อภิธานศัพท์ของ Forex

Account – เอกสารในฐานข้อมูลซึ่งบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และข้อมูลต่างๆของระบบ

Arbitrage – การโอนเงินทุนจากตลาดหนึ่งไปยังอีกตลาดหนึ่งเพื่อจะได้กำไรจากความแตกต่างจากราคาของราคาสินค้าหรือสกุลเงิน

Ask – ราคาที่คุณสามารถซื้อเงินตรา ราคาAskจะมากกว่าราคาBid

Aussie (AUD) – ศัพท์แสลงของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

Automated trading – วิธีการเทรดเมื่อโปรแกรมพิเศษดำเนินการในนามของเทรดเดอร์ยึดบัญชีเฉพาะเป็นหลักแต่ปราศจากการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์

Balance – ผลรวมของเงินทุนในบัญชีหลังจากเสร็จการติดต่อทางธุรกิจล่าสุดในช่วงเวลาหนึ่ง

Base currency – สกุลเงินที่เป็นสกุลหลักในคู่สกุลเงิน ทุกกการติดต่อทางธุรกิจนั้นใช้เงินสกุลหลัก

Bear – เทรดเดอร์ที่หวังพึ่งการลดค่าเงินตรา

Bid – ราคาที่คุณสามารถขายเงินตรา ราคาBidจะน้อยกว่าราคาAsk

Broker – บุคคลหรือบริษัทที่มีความรับผิดชอบที่จะเป็นตัวแทนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายของเครื่องมือทางการเงินและเก็บค่าธรรมเนียม (ค่าคอมมิชชั่น)

Bull – เทรดเดอร์ที่หวังพึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

Buy limit – การซื้อขายล่วงหน้าเพื่อจะซื้อของในราคาที่ต่ำลงกว่าราคาในปัจจุบัน (ซื่อถูกกว่าตอนนี้) มีการคาดหวังไว้ว่าราคาจะลดลงถึงระดับที่แน่นอนและหลังจากนั้นราคาจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

Buy stop – การซื้อขายล่วงหน้าเพื่อจะซื้อของในราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาในปัจจุบัน (ซื่อแพงกว่าตอนนี้) มีการคาดหวังไว้ว่าราคาตลาดจะไปถึงราคาที่แน่นอนและจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Cable – ศัพท์แสลงที่ใช้เรียกค่าเงินปอนด์ ถูกเรียกอย่างนี้เพราะครั้งแรกราคาตลาดที่ส่งไปที่อเมริกาข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านทางเคเบิลตอนกลางศตวรรษที่19

Candlesticks – หนึ่งในวิธีการที่จะแสดงแผนภูมิอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

Central bank – ธนาคารที่จัดหาธุรกิจด้านการเงินให้กับรัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ของประเทศนั้นๆ

Cross currency pairs – คู่สกุลเงินที่ไม่ใช่ USD. ตัวอย่างเช่น, EUR/JPY

Currency pair – เครื่องมือทางการเงินที่ใช้เทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา คู่สกุลเงิน คือเงินสองสกุล ที่เขียนไว้เป็นสัดส่วนของเงินอีกสกุลหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น USD/JPY ผลลัพธ์จะเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยน หรือ Quotation

Day trading – การเทรดที่ดำเนินการเทรดเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวกัน

Dealer – บุคคลหรือบริษัทที่เทรดเดอร์ได้มีความตกลงในการดำเนินการเทรดด้วย ดีลเลอร์จะทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่สองของการดำเนินการเทรด

Deposit – เงินทุนที่ฝากไว้ในบัญชีเพื่อการดำเนินการเทรด

Diversification – กลยุทธ์หนึ่งที่มุ่งลดความเสี่ยงโดยการจัดสรรการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ หรือการลงทุนในหลายรูปแบบ

Equity – ตัวชี้วัดซึ่งแสดงสถานะของบัญชีของเทรดเดอร์ ณ เวลานั้น คิดคำนวณได้จาก balance + credit + floating profit – floating loss

Exchange rate (Quotation) – สัดส่วนของราคาของเงินสกุลหนึ่งต่ออีสกุลหนึ่งณ เวลานั้น ยกตัวอย่างเช่น 1 EUR สามารถซื้อได้ที่ราคา 1.3000 USD ดูเหมือนว่า: EUR/USD = 1.3000

Expert Advisor – ระบบอัตโนมัติ (script), ที่ดำเนินการเทรดโดยเทรดเดอร์ไม่ต้องเข้าร่วมด้วยโดยใช้อัลกอริธึ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Financial instrument – ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของสภาวะทางการเงิน

Flat – ช่วงเวลาที่ราคาคงเดิมและไม่แสดงทิศทางการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

Fundamental analysis – การวิเคราะห์ตลาดประเภทหนึ่ง ที่คาดการณ์จากข่าวของตลาดการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด

Gap – ช่วงพักของกราฟอัตราแลกแปลี่ยน เกิดขึ้นจากการ mismatch ระหว่างราคาเปิดของการเทรดช่วหนึ่งกับราคาปิดของราคาเทรดในช่วงก่อนหน้านี้ อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ (เช่นหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์)

Hedging – การใช้เครื่องมือทางการเงินตัวหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของปัจจัยลบในตลาดที่มีต่อเครื่องมือทางการเงินอีกตัวหนึ่ง ร่วมกับตัวแรก หรือเงินสดหมุนเวียนที่ทำกำไรได้

Indicator – เครื่องมือการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ของการเคลื่อนไหวของราคา ตามข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

Instant Execution – วิธีการสั่งซื้อประเภทหนึ่ง ซึ่งคำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการณ ราคาที่กำหนด หากราคาเกิดเปลี่ยนแปลงในระหว่างจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของการเทรด ลูกค้าจะได้รับการแจ้งการเปลี่ยนราคา (เสนอราคาใหม่) เทรดเดอร์อาจจะรับราคาใหม่หรือปฎิเสธการสั่งซื้อได้

Kiwi (NZD) – คำแสลงสำหรับสกุลเงินของนิวซีแลนด์ (New Zealand dollar)

Leverage – เครื่องมือที่ทำให้สามารถเทรดจำนวนเงินมากๆ โดยใช้งินบางส่วน เช่น 1:100 leverage คุณสามารถเทรดยอดเงิน 100,000 USD โดยมีเงินทุนเพียง 1,000 USD

Liquidity – ลักษณะของสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ Liquidityที่มากกว่าจะให้โอกาสในการทำกำไรมากขึ้นโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคามาก

Lock – การที่สองตำแหน่งของเครื่องมือทางการเงินเปิดในทิศทางตรงกันข้ามในเวลาเดียวกัน

Long – ตำแหน่งที่ต้องซื้อ ผลกำไรจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้น

Lot – จำนวนหน่วยหรือจำนวนของสินทรัพย์ที่ใช้ในการเทรดเครื่องมือการเงินบางตัว (สำหรับคู่สกุลเงิน ล็อตมาตรฐานคือ 100,000 หน่วยของค่าเงินเพื้นฐาน)

Majors – คู่สกุลเงินหลัก EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, GBP/JPY, EUR/JPY และ USD/CAD

Margin – การันตีที่ต้องการเพื่อดำเนินการเทรดแบบ leverage เช่น ถ้า leverage คือs 1:100 และยอดการสั่งซื้อคือ 10,000 USD margin ก็จะเป็น 100 USD

Margin call – การแจ้งเตือนให้ทราบว่าเหลือเงินทุนเพียงเล้กน้อยในบัญชีที่ใช้เทรด และในกรณ๊ที่การเคลื่อนไหวของตลาดเป็นลบ อาจเกิดการหยุดเทรด การแจ้งเตือนนี้จะถูกส่งไปเมื่อจำนวนเงินที่เหลือเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ของ margin (เช่น 40%)

Market Execution – วิธีการสั่งซื้อที่คำสั่งซื้อสามารถดำเนินการได้ในทุกกรณี หากราคามีการเปลี่ยนแปลงในขณะดำเนินการสั่งซื้อก็จะดำเนินการซื้อในราคา

Market-maker – ธนาคารหรือสถาบยการเงินขนาดใหญ่ที่เป็นผู้กำหนดอัตราค่าเงิน เนื่องจากมีการดำเนินการในสัดส่วนที่สูงมากในตลาด

News trading – การเทรดประเภทหนึ่ง ที่มีหลักการสำคัญคือได้รับผลกำไรจาก gap ของราคาในช่วงเวลาที่มีข่าวสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ

Non-market quotation – quotation ที่ตรงกับเงื่อนดังต่อไปนี้
  • มี price gap สูงมาก
  • การกลับสู่ราคาเดิมภายในระยะสั้นเมื่อเกิด price gap
  • ไม่มี fast price dynamic ก่อนเสนอราคา
  • ไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่จะมีอิทธิพลมากต่ออัตราของเครื่องมือการเงิ น ณ เวลาที่เสนอราคา

Order (position) – คำสั่งของลูกค้าให้ทำการเทรดณ อัตราที่ระบุ (ซื้อหรือขายเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง) หลังเปิดคำสั่งซื้อแล้ว ต้องปิดเพื่อกำหนดกำไรหรือขาดทุน

Order (position) closing – กระบวนการซื้อหรือขายกลับเครื่องมือทางการเงิน เพื่อชดเชยยอดซื้อ/ขายเมื่อเปิดการซื้อ

Order (position) opening – กระบวนการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินเพื่อทำกำไร เนื่องขากการเปลี่ยนแปลงของราคาในทิศทางบวก เมื่อจะกำหนดผลกำไร ต้องทำการปิดคำสั่งซื้อ

Pending order – คำสั่งซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินในอนาคต เมื่อราคาไปถึงระดับที่ระบุในคำสั่งซื้อ

Pips (Points) – หน่วยของการเปลี่ยนแปลงราคาของเครื่องมือทางการเงิน (0.0001) เช่น ถ้าราคา เปลี่ยนจาก1.3000 เป็น 1.3001 หมายถึง เปลี่ยนแปลง 1 pip (point). หน่วยย่อยของการเลี่ยนแปลงราคาใช้ในบัญชี NDD และ ECN ซึ่งหมายถึงว่าราคาอาจเปลี่ยนแปลงไป 0.1 pips และดูเหมือน 1.30011

Profit – ยอดเงินคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้น เรื่องมาจากการลงทุนหรือการเทรด หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

Quoted currency – สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน ราคาของสกุลเงินพื้นฐานจะเห็นได้จากตัวนี้

Resistance level – ศัพท์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หมายถึงระดับที่ผู้ค้าตลาดมักจะเริ่มขาย

Requote – การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในระหว่างกระยสนการการสั่งซื้อ คุณอาจจะรับราคาใหม่หรือยกเลืกการสั่งซื้อได้ Rquotes จะปรากฏในบัญชีที่มีการสั่งซื้อทันที Instant Execution

Scalping – กลยุทธ์หนึ่งในการเทรดที่เทรดเดอร์ดำเนินการสั่งซื้อจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น (แม้ในเวลาไม่มกี่วินาที) และกำหนดเงินฝากในหลาย pips

Short – ตำแหน่งที่ขาย กำไรจะเพิ่มเมื่อราคาตลาดลดลง

Slippage – จำนวนของความเคลื่อนไหวในตลาดจากเวลาที่สั่งซื้อจนถึงเวลาดำเนินการ เป็นสถานการณ์ที่เมื่อสั่งซื้อที่ราคาดีกว่าหรือแย่กว่าที่ระบุในคำสังซื้อ เช่น อาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดผันผวนสูง

Sell limit – การระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวเพื่อจะขายที่ราคาสูงกว่าระดับราคาปัจจุบัน (ขายแพงกว่าปัจจุบัน) โดยคาดหวังว่าราคาตลาดจะสูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่งก่อนที่จะตกลงมา

Sell stop – การระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวเพื่อจะขายที่ราคาต่ำงกว่าระดับราคาปัจจุบัน (ขายถูกกว่าปัจจุบัน) โดยคาดหวังว่าราคาตลาดจะต่ำลงไปถึงระดับหนึ่งก่อนที่จะตกลงไปอีก

Spread – ผลต่างของราคา Bid และ Ask ของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่ง

Stop out – กระบวนการปิดคำสั่งซื้ออัตโนมัติ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงินที่เหลือในบัญชีเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของ margin ที่ระบุไว้ (เช่น 20%)

Stop loss – การระงับคำสั่งซื้อชั่วคราวเพื่อ จำกัดการขาดทุนในการเทรด

Support level – ศัพท์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หมายถึงระดับที่ผู้ค้าในตลาดมักจะเริ่มซื้อ

Swissy (СHF) – คำแสลงใช้เรียกเงินฟรังก์สวิส

Swap – ค่าธรรมเนียมในการโอนตำแหน่งการเทรดตลอดคืน เงินสามารถหักออกหรือเพิ่มเข้าไปในบัญชีได้

Take profit – การระงับคำสั่งซื้อชั่วคราว เพื่อทำกำไรในการเทรด

Technical analysis (Graphical analysis) – การวิเคราะห์ตลาดประเภทหนึ่ง โดยคาดการณ์จากความจิงที่ว่าตลาดมีความทรงจำและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะได้รับอิทธิพลจากรุปแบบของพฤติกรรมในอดีต

Тrailing stop – เครื่องมือที่ “ดึง’” ระดับ stop loss ไปที่ราคาปัจจุบันในระยะหนึ่ง จนกรทั่งตบาดเปลี่ยนปละผ่านจุดนี้ไป เป็นประโยชน์ในช่วงความเคลื่อนไหวราคาทางเดียว

Trading platform (trading terminal) – ซอฟท์แวร์ของเทรดเดอร์ที่ทำให้สามารถเทรดจากคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ

Тrend – ความเคลื่อนไหวของตลาดที่เห็นเด่นชัดไปในทิศทางเดียว (upwards – bullish, down – bearish, sideways – flat)

Volatility – ความแรงของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

Volume – ปริมาณของเครื่องมือทางการเงินที่มีการเทรดในช่วงเวลาหนึ่ง