AML Policy

Pengubahan Wang Haram adalah proses menukar dana yang diterima daripada aktiviti-aktiviti haram (seperti penipuan, rasuah, keganasan, dll.) menjadi dana atau pelaburan yang kelihatan sah untuk menyembunyikan atau memesongkan sumber sebenar dana tersebut.

Proses pengubahan wang haram boleh dibahagikan kepada 3 peringkat berturutan:
 • Penempatan. Pada peringkat ini, dana ditukar kepada instrumen kewangan seperti cek, akaun bank, pindahan wang atau boleh digunakan untuk membeli barangan bernilai tinggi yang boleh dijual semula. Ia juga boleh didepositkan secara fizikal ke bank-bank dan institusi bukan perbankan (cth. pengurup mata wang). Untuk mengelakkan syak wasangka, pengubah wang haram ini juga akan membuat beberapa deposit, bukannya deposit besar pada satu masa. Bentuk penempatan ini dipanggil ‘smurfing’.
 • Pelapisan. Dana dipindahkan ke akaun-akaun lain dan instrumen kewangan lain. Ia dijalankan untuk menyembunyikan asal usul dana tersebut dan menganggu petunjuk entiti yang membuat transaksi kewangan berbilang itu. Memindahkan dana dan mengubah bentuknya menjadikan ia rumit untuk menjejak pengubahan wang haram.
 • Integrasi. Dana masuk semula dalam kitaran sebagai dana sah untuk membeli barangan dan perkhidmatan.

Dasar AML

Seperti kebanyakan syarikat yang menyediakan perkhidmatan dalam pasaran kewangan, Justforex mematuhi prinsip-prinsip Antipengubahan Wang Haram dan mencegah secara aktif sebarang tindakan yang menyasarkan atau memudahkan proses menjadikan dana yang diterima secara haram itu sah. Dasar AML bermaksud menghalang penggunaan perkhidmatan syarikat oleh penjenayah dengan tujuan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau aktiviti jenayah yang lain.

Untuk tujuan ini, Syarikat telah memperkenalkan dasar yang ketat untuk pengesanan, pencegahan dan amaran badan-badan yang sepadan untuk mana-mana aktiviti yang mencurigakan. Tambahan lagi, Justforex tidak berhak untuk memaklumkan Klien bahawa badan penguatkuasaan undang-undang telah dimaklumkan tentang aktiviti mereka. Sistem elektronik yang kompleks untuk mengenal pasti setiap Klien Syarikat dan menjalankan sejarah terperinci bagi semua operasi juga telah diperkenalkan.

Untuk mencegah pengubahan wang haram, Justforex tidak menerima wang atau membayar wang tunai dalam apa jua keadaan. Syarikat berhak untuk menggantung sebarang operasi Klien yang boleh dianggap sebarang haram atau berkaitan dengan pengubahan wang haram mengikut pendapat kakitangan Syarikat.

Prosedur Syarikat

Justforex memastikan yang ia berurusan dengan orang sebenar atau entiti yang sah. Justforex juga melaksanakan semua langkah yang diperlukan selaras dengan undang-undang dan peraturan berkaitan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa relevan. Dasar AML dipenuhi dalam Justforex dengan cara-cara berikut:
 • Mematuhi Dasar Kenali Pelanggan Anda dan Usaha Wajar;
 • Memantau aktiviti Klien;
 • Menyimpan Rekod.

Kenali Pelanggan Anda dan Usaha Wajar

Disebabkan komitmen Syarikat kepada dasar AML dan KYC, setiap Klien Syarikat perlu menyiapkan prosedur pengesahan. Sebelum Syarikat memulakan sebarang kerjasama dengan Klien, Syarikat memastikan yang bukti memuaskan telah dikemukakan atau langkah-langkah lain telah diambil seperti akan mengemukakan bukti yang memuaskan mengenai identiti mana-mana pelanggan atau pihak balas. Syarikat juga memohon pengawasan yang lebih tinggi kepada Klien yang merupakan rakyat negara-negara yang telah dikenal pasti oleh sumber-sumber boleh dipercayai sebagai negara yang mempunyai dasar AML yang tidak mencukupi atau mungkin mempunyai risiko tinggi untuk jenayah dan rasuah, dan kepada pemilik benefisial yang tinggal dan sumber dananya berasal dari negara-negara yang dinamakan.

Klien Individu

Semasa proses pendaftaran, setiap Klien memberi maklumat peribadi, khususnya: nama penuh, tarikh lahir, negara tempat tinggal, nombor telefon, alamat lengkap, termasuk kod bandar. Untuk memenuhi syarat-syarat Syarikat untuk KYC dan pengesahan identiti serta mengesahkan maklumat yang dinyatakan, Klien yang merupakan individu natural hendaklah menyediakan maklumat berikut atas permintaan Syarikat:
 • Salinan resolusi tinggi untuk dokumen pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan mengandungi: nama penuh, tarikh lahir, gambar dan kewarganegaraan, serta apabila berkenaan: pengesahan kesahihan dokumen (tarikh dikeluarkan dan/atau tamat tempoh), tandatangan pemegang. Dokumen pengenalan tersebut boleh menjadi pasport, ID kebangsaan, lesen memandu atau dokumen yang serupa. Dokumen-dokumen yang dinyatakan mestilah sah untuk tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh diisi. Syarikat berhak untuk meminta salinan disahkan bagi dokumen-dokumen yang dinyatakan dan pengesahan tersebut mestilah tidak lebih 6 bulan dari tarikh ia diisi. Syarikat berhak untuk meminta borang kedua bagi dokumen pengenalan.
 • Salinan resolusi tinggi untuk resit pembayaran perkhidmatan utiliti (gas, air, elektrik atau lain-lain) atau penyata bank, mengandungi nama penuh klien dan tempat tinggal sebenar. Dokumen-dokumen ini tidak seharusnya lebih 3 bulan dari tarikh diisi.
Kedua-dua bahagian dokumen yang dihantar adalah diperlukan apabila berkenaan (sebagai contoh, ID atau Lesen Memandu). Imej dokumen mestilah gambar atau imbasan berwarna dengan resolusi tinggi yang tidak kabur, tiada pantulan cahaya atau bayang-bayang. Keempat-empat bucu dokumen hendaklah kelihatan. Semua maklumat hendaklah boleh dibaca, bebas daripada sebarang tera air, dll.
Apabila menerima Klien baharu semasa proses pengesahan dan semakan dokumen, Syarikat berhak untuk mengenakan syarat-syarat dan prosedur lain untuk pengenalan Klien. Prosedur-prosedur tersebut akan ditentukan mengikut budi bicara mutlak Syarikat dan tertakluk kepada variasi bergantung pada negara tempat tinggal Klien, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
 • Keperluan untuk mengesahkan kad bank yang digunakan untuk membuat deposit/mengeluarkan dana;
 • Keperluan untuk menyediakan sumber dana, sumber kekayaan, dan bukti dana telah didepositkan dalam bentuk dan cara yang didapati sesuai oleh Syarikat.

Klien Korporat

Sekiranya syarikat pemohon disenaraikan di bursa saham yang diiktiraf atau diluluskan, atau jika terdapat bukti bebas yang menunjukkan bahawa pemohon adalah anak syarikat atau anak syarikat milik penuh di bawah kawalan syarikat tersebut, tiada langkah selanjutnya untuk mengesahkan identiti biasanya diperlukan. Sekiranya syarikat itu tidak disebut harga, dan tiada pengarah utama atau pemegang saham yang sudah mempunyai akaun dengan Justforex, pegawai menyediakan dokumen-dokumen berikut disebabkan keperluan KYC:
 • Salinan resolusi tinggi sijil pendaftaran pemerbadanan/sijil pendaftaran.
 • Ekstrak daripada Daftar Komersial atau dokumen sepadan yang membuktikan pendaftaran akta dan pindaan korporat.
 • Dokumen KYC untuk semua pegawai, pengarah dan pemilik benefisial bagi entiti korporat.
 • Salinan resolusi tinggi Memorandum dan Tataurusan Persatuan atau dokumen-dokumen sepadan yang telah direkodkan dalam daftar kompeten.
 • Bukti alamat berdaftar syarikat; dan senarai pemegang saham dan pengarah.
 • Kenyataan dan sifat perniagaan (termasuk tarikh permulaan perniagaan, produk atau perkhidmatan yang disediakan, tempat perniagaan utama).

Prosedur ini dijalankan untuk membuktikan identiti Klien dan membantu Syarikat mengetahui/memahami Klien dan urusan kewangannya untuk dapat memberikan yang terbaik dalam perkhidmatan perdagangan dalam talian.

Memantau Aktiviti Klien

Di samping mengumpulkan maklumat daripada Klien, Justforex terus memantau aktiviti setiap Klien untuk mengenal pasti dan mencegah sebarang transaksi yang mencurigakan. Transaksi mencurigakan dikenali sebagai transaksi yang tidak konsisten dengan perniagaan sah Klien atau sejarah transaksi biasa Klien yang diketahui daripada pemantauan aktiviti Klien. Justforex telah melaksanakan sistem pemantauan bagi transaksi yang dinamakan (secara automatik dan jika perlu, manual) untuk mencegah penggunaan perkhidmatan Syarikat oleh penjenayah.

Justforex berhak untuk meminta maklumat tambahan daripada Klien sekiranya ia berasa curiga atau menyiasat aktiviti-aktiviti Klien untuk mana-mana aktiviti haram atau tidak dibenarkan bagi apa-apa jenis, termasuk penipuan perdagangan atau kewangan, penggunaan apa-apa perisian hasad, pengubahan wang haram atau aktiviti-aktiviti yang serupa.

Keperluan Deposit dan Pengeluaran

Semua operasi Klien untuk membuat deposit dan mengeluarkan dana mempunyai keperluan-keperluan berikut:
 • Dalam kes pindahan bank atau pemindahan dari kad bank, nama yang dinyatakan semasa pendaftaran mestilah sepadan dengan nama pemilik akaun/kad bank. Anda boleh mengeluarkan dana dari akaun melalui pindahan bank hanya dalam bank yang sama dan akaun sama yang digunakan untuk membuat deposit;
 • Dalam kes penggunaan sistem pembayaran elektronik, pengeluaran dana daripada akaun perdagangan hanya boleh dilakukan dalam sistem dan akaun yang digunakan untuk membuat deposit;
 • Jika akaun telah dikreditkan dalam cara yang tidak boleh digunakan untuk pengeluaran dana, dana tersebut boleh dikeluarkan ke akaun bank klien atau apa-apa cara lain yang boleh digunakan, seperti yang dipersetujui dengan Syarikat supaya Syarikat boleh membuktikan identiti pemilik akaun;
 • Jika akaun telah dikreditkan dengan dana melalui pelbagai sistem pembayaran, pengeluaran dana hendaklah dibuat mengikut asas pro rata sepadan dengan saiz setiap deposit. Mana-mana keuntungan yang diperoleh boleh dipindahkan ke mana-mana akaun tempat deposit itu sampai selagi pindahan boleh dilakukan;
 • Tiada deposit dan pengeluaran ke mana-mana akaun bank, kad bank, wang elektronik atau mana-mana jenis akaun pembayaran pihak ketiga lain yang dibenarkan.