+371 67 881 045

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với Justforex.

Bạn đang mong
muốn giao dịch
thuận tiện?
Bạn đã tìm đến đúng nơi!
* đây là ưu đãi dành cho nhà giao dịch, chúng tôi cũng có ưu đãi lớn dành cho đối tác
Chọn
khoản thưởng phù hợp!
 • Thưởng Không-Ký quỹ 10 USD
  Thưởng Không-Ký quỹ
  10 USD

  Đăng ký với Justforex và nhận 10 USD vào tài khoản.

 • Thưởng Ký quỹ 30 USD
  Thưởng Ký quỹ
  30 USD

  Ký quỹ ít nhất 100 USD và nhận ngay 30 USD thưởng.

Cách
tham gia?
 • 1. Đăng ký nhận Thưởng

 • 2. Mở một tài khoản với Justforex

 • 3. Bạn sẽ nhận được thưởng trong vòng 3 ngày.

  Chúc vui vẻ!

 • Nguyên tắc nhận mã thưởng 10 USD:
  • Mỗi khách hàng chỉ được một mã thưởng 10 USD cho một tài khoản giao dịch Mini của họ.
  • Phần thưởng chỉ có thể nhận bởi những khách hàng chưa từng đăng ký trên Justforex.
  • Để nhận thưởng, khách hàng cần xác nhận hoạt động với một công ty khác trong vòng 3 tháng gần đây (cả hoạt động ký quỹ và giao dịch) và hoàn thành quy trình xác minh.
  • Lợi nhuận thu được trong quỹ thưởng sẽ có thể được rút ra bất kỳ lúc nào. Để loại bỏ giới hạn rút lợi nhuận, cần hủy nhận khoản thưởng trong cột "Tình trạng" (Status) ở trang "Nhận thưởng" (Received bonuses) ở Back Office.
  • Thời hạn tối đa để sử dụng mã thưởng là 20 ngày tính từ thời điểm nhận được thưởng. Sau thời gian nêu trên, phần thưởng sẽ bị hủy hoàn toàn.
  • Công ty giữ quyền hủy phần thưởng mà không cần giải thích.
  • Không được chia sẻ mã phần thưởng với các nhà giao dịch khác, nếu không phần thưởng sẽ bị hủy.
  • Ưu đãi có hiệu lực tới 31/03/2020.
  • Số lượng mã ưu đãi có hạn.
 • Nguyên tắc nhận Thưởng ký quỹ đặc quyền 30 USD:
  • Mỗi khách hàng chỉ được nhận một mã phần thưởng 30 USD vào một tài khoản giao dịch Mini hoặc Standard của họ.
  • Phần thưởng chỉ có thể nhận bởi những khách hàng chưa từng đăng ký trên Justforex.
  • Để nhận thưởng, khách hàng cần xác nhận hoạt động với một công ty khác trong vòng 3 tháng gần đây (cả hoạt động ký quỹ và giao dịch) và hoàn thành quy trình xác minh.
  • Không tính cộng dồn các khoản ký quỹ, khoản thưởng sẽ chỉ được nhận từ ký quỹ một lần (ví dụ, khách hàng gửi 50 USD và 50 USD sẽ không được tính là 100 USD và sẽ không được thưởng). Việc chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của cùng một khách hàng không được tính là ký quỹ. Để tìm hiểu thêm về các hệ thống thanh toán có sẵn, vui lòng xem trang này.
  • Những tài khoản ký quỹ ít hơn 100 USD sẽ không được tham gia ưu đãi này.
  • Khoản tiền thưởng có thể sử dụng như số dư để giao dịch và hỗ trợ khoản lỗ.
  • Lợi nhuận thu được từ khoản tiền thưởng có thể được rút ra bất kỳ lúc nào. Để xóa bỏ giới hạn rút lợi nhuận, cần hủy nhận thưởng ở cột "Tình trạng" (Status) trong trang "Nhận thưởng" (Received bonuses) ở Back Office.
  • Vui lòng lưu ý! Khuyến mại hiện tại không thể gộp với khuyến mãi Thưởng 115% Ký Quỹ của công ty. Mỗi lệnh ký quỹ sẽ chỉ được nhận một loại thưởng.
Đọc thêm