ข่าวของเรา

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายขึ้นในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายตามด้านล่างนั้นครอบคลุมถึงวันหยุดจากทั่วโลกที่กำลังจะมาถึงในเดือนมกราคม
อ่านเพิ่มเติม