Akaun MAM

Mengurus

Golongan profesional yang telah membuat keputusan untuk menjadi rakan niaga bersama JustForex sebagai pengurus wang boleh mengendalikan jumlah klien tanpa had dengan mudah menggunakan akaun induk. Semua komisen akan diakrukan secara automatik yang menjadikan proses telus dan juga memudahkan.

Pengurus Wang (Money Manager – MM) ditugaskan kepada akaun perdagangan spesifik dalam MetaTrader, iaitu tempat semua operasi kewangan (deposit dan pengeluaran) dinyahdayakan. Baki MM adalah maya dan sama dengan jumlah keseluruhan baki dalam akaun pelabur. Dengan cara ini, MM berdagang pada akaun pelabur dalam MetaTrader dan menguruskannya.

Melabur

Klien yang membuat keputusan untuk berdagang sendiri tetapi lebih suka menyediakan dana untuk diuruskan oleh MM akan membolehkan mereka memeriksa cara pelaburan ditingkatkan melalui perdagangan pengurus wang. Sebagai pertukaran untuk pelaburan, pelabur membayar peratus tertentu daripada keuntungan yang dipersetujui antara kedua-dua pihak, dikenali sebagai bayaran prestasi. Pelabur membuat deposit ke akaun, tetapi mereka tidak boleh menjalankan sebarang operasi padanya. Manfaat lain yang dibenarkan oleh penyelesaian MAM JustForex adalah pelabur boleh memiliki beberapa akaun yang dihubungkan kepada pengurus wang berbeza.

Cara MAM JustForex berfungsi

Untuk memudahkannya, mari kita lihat contoh berikut.

Pengurus Wang mempunyai 4 pelabur – A, B, C, D.

Akaun induk tidak boleh didepositkan. Pengurus akaun boleh membuka akaun lain dan meminta pelabur agar ia diletakkan di bawah akaun induknya.

Setiap pelabur membuat deposit dan jumlah baki maya yang dilihat pada akaun MM adalah 100,000 USD.

MM membuka kedudukan yang akan dibahagikan mengikut nisbah ekuiti ke dalam akaun pelabur.

Akaun Induk Menjual 4 lot EURUSD pada 1.11000, kemudian semua akaun Pelabur akan dilihat
  • Pelabur A = Jual 1.2 lot EURUSD 1.11000;
  • Pelabur B = Jual 0.2 lot EURUSD 1.11000;
  • Pelabur C = Jual 0.6 lot EURUSD 1.11000;
  • Pelabur D = Jual 2 lot EURUSD 1.11000.

Keuntungan dari pesanan tutup diagihkan secara automatik ke pemilik asal akaun (pelabur). Bagi kerugian pula, ia diedarkan antara dana yang terlibat dalam proses perdagangan. Ini bermaksud pelabur tidak akan merisikokan lebih daripada jumlah yang telah diamanahkan kepada pengurus wang.

Yuran prestasi yang dipersetujui antara kedua-dua pihak ialah 20%, jadi berdasarkan contoh, apabila MM menjana 12,500 USD daripada jumlah keuntungan dalam tempoh masa yang dipersetujui, keuntungan yang diperoleh oleh setiap pelabur boleh dilihat pada gambar di bawah.

MAM Scheme
Cara memohon MT4 MAM
  • 1. Pengurus dan pelabur perlu membuka akaun perdagangan sebenar. Lihat syarat-syarat perdagangan kami di sini.
  • 2. Pelabur mesti mencetak dan melengkapkan Surat Kuasa Wakil Terhad (Limited Power of Attorney – LPOA). Dokumen ini memberi MM hak untuk berdagang bagi pihak pelabur.
  • 3. Pelabur menghantar LPOA yang telah ditandatangani ke affiliates@justforex.com.
  • 4. Pelabur akan membuat deposit ke akaun perdagangan.
  • 5. MM menghubungi kami di affiliates@justforex.com dengan permohonan agar akaun perdagangan sebenarnya dijadikan Akaun Induk dan membenarkan perisian MAM didayakan.

Penting: Sila ambil perhatian bahawa pelabur boleh membatalkan surat kuasa wakil terhad pada bila-bila masa dengan menghubungi affiliates@justforex.com. Ia sah sehingga hari pembatalan surat kuasa wakil dihantar oleh pelabur.

Penafian

Sila ambil perhatian! JustForex tidak menyertai sebarang keputusan perdagangan yang dibuat oleh pengurus wang dan tidak membuat sebarang jaminan, perwakilan dan tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa strategi perdagangan atau prestasi pengurus wang yang dipilih.