Dasar bayaran balik

Syarikat boleh membuat pengecualian dalam sesetengah kes apabila ia perlu untuk memulangkan bayaran yang dibuat menggunakan kad kredit, tetapi hanya sekiranya Klien membuktikan sebab-sebab untuk berbuat demikian. Bayaran balik hanya dibuat menggunakan kad kredit yang digunakan untuk membuat deposit.

Bagi memulakan proses pemulangan, Klien hendaklah menghantar permohonan pembatalan melalui e-mel ke [email protected]. Permohonan pembatalan hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi maklumat berikut, tetapi tidak terhad kepada:
 • nama penuh klien;
 • alamat tempat tinggal;
 • e-mel perhubungan dan nombor telefon;
 • nombor akaun perdagangan;
 • jumlah awal bayaran, tarikh bayaran, kaedah bayaran yang digunakan (cth. kad kredit/debit);
 • nombor pengenalan bayaran (jika ada);
 • sebab-sebab pembatalan yang tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di bawah.

semua maklumat dalam permohonan pembatalan yang dihantar ke Syarikat hendaklah serupa dengan maklumat asal yang dihantar dalam bayaran awal.

semua permohonan pembatalan yang diterima akan diuruskan oleh Syarikat dengan mengikut terma dan syarat berikut:
 • semua permohonan pembatalan hendaklah benar dan atas sebab-sebab yang boleh diterima, dan sebab-sebab tersebut hendaklah dihuraikan secara terperinci oleh Klien dalam permohonan pembatalan (penerimaan akan ditentukan sendiri oleh Syarikat);
 • semua permohonan pembatalan hendaklah dihantar dalam waktu yang munasabah dari bermulanya bayaran awal; Syarikat akan memberitahu Klien sekiranya permohonan pembatalan tidak dapat diproses disebabkan skim kad atau peraturan-peraturan institusi pembayaran;
 • semua permohonan pembatalan akan diproses dalam rangka masa yang ditetapkan mengikut terma yang ditetapkan oleh Perjanjian Klien untuk tuntutan yang berkaitan dengan operasi bukan perdagangan atau perkara lain; Syarikat akan memberitahu Klien sekiranya masa tambahan diperlukan;
 • semua permohonan pembatalan hanya akan disemak sekiranya jumlah yang dipohon itu tidak melebihi jumlah bayaran awal serta margin percuma daripada akaun perdagangan;
 • sebarang caj yang ditolak oleh institusi pembayaran dan sebarang kerugian atau perbelanjaan yang dialami atau ditanggung oleh Syarikat disebabkan turun naik kadar pertukaran akan diperoleh semula daripada jumlah yang dipulangkan.