US100 – การซื้อขาย NASDAQ-100 Index

US100 หรือ NASDAQ-100 เป็นดัชนีที่แสดงสถานะของบริษัทต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมหลักใหญ่ ๆ รวมไปถึงซอร์ฟแวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการค้า และการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น ดัชนีไม่ได้รวมภาคการเงิน แล้วตอนนี้คุณก็สามารถเริ่มทำการซื้อขาย US100 กับ Justforex อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะทำการซื้อขาย เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดัชนีเสียก่อน

  • ค่าสเปรด ตั้งแต่: 20
  • ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ: 0.10
  • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างคืน (pips) ซื้อ: -6.00%
  • ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างคืน (pips) ขาย: -3.00%

เกี่ยวกับ US100

US100 เป็นดัชนีราคาถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 100 บริษัทที่มีชื่ออยู่ใน NASDAQ ดัชนีนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวในมูลค่าหุ้นของบริษัทเหล่านี้

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) คือตลาดที่มีการซื้อขายผ่านทางเคาน์เตอร์ในสหรัฐฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านหุ้นของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ มีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 33,000 บริษัทที่นั่น NASDAQ มีรายชื่อบริษัทชั้นนำในด้านธุรกิจ เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย การค้า การสื่อสารโทรคมนาคม บริการด้านการขนส่ง บริการด้านการเงิน สื่อ เทคโนโลยีชีวภาพ มูลค่าทุนรวมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 6,900 พันล้านดอลลาร์

NASDAQ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ชื่อนี้มาจากระบบการเสนอราคาอัตโนมัติที่เริ่มต้นทำการแลกเปลี่ยน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531 ดัชนีได้เป็นพื้นฐานในบริษัทต่าง ๆ ในอเมริกา จากนั้นบริษัทในประเทศอื่น ๆ ก็ได้เริ่มมีชื่ออยู่ใน NASDAQ แต่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากกว่า เฉพาะในปี พ.ศ. 2545 บริษัทระหว่างประเทศ และท้องถิ่นได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน

ปัจจุบัน NASDAQ-100 ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ของบริษัทจากประเทศสหรัฐฯ แคนาดา จีน สิงคโปร์ อินเดีย สวีเดน สวิซเซอร์แลนด์ อิสราเอล และไอซ์แลนด์ ปัจจุบัน NASDAQ-100 จะได้รับการคำนวณจากสินทรัพย์ของบริษัท เช่น Facebook, Netflix, Amazon, Yahoo! เป็นต้น การเติบโตของดัชนีแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น และความรุ่งเรืองของบริษัทด้านไอทีชั้น้ำ และช่วยทำให้เราสามารถคาดการณ์การพัฒนาของอุตสาหกรรมได้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อดัชนี US100?

รายชื่อของบริษัทที่มีดัชนีเป็นพื้นฐานจะได้รับการแก้ไขเพียงครั้งเดียวเมื่อมอบเงินทุนของบริษัทในตลาดแล้ว ซึ่งหมายความว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนี เพื่อไม่ให้บางบริษัทมีอิทธิพลต่อดัชนีมากจนเกินไปในขณะเดียวกันเนื่องจากมีข้อจำกัด ดังนั้นบริษัทหนึ่งบริษัทสามารถคิดเป็น 24% ของค่าดัชนีถ่วงน้ำหนักได้

หมายเหตุ! โปรดอย่าสับสนระหว่าง NASDAQ-100 กับองค์ประกอบของ NASDAQ ดัชนีที่สองคำนึงถึงการโอนเงินทุนของทุกบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นไปแล้วบน NASDAQ

ดัชนียังได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากปัจจัยต่าง ๆ ได้ เช่น:
  • การมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น หรือประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยี
  • ความร่วมมือของบริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัทควบกิจการ
  • รายงานการเติบโตของผลกำไรในเชิงบวกของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายชื่ออยู่ใน NASDAQ