ข่าวของเรา

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากเป็นวันประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐฯ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตารางการซื้อขายฟอเร็กซ์/โลหะมีมูลค่าจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้...
อ่านเพิ่มเติม
การแข่งขันการซื้อขายในช่วงปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะ...
อ่านเพิ่มเติม
เนื่องด้วยวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นวันรำลึกถึง มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ในสหรัฐอเมริกา ตารางการเวลาซื้อขายในเครื่องมือฟอร์เร็กซ์ และการซื้อขายโลหะมีมูลค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้...
อ่านเพิ่มเติม
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเนื่องจากวันหยุดปีใหม่กำลังใกล้เข้ามา ตารางเวลาการซื้อขายฟอเร็กซ์/โลหะมีมูลค่า จะเป็นไปดังนี้...
อ่านเพิ่มเติม
ทีมงานของ JustForex ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะมีการดำเนินงานด้านเทคนิคขึ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ไปจนถึง 15:00 น. (GMT+2) ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561...
อ่านเพิ่มเติม