อาชีพ

JustForex เชิญชวนคนที่มีมีความรับผิดชอบและแรงบันดาลใจและสามารถทำงานเป็นทีมได้เราเสนองานให้ทำซึ่งไม่เพียงแต่นำพามาซึ่งความมั่นคงทางการเงินแต่ยังให้โอกาสที่ดีที่จะแสดงและการพัฒนาทักษะความชำนาญให้มากขึ้นสร้างบันไดอาชีพในเวลาเดียวกัน เป้าหมายของทุกบริษัทนั้นสำเร็จได้เพราะความเป็นมืออาชีพของสมาชิทุคน นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราสร้างเงื่อนไขทุกข้อเพื่อทุคนจะได้มีโอกาสที่จะแสดงออก พัฒนาความสามารถ และได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม งานใน JustForex เป็นการพัฒนาอย่างมั่นคง การเคลื่อนไหวและพลศาสตร์!

มีหลายสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ทัศนคติด้านบวก การมองอนาคตในแง่ดีและการเข้าหางานซึ่งปฏิบัติได้จริง พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกขั้นสูงและซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ นั้นเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของเราการตั้งเป้าหมายของเราเป็นข้อได้เปรียบที่จะนำพาเราไปข้างหน้า

ตำแหน่งว่างที่มีอยู่:

 • ผู้ให้ความช่วยเหลือลูกค้า/ผู้สนับสนุนด้านสื่อ เจ้าของภาษามาลายู

  คำบรรยายลักษณะงาน:

  ดูแลจัดการความต้องการของลูกค้ารับจากแผนกและจัดเตรียมตามเวลาที่กำหนดและช่วยเหลือด้านคุณภาพให้ลูกค้า ตอบคำถาม เข้าร่วมการสนทนาบนฟอรั่ม ควบคุมการค้นหาของฟอรั่มท้องถิ่น การลงรายชื่อ การประเมิน บล็อก นิตยสารที่ให้ข้อมูลและอื่นๆ การโปรโมทการบริการของบริษัทไปยังลูกค้าที่คาดหวังไว้

  หน้าที่:
  • ดูแลจัดการการสนทนาพูดคุยทางออนไลน์ ตอบคำถามลูกค้า
  • ลงทะเบียนในฟอรั่มของมาเลย์ ช่วยเหลือเกี่ยวกับบริษัท
  • เข้าร่วมการสนทนาบนฟอรั่ม
  • ตรวจสอบการจัดวางโฆษณาที่เป็นไปได้
  • ช่วยเหลือทีมงานด้านเนื้อหาของเว็บไซต์
  • เก็บรวบรวมการตอบรับของลูกค้าและการวิจัยตลาด
  ข้อกำหนด:
  • พื้นหลังเกี่ยวกับตลาดการเงิน
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
  • เจ้าของภาษามาลายูและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ความสามารถด้านการสื่อสารทางคำพูดและการเขียนดีเยี่ยม
  • ความสามารถในการทำงานคนเดียวเสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
  • ทักษะด้านระบบเครือข่าย
  สถานที่ ทำงานทางไกล
 • ผู้สนับสนุนด้านสื่อ/ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าของภาษาจีน

  คำบรรยายลักษณะงาน:

  ตอบคำถาม เข้าร่วมการสนทนาในฟอรั่ม ควบคุมการค้นหาของฟอรั่มท้องถิ่น การลงรายชื่อ การประเมิน บล็อก นิตยสารที่ให้ข้อมูลและอื่นๆ การโปรโมทการบริการของบริษัทไปยังลูกค้าที่คาดหวังไว้ ค้นหาและสนับสนุนกิจการในเครือตลาดท้องถิ่น

  หน้าที่:
  • ลงทะเบียนในฟอรั่มของจีน ช่วยเหลือเกี่ยวกับบริษัท
  • เข้าร่วมในการสนทนาบนฟอรั่ม
  • ตรวจสอบการจัดวางโฆษณาที่เป็นไปได้
  • ช่วยเหลือทีมงานด้านเนื้อหาของเว็บไซต์
  • เก็บรวบรวมการตอบรับของลูกค้าและการวิจัยตลาด
  • เรียกตัวลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อเปลี่ยนพวกเขาเป็นลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
  • เรียกตัวลูกค้าและเปลี่ยนพวกเขาในการดำเนินการ
  • ค้นหาและติดต่อหุ้นส่วนที่มุ่งหวังไว้เพื่อเปลี่ยนพวกเขาเป็นบริษัท IBs
  • เตรียมการสนับสนุนให้กับ IBs
  ข้อกำหนด:
  • พื้นหลังเกี่ยวกับตลาดการเงิน
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
  • เจ้าของภาษาจีนและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ความสามารถด้านการสื่อสารทางคำพูดและการเขียนดีเยี่ยม
  • ความสามารถในการทำงานคนเดียวเสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
  • ทักษะด้านระบบเครือข่าย
  สถานที่ ทำงานทางไกล
 • ผู้สนับสนุนด้านสื่อ/ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าของภาษาอาหรับ

  คำบรรยายลักษณะงาน:

  ตอบคำถาม เข้าร่วมการสนทนาในฟอรั่ม ควบคุมการค้นหาของฟอรั่มท้องถิ่น การลงรายชื่อ การประเมิน บล็อก นิตยสารที่ให้ข้อมูลและอื่นๆ การโปรโมทการบริการของบริษัทไปยังลูกค้าที่คาดหวังไว้ ค้นหาและสนับสนุนกิจการในเครือตลาดท้องถิ่น

  หน้าที่:
  • ลงทะเบียนในฟอรั่มของอาหรับ ช่วยเหลือเกี่ยวกับบริษัท
  • เข้าร่วมในการสนทนาบนฟอรั่ม
  • ตรวจสอบการจัดวางโฆษณาที่เป็นไปได้
  • ช่วยเหลือทีมงานด้านเนื้อหาของเว็บไซต์
  • เก็บรวบรวมการตอบรับของลูกค้าและการวิจัยตลาด
  • เรียกตัวลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อเปลี่ยนพวกเขาเป็นลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
  • เรียกตัวลูกค้าและเปลี่ยนพวกเขาในการดำเนินการ
  • ค้นหาและติดต่อหุ้นส่วนที่มุ่งหวังไว้เพื่อเปลี่ยนพวกเขาเป็นบริษัท IBs
  • เตรียมการสนับสนุนให้กับ IBs
  ข้อกำหนด:
  • พื้นหลังเกี่ยวกับตลาดการเงิน
  • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
  • เจ้าของภาษาอาหรับและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ความสามารถด้านการสื่อสารทางคำพูดและการเขียนดีเยี่ยม
  • ความสามารถในการทำงานคนเดียวเสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
  • ทักษะด้านระบบเครือข่าย
  สถานที่ ทำงานทางไกล

โปรดส่งจดหมายพร้อมทั้งแนบประวัติส่วนตัวมาด้วยที่ [email protected]

เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณที่มีกับบริษัทของเรา ประวัติส่วนตัวทุกใบเราจะอ่านอย่างละเอียด

งานใน JustForex หมายความว่า:
 • ทำงานในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุด
 • ได้เงินเดือนคงที่และเหมาะสมยึดจากผลการสัมภาษณ์เป็นหลัก
 • ทำงานกับทีมที่เป็นมิตร
 • มีโอกาสที่ดีในอาชีพ
 • มีเงื่อนไขการทำงานที่สะดวกสบาย
เราจะดีใจมากที่ได้เจอคุณในกลุ่มของเราถ้าคุณ
 • มีความมุ่งมั่น
 • มีเป้าหมาย
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเชี่ยวชาญ
 • มีความต้องการที่จะพัฒนา