การวิเคราะห์ Forex แบบพิเศษ

การวิเคราะห์

ติดคามแนวโน้มของตลาด forex การวิเคราะห์เบื้องต้น และทางเทคนิค การคาดการณ์สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ปฎิทินเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ช่วงเวลาการซื้อขาย และอื่น ๆ อีกมากมาย!

 • ภาพรวมของตลาด

  ภาพรวมรายวันของตลาดForexและเหตุการณ์สำคัญรวมถึงราคา และดัชนี

 • การคาดการณ์รายวัน

  การคาดการณ์รายวัน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับคู่สกุลเงิน หลัก

 • Price Action

  การติดตามการก่อรูปแบบ บนกราฟของคู่สกุลเงินด้วยการใช้วิธีPrice Action

 • รูปแบบของกราฟ

  รูปแบบของกราฟ และการคาดการณ์ตามเครื่องมือการซื้อขาย ขั้นพื้นฐาน

 • การวิเคราะห์COT report

  บทวิจารณ์ และ การวิเคราะห์รายสัปดาห์ของรายงานสถานการณ์ ถือครองสัญญา(Commitments of Traders reports).

 • Trading Central

  สัญญาณการวิเคราะห์ การคาดการณ์ และการซื้อขาย จากTrading Central ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาอิสระด้านการเงิน

 • ปฏิทินเศรษฐกิจ

  ปฏิทินออนไลน์แบบโต้ตอบ ที่สะดวกสบายของเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดสกุลเงิน