+371 67 881 045
115% Bonus Deposit Sehingga 40,000 USD
Dapatkan Bonus!
Jumlah bonus bergantung kepada jumlah deposit
 • 1
  Sehingga 100 USD
  50%
 • 2
  Bermula Daripada 100 USD
  100%
 • 3
  Bermula Daripada 500 USD
  115%
Ikut 4 langkah untuk mendapatkan bonus
 • Depositkan akaun anda

 • Tandakan garisan "Dapatkan Bonus Deposit" di borang Deposit

 • Baca dan terima "Peraturan-peraturan bonus deposit"

 • Klik pada butang "Deposit"

Peraturan Bonus Deposit:
  • Semua klien akaun Cent, Mini, Standard berpeluang untuk mendapatkan 50% bonus untuk setiap deposit bernilai sehingga 100 USD dan ke atas.
  • Semua klien akaun Mini, Standard berpeluang untuk mendapatkan 100% bonus untuk setiap deposit bermula daripada 100 USD dan ke atas.
  • Semua klien akaun Mini, Standard berpeluang untuk mendapatkan 115% bonus untuk setiap deposit bermula daripada 500 USD dan ke atas.
  Jumlah deposit tidak akan dijumlahkan, bonus hanya boleh diterima untuk bonus sekali sahaja. Sebagai contoh, klien membuat deposit bernilai 50 USD dan 50 USD, ini tidak akan diambil kira sebagai 100 USD. Deposit boleh dibuat menggunakan mana-mana sistem pembayaran yang disediakan untuk klien-klien yang menyertai bonus program. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pembayaran yang disediakan, sila layari halaman ini.
 • Peraturan Bonus Deposit Khas mungkin dikenakan kepada beberapa sistem pembayaran.
 • Had maksimum jumlah bonus yang boleh diterima adalah seperti berikut:
  • 40,000 USD adalah jumlah bonus maksimum yang boleh diterima pada satu akaun perdagangan;
  • 40,000 USD adalah jumlah bonus maksimum yang boleh diterima pada semua akaun perdagangan klien.
 • Untuk mendapatkan bonus, klien hendaklah menandakan "Dapatkan Bonus Deposit" dalam borang deposit di Back Office, membaca dan menerima "Peraturan Bonus Deposit" dan mengklik butang "Deposit".
 • Bonus tidak akan diterima untuk pindahan dalaman antara akaun-akaun klien.
 • Dana bonus akan dikreditkan dalam akaun perdagangan di ruangan "Kredit" dan boleh digunakan sebagai margin tambahan untuk perdagangan. Maklumat terperinci dipaparkan pada halaman "Bonus diterima" di Back Office klien.
 • Untuk membolehkan dana bonus dipindahkan daripada ruangan "Kredit" ke ruangan "Baki" dan boleh dikeluarkan atau digunakan untuk perdagangan selanjutnya, klien hendaklah melakukan operasi perdagangan dalam jumlah:
  • < Bilangan Lot > = < Jumlah bonus > / 3 untuk akaun Cent, Mini, Standard;
 • Bonus boleh diterima untuk setiap deposit, tetapi dalam kes ini, jumlah yang diperlukan (mengikut klausa 7 peraturan ini) didagangkan secara berturut-turut mengikut urutan deposit.
 • Urutan berikut tidak diambil kira dalam pengiraan jumlah dagangan:
  • pesanan dengan hasil dagangan kurang daripada 3 pip;
  • pesanan yang ditutup sebelum akaun didepositkan untuk menyertai program bonus.
 • Sehingga masa jumlah yang diperlukan telah didagangkan, hanya keuntungan sahaja yang boleh dikeluarkan. Untuk menghapuskan sekatan pengeluaran deposit dana yang menyertai promosi, bonus hendaklah dibatalkan dalam lajur "Status" di halaman "Bonus diterima" di Back Office.
 • Setelah syarat-syarat bonus yang diterangkan dalam klausa 7 peraturan ini dipenuhi, ia akan dipindahkan secara automatik daripada ruangan "Kredit" ke ruangan "Baki" dalam masa 2 jam.
 • Masa maksimum untuk berdagang jumlah yang diperlukan ialah 30 hari kalendar, bermula dari saat deposit dibuat ke akaun perdagangan. Selepas tamat tempoh yang dinyatakan, sekiranya syarat-syarat yang diterangkan dalam klausa 7 peraturan ini tidak dipenuhi, bonus akan dibatalkan. Bonus juga mungkin akan dibatalkan sebelum berakhirnya tempoh yang diberikan jika dana dalam akaun perdagangan klien adalah: Ekuiti ≤ Kredit.
 • Setelah mencapai tahap Panggilan Margin di akaun perdagangan, klien tidak akan menerima pemberitahuan dalam terminal perdagangan.
 • Tiada had untuk perkongsian hasil rakan kongsi daripada akaun perdagangan yang menyertai promosi.
 • Syarikat berhak untuk mengubah, mengemas kini atau membatalkan promosi ini tanpa pemberitahuan awal.
Baca lebih lanjut