+371 67 881 045

Promosi itu telah selesai, tetapi anda boleh sentiasa mendaftar, deposit akaun anda dan memulakan perdagangan dengan Justforex.

Semua promosi yang tersedia boleh ditemui di sini.

115% Bonus Deposit Sehingga 40,000 USD
Dapatkan Bonus!
Jumlah bonus bergantung kepada jumlah deposit
 • 1
  Sehingga 100 USD
  50%
 • 2
  Bermula Daripada 100 USD
  100%
 • 3
  Bermula Daripada 500 USD
  115%
Ikut 4 langkah untuk mendapatkan bonus
 • Depositkan akaun anda

 • Tandakan garisan "Dapatkan Bonus Deposit" di borang Deposit

 • Baca dan terima "Peraturan-peraturan bonus deposit"

 • Klik pada butang "Deposit"

Peraturan Bonus Deposit:
  • Semua klien akaun Standard Cent, Pro, Standard berpeluang untuk mendapatkan 50% bonus untuk setiap deposit bernilai sehingga 100 USD dan ke atas.
  • Semua klien akaun Pro, Standard berpeluang untuk mendapatkan 100% bonus untuk setiap deposit bermula daripada 100 USD dan ke atas.
  • Semua klien akaun Pro, Standard berpeluang untuk mendapatkan 115% bonus untuk setiap deposit bermula daripada 500 USD dan ke atas.
  Jumlah deposit tidak akan dijumlahkan, bonus hanya boleh diterima untuk bonus sekali sahaja. Sebagai contoh, klien membuat deposit bernilai 50 USD dan 50 USD, ini tidak akan diambil kira sebagai 100 USD. Deposit boleh dibuat menggunakan mana-mana sistem pembayaran yang disediakan untuk klien-klien yang menyertai bonus program. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pembayaran yang disediakan, sila layari halaman ini.
  Sila ambil perhatian bahawa bonus hanya disediakan untuk akaun MT4 sahaja.
 • Peraturan Bonus Deposit Khas mungkin dikenakan kepada beberapa sistem pembayaran.
 • Had maksimum jumlah bonus yang boleh diterima adalah seperti berikut:
  • 40,000 USD adalah jumlah bonus maksimum yang boleh diterima pada satu akaun perdagangan;
  • 40,000 USD adalah jumlah bonus maksimum yang boleh diterima pada semua akaun perdagangan klien.
 • Untuk mendapatkan bonus, klien hendaklah menandakan "Dapatkan Bonus Deposit" dalam borang deposit di Back Office, membaca dan menerima "Peraturan Bonus Deposit" dan mengklik butang "Deposit".
 • Bonus tidak akan diterima untuk pindahan dalaman antara akaun-akaun klien.
 • Dana bonus akan dikreditkan dalam akaun perdagangan di ruangan "Kredit" dan boleh digunakan sebagai margin tambahan untuk perdagangan. Maklumat terperinci dipaparkan pada halaman "Bonus diterima" di Back Office klien.
 • Untuk membolehkan dana bonus dipindahkan daripada ruangan "Kredit" ke ruangan "Baki" dan boleh dikeluarkan atau digunakan untuk perdagangan selanjutnya, klien hendaklah melakukan operasi perdagangan dalam jumlah:
  • < Bilangan Lot > = < Jumlah bonus > / 3 untuk akaun Standard Cent, Pro, Standard;
  Sila ambil maklum yang nilai lot dalam formula baharu ini ditakrifkan sebagai "jumlah yang bersamaan dengan 100,000 USD".
  Berikut adalah contohnya:

  Anda telah membuat deposit berjumlah 500 USD dan menerima bonus 575 USD. Untuk memindahkan bonus ini daripada dompet "Kredit" ke dompet "Baki", anda terlebih dahulu perlu berdagang 191.6 lot – iaitu 19,160,000 USD daripada jumlah perdagangan.

  Anda baru berdagang 2 lot USD/CHF dan 2 lot USD/JPY. Oleh sebab USD adalah mata wang asas dalam pasangan ini, nilai lotnya adalah 100,000 USD. Anda telah berdagang 400,000 USD tepat daripada jumlah perdagangan atau 4 lot.

  Anda juga telah berdagang 8 lot EUR/USD pada 1.11000. Oleh sebab USD adalah mata wang yang didagangkan dalam pasangan ini, nilai lot adalah 100,000 yang didarab dengan harga semasa pasangan semasa perdagangan. Dalam kes sini, ia adalah 111,000 USD per lot. Anda telah berdagang 888,000 USD daripada jumlah perdagangan atau 8.88 lot.

  Akan tetapi, anda juga telah berdagang 100 lot saham Ford. Nilai lot pada pasaran saham dikira menggunakan harga semasa aset dalam USD. Buat masa ini, ia adalah 8.70 USD, menjadikan 100 lot bernilai 870 USD atau 0.0087 lot.

  Keseluruhannya, anda telah berdagang 1,288,870 USD mengikut jumlah atau 12.88 lot. Untuk mengeluarkan bonus anda yang bernilai 575 USD, anda perlu berdagang lagi 17,871,130 USD atau secara kasarnya 178.2 lot.

 • Bonus boleh diterima untuk setiap deposit, tetapi dalam kes ini, jumlah yang diperlukan (mengikut klausa 7 peraturan ini) didagangkan secara berturut-turut mengikut urutan deposit.
 • Urutan berikut tidak diambil kira dalam pengiraan jumlah dagangan:
  • pesanan dengan hasil dagangan kurang daripada 3 pip;
  • pesanan yang ditutup sebelum akaun didepositkan untuk menyertai program bonus.
 • Sehingga masa jumlah yang diperlukan telah didagangkan, hanya keuntungan sahaja yang boleh dikeluarkan. Untuk menghapuskan sekatan pengeluaran deposit dana yang menyertai promosi, bonus hendaklah dibatalkan dalam lajur "Status" di halaman "Bonus diterima" di Back Office.
 • Setelah syarat-syarat bonus yang diterangkan dalam klausa 7 peraturan ini dipenuhi, ia akan dipindahkan secara automatik daripada ruangan "Kredit" ke ruangan "Baki" dalam masa 2 jam.
 • Masa maksimum untuk berdagang jumlah yang diperlukan ialah 30 hari kalendar, bermula dari saat deposit dibuat ke akaun perdagangan. Selepas tamat tempoh yang dinyatakan, sekiranya syarat-syarat yang diterangkan dalam klausa 7 peraturan ini tidak dipenuhi, bonus akan dibatalkan. Bonus juga mungkin akan dibatalkan sebelum berakhirnya tempoh yang diberikan jika dana dalam akaun perdagangan klien adalah: Ekuiti ≤ Kredit. Bonus tidak menyokong pengurangan dana (drawdown).
 • Setelah mencapai tahap Panggilan Margin di akaun perdagangan, klien tidak akan menerima pemberitahuan dalam terminal perdagangan.
 • Tiada had untuk perkongsian hasil rakan kongsi daripada akaun perdagangan yang menyertai promosi.
 • Syarikat berhak untuk mengubah, mengemas kini atau membatalkan promosi ini tanpa pemberitahuan awal.
Baca lebih lanjut