Berita kami

Delegasi Kuasa

 – 2018.11.26
Klien yang dihormati!

Kami ingin memaklumkan anda bahawa mengikut strategi pembangunan yang dipilih oleh JustForex, jumlah keseluruhan kedudukan terbuka, pesanan dan obligasi
akan dipindahkan ke
tanpa sebarang perubahan bermula dari 1 Januari 2019.

Perubahan yang sepatutnya akan dibuat mengikut persetujuan semua klien syarikat
Data peribadi klien akan dipindahkan ke syarikat
.

Perubahan-perubahan ini tidak akan menjejaskan sebarang obligasi yang sedia ada berkenaan kontrak tertunggak serta sebarang hak undang-undang atau obligasi yang mungkin timbul di bawah persetujuan klien atau transaksi yang disimpulkan di bawah.

Jika anda mempunyai soalan tambahan, sila hubungi kumpulan sokongan kami.

Salam hormat,
Kumpulan JustForex