อาชีพ

JustForex เชิญชวนคนที่มีมีความรับผิดชอบและแรงบันดาลใจและสามารถทำงานเป็นทีมได้เราเสนองานให้ทำซึ่งไม่เพียงแต่นำพามาซึ่งความมั่นคงทางการเงินแต่ยังให้โอกาสที่ดีที่จะแสดงและการพัฒนาทักษะความชำนาญให้มากขึ้นสร้างบันไดอาชีพในเวลาเดียวกัน เป้าหมายของทุกบริษัทนั้นสำเร็จได้เพราะความเป็นมืออาชีพของสมาชิทุคน นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราสร้างเงื่อนไขทุกข้อเพื่อทุคนจะได้มีโอกาสที่จะแสดงออก พัฒนาความสามารถ และได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม งานใน JustForex เป็นการพัฒนาอย่างมั่นคง การเคลื่อนไหวและพลศาสตร์!

มีหลายสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ทัศนคติด้านบวก การมองอนาคตในแง่ดีและการเข้าหางานซึ่งปฏิบัติได้จริง พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกขั้นสูงและซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ นั้นเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของเราการตั้งเป้าหมายของเราเป็นข้อได้เปรียบที่จะนำพาเราไปข้างหน้า

ตำแหน่งว่างที่มีอยู่:

 • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ชาวไทย (กัวลาลัมเปอร์)

  รายละเอียดงาน:
  • ระบุ และคัดเลือกพันธมิตร และ IB รายใหม่เพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมพันธมิตร
  • รักษาความสัมพันธ์ในเชิงกระตุ้นกับพันธมิตรในปัจจุบัน
  • พัฒนา และเฝ้าติดตามโปรโมชั่นของพันธมิตร
  • รายงานโปรโมชั่น และกิจกรรมด้านการทำการตลาดของพันธมิตร
  • รักษาแคมเปญการติดต่ออย่างต่อเนื่อง
  • ระบุ และใช้โอกาสอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมพันธมิตร
  • แจ้งข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับพันธมิตร และปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ
  • กระตุ้นพันธมิตรให้ปฏิบัติงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  รายละเอียดงาน:
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งเดียวกันมาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี
  • มีความรู้ทางด้านตลาดการเงิน
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดีเยี่ยม
  • สามารถพูดภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  • สามารถเขียนได้เป็นอย่างดี และมีทักษะการพูดได้ดีเยี่ยม
  • สามารถทำงานตามลำพังได้ และสามารถทำงานเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และตามเป้าหมายได้
  • มีทักษะในการเจรจา และการทำธุรกิจเครือข่าย

โปรดส่งจดหมายพร้อมทั้งแนบประวัติส่วนตัวมาด้วยที่ job@justforex.com

เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณที่มีกับบริษัทของเรา ประวัติส่วนตัวทุกใบเราจะอ่านอย่างละเอียด

งานใน JustForex หมายความว่า:
 • ทำงานในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุด
 • ได้เงินเดือนคงที่และเหมาะสมยึดจากผลการสัมภาษณ์เป็นหลัก
 • ทำงานกับทีมที่เป็นมิตร
 • มีโอกาสที่ดีในอาชีพ
 • มีเงื่อนไขการทำงานที่สะดวกสบาย
เราจะดีใจมากที่ได้เจอคุณในกลุ่มของเราถ้าคุณ
 • มีความมุ่งมั่น
 • มีเป้าหมาย
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเชี่ยวชาญ
 • มีความต้องการที่จะพัฒนา