Pengesahan

  • Untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam proses pengesahan, adalah perlu untuk menyediakan terjemahan disahkan dokumen itu ke dalam bahasa Inggeris.
  • Pengesahan – adalah proses pengesahan identiti orang itu dan tempat kediaman, yang mengaktifkan Back Office untuk menjalankan perdagangan. Prosedur pengesahan keperluan biasa Polisi AML, yang diikuti oleh banyak organisasi kewangan, termasuk JustForex. Selain itu, prosedur ini adalah syarat yang perlu untuk mula menggunakan perkhidmatan penuh syarikat JustForex.