AML Policy

Justforex komited untuk mematuhi piawaian tertinggi Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan serta memerlukan pihak pengurusan dan pekerja untuk mematuhi piawaian yang disebutkan.

Pengubahan wang haram – proses menukar dana, yang diterima daripada aktiviti haram (seperti penipuan, rasuah, keganasan, dan lain-lain), ke dalam dana atau pelaburan yang kelihatan sah untuk menyembunyikan atau memutarbelitkan sumber sebenar dana lain.

Proses pengubahan wang haram boleh dibahagikan kepada tiga peringkat berurutan:
 • Penempatan. Pada peringkat ini dana ditukar kepada instrumen kewangan, seperti cek, akaun bank, dan pemindahan wang, atau boleh digunakan untuk membeli barang-barang bernilai tinggi yang boleh dijual semula. Mereka juga boleh secara fizikal didepositkan ke dalam bank-bank dan institusi bukan bank (contohnya, penukar mata wang). Untuk mengelakkan syak wasangka oleh syarikat itu, pengubah wang juga boleh membuat beberapa deposit dan bukan meletakkan seluruh jumlah wang sekaligus, bentuk penempatan ini dipanggil smurfing.
 • Penerapan. Dana tersebut dipindahkan atau dipindahkan ke akaun lain dan instrumen kewangan lain. Ia dilakukan untuk menyembunyikan asal usul dan mengganggu petunjuk entiti yang membuat pelbagai urus niaga kewangan. Memindahkan dana ke sekitar dan perubahan bentuk dana menjadikannya rumit untuk mengesan wang yang diubah.
 • Integrasi. Dana kembali ke dalam edaran yang sah untuk membeli barangan dan perkhidmatan.

Polisi AML

Justforex, seperti kebanyakan syarikat yang menyediakan perkhidmatan di pasaran kewangan, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan secara aktif menghalang apa-apa tindakan yang bertujuan atau memudahkan proses Mensahkan dana secara haram yang diperolehi. Polisi AML bermakna mencegah penggunaan perkhidmatan syarikat oleh penjenayah, dengan tujuan untuk pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau aktiviti jenayah yang lain.

Bagi tujuan ini, polisi yang tegas terhadap pengesanan, pencegahan dan amaran daripada badan-badan yang sama dengan apa-apa aktiviti yang mencurigakan telah diperkenalkan oleh syarikat. Selain itu, Justforex tidak mempunyai hak untuk melaporkan pelanggan bahawa badan-badan penguatkuasaan undang-undang juga dimaklumkan mengenai aktiviti mereka. Sistem elektronik yang kompleks untuk mengenal pasti pelanggan setiap syarikat dan menjalankan sejarah terperinci semua operasi telah diperkenalkan juga.

Untuk mencegah pengubahan wang haram, Justforex tidak menerima dan tidak membayar wang tunai di bawah sebarang keadaan. Syarikat berhak untuk menggantung operasi mana-mana klien, yang boleh dianggap sebagai menyalahi undang-undang atau, mungkin berkaitan dengan pengubahan wang haram pada pendapat kakitangan.

Prosedur syarikat

Justforex akan memastikan bahawa ianya berurusan dengan orang yang sebenar atau badan yang sah. Justforex juga menjalankan semua langkah-langkah yang diperlukan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan, yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kewangan. Polisi AML sedang dipenuhi dalam Justforex dengan cara berikut:
 • Tahu polisi pelanggan anda dan usaha yang wajar
 • Pemantauan aktiviti pelanggan
 • Penyimpanan rekod

Know Your Customer dan Due Diligence

Kerana komitmen syarikat kepada polisi AML dan KYC, setiap pelanggan syarikat itu perlu menyelesaikan prosedur pengesahan. Sebelum Justforex memulakan sebarang kerjasama dengan pelanggan, syarikat akan memastikan bahawa bukti yang memuaskan dihasilkan atau apa-apa langkah lain yang akan melahirkan keterangan yang memuaskan mengenai identiti mana-mana pelanggan atau pihak lain yang diambil. Syarikat itu juga menerapkan pengawasan yang memuncak kepada pelanggan, yang merupakan penduduk negara-negara lain, yang dikenal pasti oleh sumber-sumber yang boleh dipercayai sebagai negara, yang mempunyai piawaian AML yang tidak mencukupi atau yang boleh mewakili risiko yang tinggi untuk jenayah dan rasuah dan pemilik benefisial yang tinggal di dalam dan dimana dana adalah diperoleh daripada negara-negara yang bernama.

Pelanggan individu

Semasa proses pendaftaran, setiap Klien memberi maklumat peribadi, khususnya: nama penuh, tarikh lahir, negara tempat tinggal, alamat lengkap, dan termasuk nombor telefon dan kod bandar. Untuk memenuhi syarat-syarat Syarikat untuk KYC dan pengesahan identiti serta mengesahkan maklumat yang dinyatakan. Klien yang merupakan orang biasa hendaklah memberi maklumat berikut atas permintaan Syarikat:
 • Salinan resolusi tinggi dokumen pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan hendaklah mengandungi: nama penuh, tarikh lahir, gambar dan kewarganegaraan dan apabila berkenaan: pengesahan kesahihan dokumen (tarikh dikeluarkan dan/atau tamat tempoh), tandatangan pemegang dokumen. Dokumen pengenalan tersebut boleh menjadi pasport, ID kebangsaan, lesen memandu atau dokumen yang serupa. Dokumen-dokumen yang dinyatakan mestilah sah sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh pengisian. Syarikat berhad untuk meminta Salinan yang diperakui bagi dokumen-dokumen yang dinyatakan dan perakuan tersebut mesti sah sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tarikh pengisian. Syarikat berhad untuk meminta bentuk kedua dokumen pengenalan tersebut.
 • Salinan resolusi tinggi untuk resit bayaran perkhidmatan utiliti (gas, air, elektrik atau lain-lain) atau penyata bank yang mengandungi nama penuh klien dan alamat tempat tinggal sebenar. Dokumen-dokumen ini mestilah tidak lebih daripada 3 bulan dari tarikh pengisian borang.
Apabila menerima Klien baharu, semasa proses pengesahan dan semakan dokumen, Syarikat berhak untuk mengenakan keperluan dan prosedur lain untuk pengenalpastian Klien. Prosedur tersebut akan ditentukan mengikut budi bicara Syarikat dan tertakluk kepada kepelbagaian bergantung kepada negara tempat tinggal Klien dan boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
 • keperluan untuk mengesahkan kad bank yang digunakan untuk membuat deposit/mengeluarkan dana;
 • keperluan untuk menyediakan sumber dana, sumber kekayaan dan bukti dana didepositkan dalam bentuk dan cara yang Syarikat dapati sesuai.

Pelanggan korporat

Sekiranya syarikat pemohon disenaraikan di bursa saham yang diiktiraf atau diluluskan atau apabila terdapat bukti bebas untuk menunjukkan bahawa pemohon adalah anak syarikat milik penuh atau anak syarikat di bawah kawalan syarikat sedemikian, tidak ada langkah-langkah lanjut untuk mengesahkan identiti biasanya akan diperlukan. Sekiranya syarikat itu tidak disebut harga dan tidak ada pengarah atau pemegang saham utama mempunyai akaun dengan Justforex, pegawai itu menyediakan dokumen-dokumen berikut kerana keperluan yang ditetapkan oleh KYC:
 • Salinan resolusi tinggi untuk sijil penggabungan / sijil pendaftaran;
 • Petikan dari Daftar Komersial, atau dokumen yang bersamaan, yang membuktikan pendaftaran tindakan korporat dan pindaan;
 • Dokumen KYC bagi semua pegawai, pengarah dan pemilik berhak entiti korporat;
 • Satu salinan resolusi tinggi Memorandum dan Artikel Persatuan atau dokumen bersamaan direkodkan dengan pendaftaran kompeten;
 • Bukti alamat berdaftar syarikat dan senarai pemegang saham dan pengarah;
 • Penerangan dan jenis perniagaan (termasuk tarikh permulaan perniagaan, produk atau perkhidmatan yang disediakan, dan lokasi perniagaan utama).

Prosedur ini dilakukan untuk menentukan identiti pelanggan dan untuk membantu Justforex tahu / memahami pelanggan dan urusan kewangan mereka dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik daripada dagangan dalam talian.

Monitoring of client aktiviti

Selain mengumpul maklumat daripada pelanggan, Justforex terus memantau aktiviti setiap pelanggan untuk mengenal pasti dan menghalang mana-mana transaksi yang mencurigakan. Urus niaga yang mencurigakan dikenali sebagai suatu urus niaga yang tidak selaras dengan perniagaan yang sah pelanggan atau sejarah transaksi pelanggan biasa yang dikenali dari pemantauan aktiviti pelanggan. Justforex telah melaksanakan sistem pemantauan transaksi bernama (kedua-dua automatik dan, jika perlu, manual) untuk mengelakkan menggunakan perkhidmatan syarikat oleh penjenayah.

Deposit dan syarat-syarat pengeluaran

Semua operasi pelanggan mendeposit dan mengeluarkan wang mempunyai syarat-syarat berikut:
 • Dalam kes pemindahan bank atau pemindahan dari kad bank, nama, dinyatakan semasa pendaftaran mesti sepadan dengan nama pemilik akaun / kad bank.
 • Pengeluaran dana dari akaun perdagangan melalui kaedah, yang berbeza daripada kaedah deposit sama, adalah semata-mata mungkin selepas menarik balik jumlah itu, yang adalah sama dengan jumlah deposit pelanggan melalui kaedah dan akaun yang sama digunakan untuk mendepositkan.
 • Jika akaun telah dikreditkan dengan cara yang tidak boleh digunakan untuk pengeluaran dana, dana boleh ditarik balik ke akaun bank pelanggan atau apa-apa cara lain boleh digunakan, seperti yang dipersetujui dengan Syarikat dengan bantuan yang Syarikat dapat untuk membuktikan identiti pemilik akaun.
 • Jika akaun telah dikreditkan dengan dana melalui pelbagai sistem pembayaran, pengeluaran dana hendaklah dibuat secara pro rata setimpal dengan saiz setiap deposit.
 • Dalam kes mendepositkan melalui Visa/MasterCard, Wire Transfer, pengeluaran dana, yang melebihi jumlah deposit pelanggan, adalah mungkin melalui mana-mana kaedah-kaedah berikut: Visa/MasterCard, Wire Transfer. Dalam kes mendepositkan melalui kaedah lain, pengeluaran dana yang melebihi jumlah deposit pelanggan, adalah mungkin melalui mana-mana kaedah yang ada, dengan pilihan pelanggan.