ข่าวของเรา

บริษัทใหม่ภายในกลุ่มบริษัทของ JustForex

 – 2017.07.01
เรียน ท่านลูกค้า!

เราขอประกาศการขยายกลุ่มบริษัทของ JustForex เราได้ก่อตั้งบริษัท
(หมายเลขจดทะเบียน 23993) ซึ่งจดทะเบียนโดยหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Financial Services Authority: FSA) เรามั่นใจว่าบริษัทใหม่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกกลุ่มบริษัทของ JustForex ทั่วโลก

เปิดโอกาสใหม่ในการนำเสนอบริการการซื้อขายที่หลากหลายมากขึ้น และมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์บน ความต้องการของแต่ละบุคคลในภูมิภาคที่แตกต่างกัน นั่นหมายความว่านักลงทุนจำนวนมากจะ สามารถเข้าใช้งานในตลาดการเงินภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินได้

เงื่อนไขในการซื้อขาย และกระบวนการในการเข้าร่วมข้อตกลงของลูกค้ายังคงมีรายละเอียดเหมือนเดิมเพื่อลูกค้าของ JustForex นอกจากนี้ยังจะไม่ส่งผลต่อกระบวนการในการซื้อขาย หรือเงื่อนไขในทุก ๆ ด้านของ พันธมิตร เรากำลังพยายามที่จะให้บริการที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากลให้แก่ลูกค้าจากทั่วภูมิภาค

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustForex