม"แจ้ง"

  ePayments Deposit Notification Form

* การฝากโดยทางระบบการจ่ายเงิน ePayments ใช้เวลา1–2ชั่วโมงระหว่างช่วงเปิดทำการของแผนการเงิน 9.30 – 18.00 GMT+2 จันทร์-ศุกร์ เวลาดำเนินการนานสุดคือหนึ่งวันธนาคาร

เพลิดเพลินกับการเทรดและรับเงินจากฟอเรกซ์โดยไม่มีข้อจำกัด