+371 67 881 045
โบนัสเงินฝาก 115% สูงสุดถึง 40,000 USD
รับโบนัส
จำนวนโบนัส ขึ้นอยุ่กับจำนวนรวมของเงินฝาก
 • 1
  50%
  สูงสุดถึง 100 USD
 • 2
  100%
  ตั้งแต่ 100 USD
 • 3
  115%
  ตั้งแต่ 500 USD
ปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอนเพื่อรับโบนัส
 • ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

 • ขีดเส้นใต้ "ได้รับโบนัสจากการฝากเงิน" ในแบบฟอร์มการนำฝากเงิน

 • อ่าน และยอมรับ "หลักเกณฑ์ของโบนัสนำฝากเงิน"

 • คลิกที่ปุ่ม "นำฝาก"

กติกาของโบนัสการฝากเงิน
  • เพื่อให้ลูกค้าทุกคนที่มีบัญชี Cent Mini Standard มีโอกาสได้รับโบนัส 50% จากการฝากเงินทุกครั้งซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า
  • เพื่อให้ลูกค้าทุกคนที่บัญชี Mini Standard มีโอกาสได้รับโบนัส 100% จากการฝากเงินทุกครั้งซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า
  • เพื่อให้ลูกค้าทุกคนที่บัญชี มินิ Mini Standard มีโอกาสได้รับโบนัส 115% จากการฝากเงินทุกครั้งซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า
  จะไม่มีการรวมจำนวนของเงินฝากเข้าด้วยกัน โบนัสจะได้รับเฉพาะการฝากเงินเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ลูกค้าฝากเงินจำนวน 50 ดอลลาร์สหรัฐ 50 ดอลลาร์สหรัฐ การฝากเงินนี้จะไม่ถูกว่าเป็นการฝากเงินที่มีจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ฝากเงินด้วยการใช้ระบบการชำระเงินที่ JustForex จัดให้เข้าร่วมกับโปรแกรมของโบนัส เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้เพิ่มเติม โปรดเข้าชมที่ หน้านี้
 • กติกาของโบนัสเงินฝากพิเศษอาจถูกนำมาใช้สำหรับระบบการชำระเงินบางช่องทาง
 • จำนวนจำกัดของโบนัสสูงสุดที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้:
  • 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ คือ จำนวนโบนัสสูงสุดที่จะได้รับในบัญชีสำหรับการซื้อขายหนึ่งบัญชีของลูกค้า
  • 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ คือ จำนวนโบนัสสูงสุดที่จะได้รับในบัญชีสำหรับการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้า
 • ในการรับโบนัสลูกค้าควรทำเครื่องหมายที่ "รับโบนัสเงินฝาก" ในแบบฟอร์มของการฝากเงินที่อยุ่ในส่วนของการจัดการระบบ (Back Office) อ่าน และยอมรับ "กติกาของโบนัสเงินฝาก" แล้วคลิกที่ปุ่ม "เงินฝาก"
 • จะไม่ได้รับโบนัสสำหรับการโอนภายในระหว่างบัญชีของลูกค้า
 • เงินทุนโบนัสจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีสำหรับการซื้อขายในช่อง "เครดิต" และสามารถจะใช้เงินทุนโบนัสเป็นเงินประกันสำหรับการซื้อขายได้ ข้อความโดยละเอียดจะแสดงไว้บนหน้า "โบนัสที่ได้รับ"ในหน้าจัดการระบบ (Back Office) ของลูกค้า
 • เงินทุนโบนัสจะถูกโอนจากช่อง "เครดิต" ไปยังช่อง "คงเหลือ" และเงินทุนจะสามารถถอนออก หรือนำไปใช้ทำการซื้อขายได้ต่อไป โดยจะต้องทำการซื้อขายในปริมาณรวมอยู่ที่:
  • < จำนวนของล็อต > = < จำนวนของโบนัส > / 3 สำหรับบัญชีเซ็นต์ (Cent) มินิ (Mini) แสตนดาร์ด (Standard)
 • สามารถรับโบนัสได้จากการฝากเงินทุกครั้งแต่ในกรณีนี้จะต้องมีปริมาณตามที่กำหนดไว้ (ตามข้อ 7 ของกติกาปัจจุบัน) คือ ทำการซื้อขายติดต่อกันตามคำสั่งซื้อขายของการฝากเงิน
 • คำสั่งต่อไปนี้จะไม่นำมาพิจารณาในการคำนวณปริมาณที่ทำการซื้อขาย:
  • คำสั่งซื้อขายที่มีผลลัพธ์การซื้อขายน้อยกว่า 3 pips
  • คำสั่งซื้อขายที่ปิดก่อนที่จะฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมโบนัส
 • จนกว่าจะมีการซื้อขายในปริมาณที่กำหนดไว้เท่านั้นจึงจะสามารถถอนกำไรได้ ในการถอนข้อจำกัดของการถอนเงินทุนนำฝากที่เข้าร่วมในโปรโมชั่น โบนัสควรจะถูกยกเลิกในช่อง "สถานะ" บนหน้า "โบนัสที่ได้รับ" ในส่วนของการจัดการระบบ (Back Office)
 • เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของโบนัสที่ได้ระบุไว้ในกติกาปัจจุบันข้อ 7 แล้วโบนัสจะถูกโอนจากช่อง "เครดิต" ไปยังช่อง "คงเหลือ" ภายใน 2 ชั่วโมง
 • เวลาสูงสุดในการซื้อขายตามปริมาณที่กำหนดไว้ คือ 30 วันตามวันปฏิทิน นับจากเวลาของการฝากเงินในบัญชีสำหรับการซื้อขาย หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ ในกรณีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกติกาปัจจุบันข้อ 7 ไม่สำเร็จ โบนัสจะถูกยกเลิก โบนัสอาจจะถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในกรณีที่เงินในบัญชีสำหรับการซื้อขายของลูกค้า เป็น: ส่วนของเจ้าของ ≤ เครดิต
 • เมื่อระดับเงินประกันในบัญชีสำหรับการซื้อขายลดลงน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด ลูกค้าจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนในเทอร์มินัลของการซื้อขาย
 • ไม่มีข้อจำกัดในส่วนแบ่งรายได้ของพันธมิตรจากบัญชีสำหรับการซื้อขายที่เข้าร่วมในโปรโมชั่น
 • บริษัทของสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม